/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/21/#ubuntu-nl.txt

leoquantis het forum stuk?08:46
Jeeves_Het lijkt erp08:47
Jeeves_Hobbynet ligt eruit, lijkt het08:47
leoquantis weer "up"08:52
=== hans__ is now known as hansw
=== Out`Of`Control is now known as Viper
willemWie weet of Ubuntu chat aanmelden is veranderd19:06
OerHeksvia http moet je een captcha invullen, dacht ik19:07
OerHeksmaar dat is al tijden zo :-)19:08
willemOerHeks ik vulde bij Ubuntu-Chat alleen mijn nickname Aegir19:11
OerHeksheb je die naam geregistreerd ? of langer dan 6 weken niet ingelogd ?19:12
willemNee ik heb mij niet geregistreerd.19:14
OerHeksals die naam in gebruik is, dan is dat jammer.19:14
OerHekswat zag je dan gebeuren ?19:14
OerHekszelfde trouwens als willem geregistreerd is, en de 'echte' willem komt online, dan flip jij om naar Guest<nummer>.19:15
willemIk krijg een zwart veld  met nickname en dan aanmelden er onder staat bij Mibbit19:16
OerHekshmm ik probeer zelf in te loggen maar dat lukt niet via http://chat.ubuntu-nl.org/19:18
willemDit is wel altijd wel zo geweest19:19
OerHeksvreemd, ik heb er geen antwoord op.19:19
willemIk heb XChat- Gnome IRC Chat geinstaleerd en daar werk ik nu mee.19:23
OerHekshandig te weten, ik dacht dat je via http wilde chatten19:33
OerHeksxchat gnome is niet mijn favoriet, te beperkt, ik gebruik de 'gewone' xchat ( zonder gnome )19:33
willemHoe doe ik dat?19:34
OerHeksgewoon, via software centrum19:34
OerHeksje kan hem ernaast installeren, no problem19:34
willemNu je dit zegt had ik dit prog. al geinstaleerd maar nog niet gebruikt.19:38
willemWillem vertrekt ( Quit : I go)19:43
Cees21:18 < OerHeks> hmm ik probeer zelf in te loggen maar dat lukt niet via http://chat.ubuntu-nl.org/ ==> confirmed, is stuk gegaan tijdens de verhuizing van het nieuwe ubuntu-nl serverpark. :( Work-in-progress.20:35
OerHeksthnx Cees20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!