/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/13/#ubuntu-nl.txt

RawChidOerHeks, ben je er ?07:39
lg188_ik rkijg een error als ik 8.10 live cd probeer: mp-bios bug 8254 :timer not connected to io-apc09:44
lg188_is dan dan men klok niet meer verbonden ofwa ?09:45
=== lg188_ is now known as lg188
lg188met de no-apic optie omzeilt die het09:49
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
flipston3he iedereen... Kom eens piepen :-)10:01
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
lg188is er een programma dat ntfs herstelt ?10:03
lg188want mijn hardeshijf is onmogelijk te mounten10:03
lg188omdat er die unclean is afgesloten en ik wil die niet force mounten10:03
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== _richardJ is now known as RichardJ
RawChidlg188, NTFS herstellen op Ubuntu wordt lastig.10:08
RawChidBeter zoek je iets op voor Windows, zijn verschillende tools ervoor10:08
RawChidHet kan trouwens wel hoor. Maar mij lukte het toen niet echt10:08
RawChidprobeer eerst maar "ntfsfix"10:09
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
lg188RawChid: ah ok10:36
lg188RawChid:  damned! ik kan niet chkdsk doen omat ik geen werkende windows heb, al kan hirens mini xp runnen maar die vindt mijn hdd niet wtf10:39
alex--Is er een goed en gratis control panel?11:59
Schmiel_alex--: wat bedoel je precies?12:01
=== Schmiel_ is now known as Schmiel
alex--voor ubuntu server12:02
alex--om alles te beheren12:02
alex--webhosting beheren, server beheren12:02
Schmieloh, misschien is ispconfig iets voor je? http://www.ispconfig.org/12:03
Schmielniet echt een specifieke Ubuntu vraag trouwens ;)12:03
alex--Schmiel: kan ik daar ook de server zelf mee beheren?12:04
Schmiel??12:05
Schmielik zou "gewoon" SSH gebruiken, als je echt specifieke zaken op een server wilt aanpassen/beheren12:05
Schmielals je een kant en klare oplossing voor webhosting etc wilt gebruiken kun je het beste gebruik maken van een ISPConfig achtige constructie12:07
Schmielmisschien kun je "webmin" eens bekijken, wellicht is dat iets voor je12:07
Schmielhttp://www.webmin.com/intro.html12:07
Schmielalleen zelf geen fan van12:08
alex--waarom zelf geen fan van?12:10
Schmielik beheer alles liever via SSH12:11
Schmieldan heb ik zelf in de hand welke wijzigingen er worden gemaakt op je systeem12:11
=== OerHeks is now known as Oer
alex--met webmin niet dan?12:17
alex--Ik vind die commando's lastig te onthouden12:18
Jeeves_alex--: www.openpanel.com12:20
alex--kun je ook 2 control panels op 1 server gebruiken?12:20
alex--openpanel en webmin?12:21
Jeeves_Als je de boel echt naar de klote wilt helpen wel ja12:22
alex--dat het nog werkt..12:23
alex--wat is beter, webmin of openpanelD12:23
Jeeves_Ik vind webmin kut, maar daar heb ik dan ook al een jaar of zes niets mee gedaan12:25
Jeeves_openpanel is mooi, maar kan mogelijk nog niet alles wat je wilt12:25
alex--Ik zoek 2 verschillende control panels en besturingssystemen12:27
alex--Eentje om mijn homeserver als nas te gebruiken en paar websites online te zetten12:27
alex--Andere om meer websites online te zetten en meer voor gamehosting/webhosting (draait op VPS)12:27
Jeeves_alex--: Dan zou ik op de eerste webmin zetten12:28
Jeeves_en op de tweede openpanel :)12:28
alex--als ik mysql deinstalleer, en daarna weer installeer, kan ik dan een nieuw root wachtwoord instellen?12:30
Oerals je de data en instellingen wist, ja12:32
Jeeves_Heb je je wachtwoord niet meer?12:32
alex--nope12:33
alex--heb tijdje geleden geinstalleerd en ben alle wachtwoorden vergeten12:33
alex--heb me username en wachtwoord terug kunnen halen12:33
alex--en webmin vraagt om mysql root password12:34
Jeeves_Dan reset je die toch gewoon?12:36
alex--Hoe?12:36
alex--Wat ik wel prettig vindt aan webmin is dat je bij het installeren van programma's de output ziet die je normaal bij SSH ook zou zien12:36
Jeeves_http://ubuntu.flowconsult.at/en/mysql-set-change-reset-root-password/12:37
alex--te vroeg op enter gedrukt12:39
alex--ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)12:39
alex--dus kan het niet meer veranderen12:39
alex--heb het perongelijk veranderd in YOURNEWPASSWORD12:39
alex--hoe verander ik deze?12:39
alex--ah is al gelukt12:42
alex--nvm12:42
Schmielzelfde truukje uithalen, maar dan je wachtwoord bij YOURNEWPASSWORD invullen12:42
Schmiel:)12:42
alex--#1045 Kan niet inloggen op de MySQL-server12:46
alex--ook al opgelost12:48
alex--raar, zodra ik het post op irc, ga ik er nog een over na denken12:48
alex--en dan kom ik opeens tot een oplossing12:48
Schmiel:)12:50
alex--openpanel zou nog al wat bugs hebben12:56
=== yellabs is now known as unimatrix9
kaivijzHoi allemaal13:55
Oer:-)14:00
=== Cugel_ is now known as Cugel
alex--service module-init-tools start start: Unable to connect to system bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory15:10
alex--wat doe ik fout?15:10
alex--sudo service module-init-tools start: module-init-tools stop/waiting15:11
Oerwat wil je starten ?15:12
Oer..15:28
alex--Oer: ik wil  module-init-tools starten15:54
alex--aangezien er staat dat je die nodig hebt voor sensors te laten werken15:55
Oermisschien zonder 'sudo' ?15:55
Oeren heb je sensors detect uitgevoerd ?15:55
alex-- start: Unable to connect to system bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory15:55
alex--ja15:55
alex--die zei dat ik dat moest herstarten15:56
alex--of starten15:56
Oerik heb geen idee wat er mis kan zijn, misschien iemand anders ?15:58
=== CasW is now known as ButlerBot
=== ButlerBot is now known as CasW
=== CasW is now known as Rocketbot
=== Rocketbot is now known as CasW
=== CasW is now known as Botler
=== Botler is now known as jiwaoevjawiev
=== jiwaoevjawiev is now known as CasW
=== CasW is now known as SuperBot
=== SuperBot is now known as CasW
=== CasW is now known as HelpBot
=== HelpBot is now known as CasW
=== CasW is now known as OTBot
=== OTBot is now known as CasW
Oerjoepie 27 updates van apt, http://www.ubuntu.com/usn/usn-1169-1/18:02
=== lordnoid is now known as definatelyNotLor
=== definatelyNotLor is now known as lordnoid
=== CasW is now known as NotCasW
=== NotCasW is now known as CasW
* cchriss is away: Away from keyboard.18:12
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
DykamHebben meer er last van dat recente builds van chromium naar de achtergrond verdwijnen als je een nieuwe tab opent?19:25
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
OerDykam nope, versie 12.0.742.112 (90304) Ubuntu 11.04 hier19:39
Dykamversie 14 ;]19:41
Dykamhad ook een tijdje dat ie crashte op t, w en e19:41
Dykamals eerste en enige letter in de url balk19:41
MiKa_help20:37
hanswje bent je sleutel vergeten maar kunt wel op irc? zoek een sleutelboer op :-)20:38
MiKa_dat was gisteren (: nu wel alt 1 niet om teschakelen in irssi20:39
MiKa_s/wel/wil20:40
hanswalt 1 gaat niet lukken20:44
hanswalt F1 wellicht wel20:44
hanswtenzij je alt 1 als toetsen combi hebt opgegeven20:44
MiKa_alt + 1 of 2  of 3  enz wisselt tussen me irc schermen en alles werkt alleen de alt+1 niet .. wazig20:46
MiKa_Maar met alt+a kom ik er wel20:47
Oerer komt een kernel update aan, 2.6.38-10 > http://www.ubuntu.com/usn/usn-1167-1/20:56
hansw11.10?20:57
Oernee, 11.0420:57
Oerin 11.10 zit al 2.6.3920:58
hanswdat zijn er flink wat20:59
Oerja, eerder vandaag get update20:59
Oerhttp://www.ubuntu.com/usn/usn-1169-1/20:59
hanswah, staat idd klaar20:59
Oerer waren veel problemen met 'foute key' las ik in #Ubuntu21:00
Oermaar de kernel update is nog niet los :(21:02
hanswjawel hoor, ik trek hem nu binnen21:02
Oerow ? apt en kernel ?21:02
hansw"Complete Generic Linux Kernel"21:03
hanswen ik update bijna altijd21:03
Oerhmm gij zit niet op ubuntu ?21:03
hanswupdate van 227 MB!21:03
hanswja, ik nog wel, zoon niet21:03
hanswniet meer21:03
hanswwellicht dat .de net iets sneller de mirrors goed heeft geupdate21:04
Oerdat kan ja.21:04
Oertoen die twitter uitging, was de apt update wel available21:04
hanswook updates voor qt zo te zien21:04
hanswOer, 2.6.38.1021:09
hanswah, en nog wat maar dat laat de upgrade manager niet zien21:09
Oernope, nog niks :(21:11
Oerlekker zeg ..21:11
hansw.4621:12
hanswDuitsland is Nederland voor :-)21:14
hanswOer, neem een mirror elders, dan krijg je hem vast wel21:15
hanswzo, bijna klaar21:20
Jeeves_Ehm, nederland wordt vanuit canonical getriggerd21:23
Jeeves_http://noc.bit.nl/stackgraph.php?stackconf=ubuntu21:23
Jeeves_Daraan te zien is de laatste sync om een uur of negen vanavond geweest21:24
hanswzo21:24
Jeeves_23:23 < Jeeves_> Ehm, nederland wordt vanuit canonical getriggerd21:24
Jeeves_23:23 < Jeeves_> http://noc.bit.nl/stackgraph.php?stackconf=ubuntu21:24
hanswupdate werkt21:24
Jeeves_Das voor jou misschien, hansw :)21:24
hanswJeeves_, ik zit ook niet in nederland :-)21:25
Jeeves_Ah, .de21:25
hanswmoet wel zeggen dat het sneller opstart dan andere kernel upgrades21:28
hanswen dat terwijl er eigenlijk alleen maar security fixes zijn21:28
Oerwe w88 af.21:29
hanswOer, maar jij draait toch kde?21:29
Oernet afwasje gedaan21:29
Oerja21:29
hanswstarten maakt mij trouwens niet zo heel veel uit, performance tijdens gebruik is veel belangrijker21:30
OerKDE gebruikt meer stroom dan gnome2 en unity21:31
hanswach ja21:32
hanswik krijg binnenkort een ipad van mijn werk geloof ik, weer een stroomvreter21:32
hanswenigste voordeel is dat ik gewoon op visite kan en toch problemen kan oplossen als ik standby loop21:33
=== Out`Of`Control is now known as Viper

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!