/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/14/#ubuntu-no.txt

xtjo-erlend_: Berge : http://archipelproject.org/ :)06:57
xtkombinerer dykkar to favoritt-teknologiar! XMPP og KVM! :)06:57
jo-erlend_så spennende ut. :)07:17
Trond--Når jeg holder musepekeren over en lydfil, hvilket program er det som spiller av? Starter jeg dem i SMPlayer så spiller den ikke.07:20
jo-erlend_nautilus.07:20
Trond--???07:22
jo-erlend_du spurte hvilket program som spiller av musikk når du holder musepekeren over en lydfil. Jeg svarte "nautilus". Hva lurer du på?07:23
Trond--Jeg skjønner ikke hvorfor de har gjort det slik, og hvorfor ikke SMPlayer ikke kan spille dem av.07:23
Trond--minus en ikke07:24
Trond--Nautilus er jo bedre på noe det ikke skal kunne over noe som skal kunne dette07:24
jo-erlend_totem-audio-preview er det som spiller av lyden.07:25
jo-erlend_totem bruker gstreamer. Jeg tipper at smplayer bruker mplayer. Det er forskjellige verktøy for media, så de har litt forskjellig støtte.07:27
Trond--jeg har ikke totem installert07:31
Trond--jeg har forskjellige gstream installert07:32
jo-erlend_du har ikke totem installert? Og det er du sikker på?07:34
Trond--Kan se det i Search og Ubuntu Programvare Senter07:38
jo-erlend_merkelig. Det er totem som drar inn totem-audio-preview. Da har du gjort noe galt da du avinstallerte pakken.07:39
Trond--Det finnes bare install og uninstall07:39
Trond--Så mye galt kan ikke gjøres07:40
jo-erlend_på hvilken måte er dette en "Viktig Sikkerhetsoppdatering"?: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-backports-modules-2.6.38/+bug/79463308:47
lubotu3`Ubuntu bug 794633 in linux-backports-modules-2.6.38 (Ubuntu Natty) "Add compat-wireless-2.6.39" [Undecided,Fix released]08:47
jo-erlend_det irriterer meg litt at alle oppdateringer enten kalles "viktige sikkerhetsoppdateringer" eller "andre oppdateringer". Spesielt når "andre oppdateringer" kan være viktige sikkerhetsoppdateringer mens de viktige bare er trivielle endringer.08:49
=== lubotu3` is now known as lubotu3
Bergext: hohoho10:42
xtBerge: såg bra ut, imo :) Men litt sært å bruke xmpp. :)10:44
BergeDet var det rareste selling pointet.10:47
Berge«Isn't it great to be able to open a chat conversation with your virtual machine and say things like "How are you today?" or "Hey, please reboot"?»10:47
BergeVel. Nei.10:47
xthihi, ja. Eg las den setninga og tenkte på deg11:01
xtnot even kidding11:01
Berge(=11:01
Berge*kose xt*11:01
Trond--Hva skulle jeg gjort uten Ubuntu 11.04? Windows XP er goodbye for evig alltid. Det ble helt sikkert den siste Windows versjonen også. Jeg starta med 3.11, så 95, var innom Millennium (ME) og NT, men kan ikke sammenlignes med open source.18:48
si-m1win XP er snart 10 år gammel så burde være goodbye by now :)19:12
Trond--Den hadde alt jeg trengte, bortsett fra sikkerhet.19:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!