/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/19/#ubuntu-no.txt

Trond--Når jeg trykker på en .torrent fil i Firefox så åpnes qbittorrent, og den begynner å laste ned. Men så skal jeg tilbake til Firefox, og da går det ikke ann å trykke på Firefox ikonet i Unity Launch.06:46
jo-erlendTrond--, hva mener du med at det ikke går an å klikke på ikonet?12:36
jo-erlenddet er egentlig veldig sjelden at jeg klikker på de de ikonene. Jeg bruker stort sett super+num til å bytte mellom programmer, men jeg har aldri hatt noen problemer med at de ikonene ikke svarer når jeg klikker på dem.12:37
Trond--Jeg må multitaske meg tilbake13:20
jo-erlendjeg forstår ikke hva det betyr.14:05
jo-erlendmener du super+2 for å bytte til firefox, for eksempel?14:06
Sakariastipper «alt+tab»14:37
Trond--Du har data utdanning og forstår ikke hva multitasking betyr ?14:49
jo-erlendTrond--, joda. Det finnes tusenvis av måter å gjøre det på.15:15
jo-erlendi Ubuntu som standard er det vel bare rundt ti, tenker jeg. Men det er likevel vanskelig å gjette hva du mener når du sier sånt.15:15
jo-erlendmen nå har du altså brukt flere timer på å ikke bare beskrive hva du mener. Føler du at oppnår noe? Er det effektivt?15:17
Trond--Har du mistet teksten? Jeg kan gjenta det somb le sagt.15:24
Trond--Når jeg trykker på en .torrent fil i Firefox så åpnes qbittorrent, og den begynner å laste ned. Men så skal jeg tilbake til Firefox, og da går det ikke ann å trykke på Firefox ikonet i Unity Launch.15:26
Trond--Du spurte hva jeg mener med at det ikke går ann å klikke på ikonet. Det skjer altså ingenting, så jeg må multitaske meg tilbake til vinduet jeg var i.15:26
Sakariasdet heter ikke å multitaske... heter å bytte tilbake17:03
BergeSakarias: Men maskinen må multitaske litt.17:03
BergeStakkars.17:03
SakariasBerge: det har den bare godt av :P17:04
Bergefnis17:05
Sakariassavner virkelig ikke de dagene hvor jeg bare gjorde en ting avgangen17:08
geirhaDu savner DOS?17:11
geirhaÅja "ikke"17:11
geirhaHvorfor har vi ikke et norsk ord for multitasking?17:13
geirhaFleraktivitet17:15
Trond--Multitasking vokste jeg opp med til å mene at det betyr man kan hoppe fra et program til et annet med to tastatur-knapper17:17
geirhaDet er mer en egenskap et system har. At det kan kjøre mer enn ett program om gangen.17:18
Trond--Det rette ordet var 'å multitaske' i multitasking17:19
hjd(via planet Ubuntu) http://doctormo.org/2011/07/19/letter-to-creative-industry/18:13
jo-erlendTrond--, en, tro eller flere. Du kan "multitaske" med bare f-knapper i Ubuntu hvis du vil. Eller du kan bruke super+nummeret på programvelgeren, som er min superfavoritt.18:35
Trond--Ja, men det var ikke poenget. Hvordan multitasker jeg med f-knappene forresten?18:37
jo-erlendsetter en tastatursnarvei for å bytte arbeidsområde.18:38
=== Darkfd is now known as msg
=== msg is now known as Speedo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!