/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/19/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as CuaMatDien
duytruongcho hỏi cái01:51
duytruongmọi người ơi01:51
duytruongkhi em dùng Koffice đánh chữ01:51
duytruongkhông có bất kỳ dấu nháy nào hiện ra01:51
duytruongbôi đen bằng chuột cũng không được, trong khi dùng Abiword thì lại được01:52
duytruongvậy em phải làm sao01:52
nobawkeh01:57
duytruongcó ai giúp ko nhỉ02:10
duytruongHello02:31
duytruongcó ai giup em ko02:31
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor724Alo04:03
vubuntor724Anh chị nào biết setup điều khiển game urban terror không ạ04:03
C4NoC:304:03
C4NoCvubuntor724: hoi _Tux_04:04
vubuntor724Pm như nào ạ04:04
C4NoC_Tux_: ra ki`a04:04
C4NoC_Tux_: UT ki`a04:05
vubuntor724Nhưng PM riêng như nào ạ04:05
vubuntor724Alo04:07
vubuntor108hj07:58
vubuntor108chao cac anh\07:58
vubuntor108em muon ket noi may in tu ubuntu07:58
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor628chào anh chị08:05
vubuntor628em xin hỏi, em muốn cài MS-offices trên ubuntu 11.04 thì làm như nào vậy?08:05
nobawkdùng wine08:06
nobawkwinetricks08:06
nobawkvubuntor628: tự google đi nha08:06
vubuntor628e đã dùng wine08:06
vubuntor628và có bản iso của ms-offices08:06
vubuntor628đã mount vào ổ đĩa08:06
vubuntor628nhưng khi cài thì ko nhận đc đĩa08:06
manh_namuon dung hang Window thi ko nen cai linux08:11
vubuntor804xin giúp đỡ về cái touchpad08:42
vubuntor804search nãy giờ không ra08:43
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor804mình xài U 11.0408:43
vubuntor804nó nhận touchpad là wheel mouse08:44
vubuntor804giờ phải làm sao08:44
vubuntor804touchpad synaptic08:44
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
C4NoCca`i synaptic va`o08:46
C4NoCvubuntor804: wheel mouse thi` sao08:46
vubuntor804C4NoC: không multi touch được08:47
vubuntor804không disable được08:47
C4NoCmultitouch thi` va`o pha^`n mouse ma` chi?nh08:47
vubuntor804nó không nhận ra touchpad thì sao mà chỉnh08:48
C4NoC:-/08:48
C4NoCsao ko nha^.n ra ta08:48
vubuntor804trong mouse không thấy cái tab touchpad08:48
C4NoCva^.y a`08:49
vubuntor804vậy mới buồn08:49
C4NoCvao terminal, go~ : apt-get search synaptic08:49
vubuntor247hú hú ... có ai rành ubuntu server em hỏi cái10:38
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
quynguyencho em hoi dual boot Win7 va ubuntu 11.0411:35
quynguyende mac dinh la vao win7 thi lam nhu the nao?11:36
C4NoCvao sua /boot/grub/grub.cfg11:37
quynguyensua nhu the nao ?11:39
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== nobawk` is now known as n0bawk
vubuntor041chiên gia nào giúp em lõi này với http://i.imgur.com/e8B69.png14:00
CoconutCrabkillall pulseaudio14:00
vubuntor041sau khi update kernel mới nó bị câm vậy14:00
CoconutCrabvậy chạy tạm channel cũ đi :]14:01
vubuntor041xóa òi14:01
vubuntor041còn đâu mà chạy14:01
* vubuntor041 mang tiếng bên cạnh một đống toàn chiên gia ubuntu lỗi này mấy lần cuối cung vẫn phải tự mò :P14:02
CoconutCrabừ hén14:03
CoconutCrabhmm, nó hiện ra khi nào vậy?14:03
vubuntor041 khi tháy câm k có nhạc14:03
CoconutCrabbấm alt-F2 bấm killall pulseaudio xem14:04
vubuntor041vào sound để chỉnh thấy thế14:04
vubuntor041uhm14:04
CoconutCrab.g waiting for sound system to respond14:05
bkphennyCoconutCrab: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=131262414:05
bksupybotTitle: [ubuntu] 9.10 Waiting for sound system to respond - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)14:05
CoconutCrabnếu chỉnh sound vào terminal gõ alsamixer có khi tốt hơn đấy :)14:05
* CoconutCrab chạy vô toilet 14:06
* CoconutCrab ngồi chờ :] 14:08
CoconutCrabhôm nay vắng người nhỉ :314:10
* vubuntor041 vẫn câm :(14:10
CoconutCrabhmm, câm thì tất nhiên rồi14:10
CoconutCrabđể xem nào14:10
CoconutCrabkillall pulseaudio && aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav14:11
CoconutCrabthử lệnh trên xem có sound không :]14:11
vubuntor041trước bị kiểu này cài thêm PulseAudio14:13
vubuntor041h câm hết lun14:13
CoconutCrablại thêm việc update -> đơ14:13
CoconutCrabpaplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav  <--- cái này có tiếng không?14:14
vubuntor041oái kêu khi chuyển dây cắm ra ngõ trước :D14:14
CoconutCrabuh huh14:15
vubuntor041mỗi lần mở lại phải tút ra tra vào :((14:15
CoconutCrabnhưng mà như thế đâu liên quan tới cái lỗi ghi ở trên kia nhỉ :-\14:15
CoconutCrabôi, ubuntu.......14:15
vubuntor041ơ nó kêu14:16
vubuntor041và cái sound kia vẫn báo lỗi thế14:16
CoconutCrabfront, center14:16
CoconutCrabderp...14:16
CoconutCrabvậy dùng alsamixer chỉnh thử xem?14:16
vubuntor041hay card âm thanh bị đi đâu nhở :D14:16
CoconutCrabkhông14:17
CoconutCrabalsamixer chỉnh là được14:17
CoconutCrabcái kia chắc nó không liên lạc qua dbus được14:17
CoconutCrab(ôi...)14:17
vubuntor041tình hình là kết nói bằng ngõ sau nó k kêu14:18
vubuntor041đỏi ra ngõ trước thì kêu14:18
CoconutCrabvậy gõ alsamixer -c 014:18
CoconutCrabchỉnh lại các channel :)14:18
vubuntor041vô ích14:18
CoconutCrabcó chữ MM ?14:18
vubuntor041trước khi chui lên đây có làm việc đó òi14:19
vubuntor041vì mắc lõi này liên tục khi update kernel14:19
CoconutCrabvậy hén? cho xin screenshot của cái alsamixer -c 0 đi :)14:19
CoconutCrabupdate kernel thì bị -> có thể file config của alsa bị ghi đè chăng, hmmm14:19
CoconutCrabhalleluja14:20
vubuntor041update nót cái mớ gì  ấy xem làm sao :D14:22
CoconutCrabD:14:22
CoconutCrab List -   Lieberstraum14:23
vubuntor041đã kêu, nhưng cái sound kia thì nó vẫn chết thế14:27
vubuntor041:D14:27
CoconutCrabhmm, khởi động lại?14:27
* vubuntor205 mạng củ chuối 14:54
vubuntor205CoconutCrab: ;)14:55
BlueSkyDay la ubuntu vietnam15:18
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
BlueSkyhello17:08
BlueSkySao mọi người chẳng ai hỏi gì hết vậy ta17:08
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!