/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/13/#ubuntu-no.txt

Trond--Pleier power-knappen til Ubuntu å være rød-farget? Eller betyr det at det er på tide med en restart, etter update?07:14
brik_ja betyr det er updates som trenger en restart07:30
Trond--Hvordan restarter man? Er det nok å logge ut eller må maskinen restartes?07:41
brik_må vel restarte maskinen07:52
Trond--javel da vet jeg det til alle de andre gangene det blir updates08:22
brik_det er ikke alle updates som krever restart09:51
brik_de fleste gjoer vel ikke det09:51
geirhaStort sett bare linux-oppdateringer som trenger omstart.09:57
* blaamann installerer Ubuntuved14:13
blaamannUbuntuved rocks!14:13
Trond--svensk ubuntu eller?14:33
blaamannTrond--: Oversettinga mangla mellomrom mellom 'Ubuntu' og 'ved' (siden av Windows7) :-)14:39
=== molven_ is now known as molve
=== molve is now known as molven
Trond--Finnes det ikke et enkelt lite latex program ?17:09
=== Simira_ is now known as Simira
geirhapdflatex og en tekstredigerer?17:58
Trond--Jeg likte LYX18:28
geirhaJeg bruker bare vim.18:35
Trond--Jeg ville ha en latex som jeg slipper å kode frem formlene, og så kan jeg kopiere latex formelen etter jeg har brukt wysiwyg.18:44
[ZyteX]Trond--: MikTex eventuelt Kile19:09
=== pitrh_ is now known as pitrh

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!