/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/21/#ubuntu-no.txt

Trond--Hva gjør /etc/rc.d/moused stop i terminalen?08:33
Kageeprøv08:35
Kageese hva som skjer08:35
Kageevil vil egentlig ikke tro den gjør så mye, bruker ubuntu rc lenger?08:35
Trond--nei, jeg vil ikke prøve08:39
jo-erlendTrond--, hvorfor spør du egentlig om det=09:18
jo-erlend?09:18
Trond--fordi en på #defocus var oppstemt på at alle skulle prøve det09:19
jo-erlendhvis du har en sånn fil, så kan du jo prøve å lese den.09:20
BergeJeg lurer på hvorfor Trond-- har en /etc/rc.d/09:21
Kageeindeed.09:21
Trond--jeg har mange rc men ikke rc.09:23
jo-erlendyesterday upon the stair, I met a man who wasn't there. I wasn't there again today, I wish he'd go away.09:24
jo-erlend"he wasn't there".09:25
BergeJeg skulle til å svare «økseskaft!» (-:09:25
jo-erlend:)09:25
Trond--rc0.d begynner min første på09:26
Trond--så jeg har ingen rc.d09:26
jo-erlendTrond--, et generelt utfall av å prøve å kjøre en fil som ikke finnes, er at det skjer veldig lite interessant hvis du prøver.'09:26
Trond--Jeg fant det ut nå nettopp at jeg ikke har, men spørsmålet var ikke om jeg hadde den fila.09:27
jo-erlendnei, du lure på hva du ville skjer hvis du kjørte den.09:27
BergeDu spør om hva som skjer om man kjører en imaginær fil.09:28
jo-erlend"som ville skje".09:28
Sakarias"ingen ting" :P09:29
BergeDet er vel udefinert.09:29
Trond--Kagee, svarte best av alle så langt09:30
jo-erlendjeg synes at jeg svarte best jeg. Det er lurt å ikke bare prøve å kjøre filer og se hva som skjer. Det er lurere å se 1) om du har filen og 2) se om du eventuelt kan lese hva den gjør.09:33
Trond--Jeg lurer ikke på hva som skjer på min maskin, men hva den kommandoen faktisk gjør. Det er det jeg spurte om også.09:34
jo-erlendok. Rent generelt, er det meningen at /etc/rc,d/moused stop skal stoppe moused.09:35
KageeTrond--: hva skjer når jeg kjører /etv/rc.d/emanmodnar stop ?09:35
Trond--Det vet jeg ikke09:36
jo-erlendsudo /zim/zim/zala/bim09:38
Trond--har du zim?09:42
jo-erlendTrond--, hvis du installerer apt-file, så kan du søke etter hvilken pakke en fil kommer fra. Når du vet hvilken pakke den kommer fra, så kan du lese beskrivelsen av pakken og finne ut hva som er poenget med den.09:43
jo-erlendjeg har ingen sånn fil, men jeg er sikker på at den hadde vært spennende å kjøre som root hvis jeg hadde hatt den.09:43
jo-erlendmen  #defocus hørtes jo ut som en litt spennende kanal :>09:51
Trond--den overtok for #off-topic09:56
brik_spennende? egentlig ikke11:56
brik_mest troll sist jeg var der11:56
jo-erlendman merker temmelig godt at det er sommer nå gitt. Nesten tom mailbox og nærmest ingen aktivitet på irc :)20:41
Sakariaskan arve mailboksen min20:56
Sakariasden blir aldri tom virker det som20:56
jo-erlendmin blir nesten aldri heller det, men jeg har kommet meg fint gjennom idag.21:02
jo-erlendmen det er klart... Det kommer jo endel :)21:02
Sakariasligger på rundt 1-2500 innkommende mail i måneden21:10
Sakariass/1/1000/21:11
jo-erlendSakarias, det tallet har jeg ikke lyst til å vite engang. :)21:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!