/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/19/#ubuntu-nl.txt

peterD038Weet iemand hoe je een geluid goed instelt in Quassel Irc ?09:27
jaap_goede dag10:19
StefandeVrieshoihoi10:20
jaap_ik heb een vraag over het inloggen als de screensave aan staat10:20
jaap_kan ik dat uitzetten10:20
StefandeVriesDat kan :)10:21
jaap_hoe??10:21
StefandeVriesGa naar Systeem -> Voorkeuren -> Screensaver10:21
jaap_ja10:21
StefandeVriesen haal het vinkje bij 'Vergrendel scherm als screensaver actief is' weg10:21
StefandeVries(of iets dergelijks, ik werk met een Engelstalig systeem en weet dus niet precies hoe het in het Nederlands weergegeven wordt.)10:22
jaap_ik werk ook met een eng verzie10:22
StefandeVries'Lock screen when screensaver is active' dan uitvinken10:23
jaap_ik heb deze uit staan10:23
jaap_maar dan doet hij het nog steeds10:23
StefandeVriesHmm, dat is vreemd. Misschien weet iemand anders dan een oplossing?10:23
jaap_ik heb ook gekeken in acpi-support10:24
jaap_en daar de LOCK_SCREEN=OP FALSE GEZET10:25
jaap_ik moet nog steeds inloggen als hij uit de screen save komt10:26
StefandeVriesDan weet ik zo vlug geen oplossing.10:26
jaap_weet je mischien een andere chat room waar ze het wel weten??10:28
StefandeVriesde Engelstalige #ubuntu10:29
jaap_ok dankje ik gaat het eens vragen10:29
=== oCean_ is now known as oCean
lordzettlo ppl18:19
Cugel_padDag lord18:19
lordzettlo18:19
=== lordzett is now known as HeerSMZett
HeerSMZettbeter18:20
SWATkan/wil er iemand een 11.04 + LXDE + bluetooth bug verifieren?21:08
SWATbij deze de bugreport: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bluez/+bug/81316721:09
hanswOerHeks, ze gaan er iets aan doen :-) https://bugs.launchpad.net/bugs/77429521:17
SWAThansw: developers ftw!21:18
hanswSWAT, als er maar genoeg mensen klagen en bugreporten21:18
SWATvoornamelijk het laatste21:19
hanswof fixen, dat kan ook, maar ben ik te druk voor21:19
Idroy_ik ga maar eens, cya later21:19
OerHeksnetjes, hansw21:34
hanswja, er waren gelukkig meer mensen die er last van hadden21:35
OerHeksop kubuntu heb ik geen last van u(n)buntu-one21:36
hanswje hebt het wel ooit actief gehad en daarna begonnen met niet meer in te loggen?21:36
OerHeksnee, ik heb het wel op ubuntu, maar kubuntu heeft een client.21:37
OerHeksc/een/geen21:37
hanswah, dan is het verklaarbaar21:37
OerHeksabsurd, maar waar.21:37
hanswniet echt absurd21:37
hanswals je in europa veel reist wil je een client, geen automatische meuk21:38
OerHekskde als enige die geen toegang heeft.21:38
OerHeksja, auto laten starten is niet altijd handig.21:38
OerHeksah je zit met google talk te klooien ? die plugin is duidelijk nog niet af.21:41
hanswnee, dit is een ander probleem21:41
hanswtalk, xmmp dus, kan blijkbaar niet zien vanuit welke client je chat21:42
hanswof g+ ziet het niet21:42
OerHekshmm zit de fout nu in empathy, of in de talkplugin ?21:58
hanswof in g+22:00
hanswik ken het xmmp protocol niet goed genoeg22:00
=== erkan^2 is now known as erkan^

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!