/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/21/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8Hallo? Danish?09:14
Ubuntubruger8Hallo? Er der jer nu?09:19
Ubuntubruger1Hej Ubuntu Danmark support.  Jeg har opdate ny 11.04 til min computer, (10.10 og opdate til 11.04) Så opdate install, bagefter genstart .  Sket kom:  Ini udevtrigger main process (487) terminated with status 1 Ini udevtrigger post-stop process (501) terminated with status 1 Ini udevtrigger mail process (485) killed by TERM signal The disk drive for / is not ready yet or not present Continue to wait; or Press S to skip mount10:12
Ubuntubruger1HALO?10:38
Ubuntubruger1Hallo?10:57
Ubuntubruger1Hallo?11:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!