/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/15/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Idroyhallo08:17
=== Idroy is now known as Guest95710
=== Guest95710 is now known as Idroy_
hannieRawChid, hoi. Zal ik je even een link geven m.b.t. "Wie is de vertaler?"15:14
RawChidhannie, ja graag :)15:15
hanniekomt ie:15:16
hanniehttps://translations.launchpad.net/ddtp-ubuntu/oneiric/+pots/ddtp-ubuntu-universe/nl/15:16
hanniehamster-applet15:17
hannieTranslated by Rachid, maar (no translation yet)15:17
RawChidHey hannie, ik zie een lijst, maar kan de precieze string niet vinden. Heb je misschien een directe URL?15:19
hannieRawChid, ik kom zo, momentje15:21
hanniehttps://translations.launchpad.net/ddtp-ubuntu/oneiric/+pots/ddtp-ubuntu-universe/nl/+translate?batch=1015:23
hannieDit is de url, misschien had ik +translate erbij moeten pasten15:23
RawChidIk heb het trouwens nog nagevraagd in #ubuntu-translators nagevraagd. danilos zei dat gebruikt kan worden voor als een vertaling is gemarkeerd als incorrect15:24
hanniehet gaat om string # 1356815:24
hannieddtp-ubuntu-universe15:24
RawChidOKe, deze dus: https://translations.launchpad.net/ddtp-ubuntu/oneiric/+pots/ddtp-ubuntu-universe/nl/13568/+translate15:25
hanniehoe kan een vertaling nu als incorrect worden gemarkeerd?15:25
hannieEn pakken ze dan een willekeurige naam?15:25
hannieHeb je nu gezien wat ik bedoel?15:26
RawChidJa ik zie het. Had het ook al vaker gezien.15:26
RawChid 12:13:37 < RawChid> Hey, sometimes there are empty translated strings in LP. Anyone familiar with this problem?15:27
RawChid13:53:38 < danilos> kelemengabor, setting a translation to empty one is the only way we can turn something into a suggestion if it's already approved; also, sometimes you don't know what the correct translation is, but you do know that  the current one is incorrect15:27
hannieok, het is geen halszaak, maar ik wil nog wel eens een string overslaan als ik de naam van een van onze vertalers zie staan15:28
RawChidMaar hoe het nou komt snap ik ook niet precies...15:28
RawChidIs er dan iemand geweest die mijn vertaling ongedaan heeft gemaakt?15:28
hannieIk zal eens kijken of gabor of danilos te bereiken zijn15:29
hannieRawChid, antwoord van gabor: I have no idea, why - Launchpad is such a beast, and it is known to have strange habits :(15:43
hannieMaar dat had je waarschijnlijk al gezien15:43
hannieZie je vanavond. doei15:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!