/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/13/#ubuntu-vn.txt

vubuntor574Cho mình hỏi , có thể dùng EasyBCD để tạo menu boot vào Ubuntu không?00:34
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor57401:14
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== vubuntor484 is now known as ALong
=== ALong is now known as DangALong
DangALongalo01:53
DangALongco ai khong vay01:53
nguyenvantuanrs!ask01:54
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!01:54
nguyenvantuanrs:)01:54
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
nguyenvantuanrs}DangALong02:00
nguyenvantuanrsca'c a oi la`m se0 de bat JavaScript cua? ca'i elinks va^.y?02:02
=== Tux|Away is now known as _Tux_
tuanhtcó ai biết cách chạy script sau khi ubiquity cài đặt xong không?02:11
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
tuanhtcó ai biết cách chạy script sau khi ubiquity cài đặt xong không?02:30
tuanhtmình dùng `d-i preseed/late_command string ...` trong file ubuntu.seed nhưng nó không chạy02:31
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor103em cài ubuntu trên vmware player tới phần verifing config thì bị treo, xin hỏi là do máy e hay tại file iso, máy e cấu hình là P4 2.6GHZ, Ram 750,03:19
C4NoCverify la` sao?03:23
C4NoCvubuntor103: ma'y ye^'u qua'03:23
C4NoCsao cha.y ma'y a?o no^?i03:24
vubuntor103bạn e có máy tương tự03:24
vubuntor103vẫn chạy ok mà03:24
C4NoCverifing config la` pha^`n na`o03:28
vubuntor890?03:55
vubuntor890alo03:55
vubuntor890co ai ko ta03:55
vubuntor890cho em hoi phan mem ho tro download tren ubuntu la j zay03:56
vubuntor890????03:56
C4NoCvubuntor890: downthemall04:04
C4NoCvubuntor890: ca`i plugin cho firefox, flashgot+downthemall04:04
C4NoCvubuntor890: ko thi` jdownloader04:04
vubuntor890tls nha'04:11
vubuntor890may anh cho em hoi? lam sao choi duoc vo lam 1 va vo lam 2 tren ubuntu04:11
vubuntor890?????04:13
vubuntor890co aj ko zay chaj04:15
lmq2401!ask04:18
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!04:18
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor208ai cho em hoi cach remove grub voi :(07:55
_Tux_vubuntor208: ?07:55
vubuntor208em da format toan bo phan vung cai ubuntu ma sao van con cai grub nhi07:55
_Tux_vubuntor208: grub nó ở trên MBR chứ có ở phân vùng kia đâu07:56
_Tux_vubuntor208: dùng windows 7 thì bỏ đĩa vào07:56
_Tux_có đoạn fix boot07:56
_Tux_XP thì hơi loằng ngoằng07:56
vubuntor208em vua ghost xp :(07:56
_Tux_.g xp mbr recovery07:56
vubuntor208ghost chu k co dia luon :(07:56
_Tux_vubuntor208: thế thì chịu07:57
vubuntor208win 7 thi the nao a07:57
vubuntor208co cai dia win 7 nhet tam vao co dc k a :D07:57
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
_Tux_vubuntor208: không07:58
vubuntor208o the gio k vao dc cai gi nua roi :((07:59
vubuntor208gio thi cach giai quyet nhu nao day a07:59
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor927làm sao đổi tên đc ở trên đây vậy Mr_Tux08:03
_Tux_vubuntor927: /nick xxx08:05
vubuntor927?08:05
Stanley00vubuntor927: gõ thử thì biết chứ gì08:06
vubuntor208Ai giup e remove cai grub voi :((08:06
Stanley00vubuntor208: bạn có đĩa Hiren chứ?08:11
Stanley00mình nhớ trong đó có chức năng fix mbr mà?08:12
vubuntor208co a08:12
vubuntor208thi e vua ghost lai thanh xp ma08:12
C4NoClay dia ca`i xp ra ma` fix mbr08:13
vubuntor208em ghost lai chu k co cai :(08:13
vubuntor208e chi co dia win 7 thoi. gio cach lau nhat chac la cai win 7 roi moi cho dia win 7 vao fix =((08:14
vubuntor208cac a con cach nao kha nua k a :(08:14
vubuntor208hiren 14.0 moi cho chuc nang fix mbr :(08:15
C4NoChiren na`o ma` ko la`m dc08:15
vubuntor208o the e dang co dia hiren 11 thi fix cai mbr ay kieu gi a08:16
Stanley00vubuntor208: boot bằng hiren rồi tìm trong đó đi, mình chỉ giúp được đến thế thôi08:19
Stanley00vubuntor208: good luck!08:19
vubuntor208vang em cam on =((08:20
vubuntor615chào mọi người08:23
C4NoC:308:23
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== anyoneofus_ is now known as anyoneofus
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor245Các bạn ơi làm sao để đổi tên ở chỗ này vậy13:32
_Tux_vubuntor245: gõ /nick xxx với xxx là tên cần đổi13:32
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor481hé lu14:16
vubuntor481hé lù14:17
vubuntor481ặc sao đổi hoài ko đc ta14:17
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor693Alo20:33
vubuntor693!gnome20:34
ubot2GNOME là một môi trường đồ họa hoàn toàn miễn phí chạy trên các hệ điều hành tương tự unix như linux. GNOME là một phần của dự án GNU. Đọc thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME20:34
bksupybotTitle: GNOME - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)20:34
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor693change nick kiểu chi vậy =))20:34
* vubuntor693 20:34
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!