/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/22/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor138ai giup em xu ly vu visual effects cai a00:03
vubuntor138em k bat no len duoc00:03
vubuntor138da active driver card ATI roi00:03
vubuntor138alo00:05
vubuntor138hoi xua em cai 10.04 thi chay ngon lanh00:05
vubuntor138gio chuyen len 10.10 thi the day00:06
vubuntor138huhu00:06
vubuntor138bac nao giup em cai00:06
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor562alo02:34
vubuntor562co ai ko02:34
vubuntor562help me02:34
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
vubuntor637có anh nào giúp em config apache với04:57
C4NoCvubuntor637: apache doc04:59
vubuntor637em ko bik cách chỉ file httpd.conf làm sao ?05:00
vubuntor637vấn đề là apache ko cho truy cập file trong thư mục05:00
C4NoCsudo05:00
vubuntor637mặc dù đã chmod05:00
C4NoCvubuntor637: thoi le^n do.c document cua no05:01
vubuntor637khi cài thử phpbb trên localhost trong quá trình cài đặt chương trình báo không thể ghi lên file config.php và nhiều file khác nữa trong khi đã chmod các file đó đúng theo hướng dẫn05:02
C4NoCchown05:22
vubuntor637đã chown05:29
vubuntor637đã chmod 777 luôn05:29
C4NoCchown gi`05:30
C4NoCco' du'ng user cha.y apache chua05:30
vubuntor637roi05:33
vubuntor637hình như là file http.d không cho ttruy cập05:35
vubuntor637nhưng không biết config thế nào để nó cho truy cập hết05:35
vubuntor637???05:46
vubuntor139alo07:00
vubuntor139co ai o do ko???07:00
vubuntor139co ai chi minh cach cai uplash thay cho cai plash moi cua Ubuntu dc ko?07:01
C4NoCgoogle di07:02
vubuntor139ko tim dc tai lieu can thiet C4 oi07:02
vubuntor139cai plash sreen moi ko tung thich voi card VGA cua Nvidia07:03
C4NoCthe^' thi` ke. no'07:03
C4NoCco' anh huong gi` dau07:03
vubuntor139nhìn nó xấu nên thấy khó chịu...07:04
* C4NoC toa`n ta('t 07:04
C4NoCtha^'y chu+~ cha.y cha.y phe^ ho+n07:05
vubuntor139phê nhung minh vốn ko thich bac Bill nen muon thay cai plash do = splash cu~ hoi 9.0407:06
C4NoC:-/07:07
C4NoCBill gi` o day07:07
vubuntor139:)) giống DOS của Bill bên Microsoft đó07:07
lmq2401vậy thì đừng xài nữa vì sẽ thấy nhiều cái giống dài dài!07:07
C4NoCgiong la` the^' na`o?07:08
C4NoCvo+' va^?n07:08
vubuntor139mình chỉ cần thay cái plash screen thôi...07:09
C4NoCchi.u07:09
lmq2401vubuntor139: sau này sẽ thấy giao diện dòng lệnh có con nháy giống như trong DOS vậy, cùng với chữ trắng trên nền đen....07:12
=== rmrf is now known as chumnho
=== favadi is now known as CoBeQuangKhanDo
=== CoBeQuangKhanDo is now known as favadi
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor606Hi :D10:28
Lokiheerohuh?10:29
vubuntor606can some1 tell me how to install vlc media player without internet connection ^^!10:33
vubuntor606:D10:33
nobawk.g keryx10:36
bkphennynobawk: http://www.keryx.com/10:36
bksupybotTitle: KERYX Biopharmaceuticals, Inc. (at www.keryx.com)10:36
nobawk.g kyrex10:36
vubuntor606i tried keryx10:36
bkphennynobawk: http://kyrex.deviantart.com/10:36
bksupybotTitle: Kyrex on deviantART (at kyrex.deviantart.com)10:36
vubuntor606but i can't create project =.=10:36
nobawkcó cải của nợ gì10:36
nobawkquên tên rồi10:37
vubuntor606caj" j` ha? bac" =))10:37
C4NoCaptoncd10:38
C4NoC.g aptoncd10:38
bkphennyC4NoC: http://aptoncd.sourceforge.net/10:38
bksupybotTitle: APTonCD (at aptoncd.sourceforge.net)10:38
vubuntor606tks10:38
vubuntor606i'll try :D10:38
vubuntor606hmm..10:39
nobawkkeryx ngon mờ10:39
vubuntor606keryx10:39
nobawkvubuntor606: phải về máy bạn tạo project trước10:39
vubuntor606no cu bao loi~ creat caj" me. j` y"10:39
nobawkrồi mới mang ra ngoài hàng10:39
vubuntor606tao tren linux10:39
vubuntor606ak` ban.10:39
nobawk10:40
vubuntor606tks :D10:40
vubuntor606the" ban. co" caj" project nao `k10:40
vubuntor606vut" cho to" :P10:40
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== nobawk` is now known as n0bawk
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
afrendlychào mọi người14:57
afrendlymình vừa xây dựng xong cơ bản openbox ubuntu14:58
afrendlynhưng giao diện very classic14:58
afrendlynhờ mọi người giúp mình chình giao diện với14:58
afrendlymình đã vào quản lý theme của nó mà ko đc14:59
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
afrendlymình đang dùng lxpanel và pcmanfm15:04
afrendlyđang tìm cách chụp hình gửi lên15:05
=== Tux|Away is now known as _Tux_
afrendlycho mình hỏi gửi hình lên bằng cách nào vậy? Mình đọc trên wiki là có thể chia sẽ file ngang hàng trong irc mà.15:11
CoconutCrabup leen imgur đi15:14
_Tux_!up15:19
ubot2Bạn có thể up ảnh lên http://imgur.com rồi gửi link về đây15:19
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)15:20
afrendlyảnh đây mọi người:http://imgur.com/a9zg915:24
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)15:24
afrendlysynaptic: http://imgur.com/NvuTR15:24
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)15:24
afrendlymình làm theo hd dẫn ở diễn đàn cho ubuntu 10.1015:27
afrendlynhưng từ khi đăng nhập, cài 1 loạt tới giờ vẫn vậy.15:27
afrendlytoàn màn hình15:28
afrendlyhttp://imgur.com/v5alH15:28
bksupybotTitle: imgur: the simple image sharer (at imgur.com)15:28
afrendlymình chụp bằng soft của gnome nên ko đẹp15:28
CoconutCrabdown cái lxappearance về mà chỉnh15:28
afrendlyđúng là có quên cái này15:31
afrendlynhưng hôm qua thử ubuntu 9.10 trước ko đc15:32
afrendlynó cũng vẫn vậy15:32
afrendlyđể mình thử lại xem sao15:32
afrendlyđang cài15:32
_Tux_http://linuxmoose.wordpress.com/2011/07/19/thinking-about-desktop-environments-window-managers-and-how-to-get-a-lightweight-desktop/15:33
afrendlyDang doc15:36
afrendlytu hom qua cai dc ubuntu theo tung manh ghep thi hieu hon va thich linux them nhieu nua15:37
afrendlycam on moi nguoi15:37
CoconutCrabuh huh15:37
CoconutCrab|:15:37
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
afrendlyda thanh cong15:39
afrendlygio chinh tiep va cai tiep nua15:39
afrendlydung ubuntu 9.10 ram het gan 150mb. Gio dung cai nay cu 70mb khi kd thoi. Nhung cpu dung van gan tuong duong15:40
afrendlythich nhat la tuy bien de dang15:40
=== Tux|Away is now known as _Tux_
CoconutCrabuh huh15:44
CoconutCrab|:15:44
dungwdalo15:53
dungwdc ai biết về QT khng?15:53
CoconutCrabhoong15:54
CoconutCrab:315:54
dungwdhic15:54
dungwdbiết Ä‘i mà15:55
dungwdmình Ä‘ang tìm hiểu mấy cái c++ framework15:55
CoconutCrab:-\15:55
CoconutCrabencoding gì trông vui quá15:55
CoconutCrab:]15:55
dungwdalo15:56
dungwdđược chưa?15:56
CoconutCrabtốt rồi15:56
dungwd15:56
CoconutCrabqt thì ở đây cũng có người dùng rồi15:57
dungwdmình hỏi về C++ framework, mình thấy nó bài bản và người dùng cũng nhiều15:57
dungwdnhưng muốn tham khảo thêm15:57
dungwdcó cái Ultimate++15:57
dungwdnó viết gọi hơn, nhưng phát triển sau QT nên mình muốn nghe ý kiến ai đã dùng rồi15:58
dungwdviết gọn15:58
* CoconutCrab bò đi 15:58
dungwdsao bạn???15:58
_Tux_dungwd: mình có dùng rồi15:58
dungwdbò đi đâu?15:58
_Tux_nhưng bạn muốn biết điều gì15:59
dungwdà, vậy theo bạn mình nên chọn cái nào???15:59
_Tux_mình không biết nhiều :D15:59
_Tux_dungwd: mình không biết Ultimate++ nên chẳng rõ15:59
_Tux_(chưa nghe cái kia)15:59
_Tux_.g Ultimate++15:59
bkphenny_Tux_: http://www.ultimatepp.org/15:59
* CoconutCrab thấy qt được khen và dùng nhiều 15:59
bksupybotTitle: Ultimate++ is a C++ cross-platform rapid application development framework :: Ultimate++ (at www.ultimatepp.org)15:59
CoconutCrabcòn cái sau chưa nghe bao giờ16:00
dungwdU++ nó viết code ngắn hơn QT nhiều lắm16:00
dungwdnên mình cũng hơi phân vân16:00
CoconutCrabdùng qml ấy16:01
CoconutCrabngắn hẳn16:01
Tux|Windoof1móa, ấn vào cái link trong Terminal mà đơ cứng Terminal nãy giờ16:01
Tux|Windoof1ức chế vãi16:01
dungwdQML này phát triển ứng dụng cho Desktop dc hả?16:02
_Tux_dungwd: ngắn ?16:02
dungwdcó phải là cách mà mozilla làm không?16:02
CoconutCrabkhông hẳn16:03
_Tux_mozilla có dùng Qt đâu nhỉ16:03
_Tux_nó xài xul mà nhỉ ?16:03
dungwdtại bỏ lập trình lâu quá, giờ nghiên cứu lại, thấy thế giới phát triển ghê quá, hic hic...16:04
CoconutCrab_Tux_: ý là QML giống giống XUL16:04
_Tux_CoconutCrab: ok16:05
dungwdnói chung mình chọn QT là ok đúng không bạn?16:05
dungwdhay có cái nào khác nữa không?16:05
* _Tux_ đọc examples thấy thằng Ultimate++ code đọc khó hơn code Qt (ý kiến cá nhân)16:05
dungwdđể so sánh16:05
_Tux_dungwd: bạn chọn cái nào bạn thạo hoàn thành công việc là được16:06
_Tux_đôi khi cứ so sánh chọn cái nào ngon nhất16:06
_Tux_chẳng phải ý hay16:06
dungwduhm, bạn nói có lý16:06
dungwdà16:06
dungwdcòn 1 cái nữa16:06
_Tux_dungwd: lúc code Qt mình nản tí chuyển sang dùng C# để hoàn thành cho nhanh16:06
dungwdGooogle Mock16:06
dungwdlà gì vậy?16:07
_Tux_nhưng phút cuối được thầy NamNT chỉ điểm -> ngộ ra mấy thứ :)16:07
_Tux_dungwd: mình không biết :D16:07
dungwdnhu cầu của mình là phần mềm viết ra là xài thôi16:07
_Tux_.g Google Mock16:07
bkphenny_Tux_: http://code.google.com/p/googlemock/16:07
bksupybotTitle: googlemock - Google C++ Mocking Framework - Google Project Hosting (at code.google.com)16:07
dungwdkhông bị ảnh thưởng bởi mấy thành phần khác16:07
dungwdC# bị lệ thuộc dotNet16:07
Tux|Windoof1dungwd: nói không bị ảnh hưởng thì khó16:08
dungwdcó lẻ QT là số 1 rồi16:08
Tux|Windoof1bản thân có dùng Qt thì cũng phải đèo thêm lib của Qt vào16:08
Tux|Windoof1chứ đâu có phải là phát ăn luôn16:08
dungwdlúc đóng gói QT có nặng lắm không?16:09
dungwdMình nghĩ là nó đèo theo mình cái mình gọi và dùng16:09
Tux|Windoof1dungwd: còn tùy, nếu build static lib chắc không đến nỗi (mình chưa thử, nhưng google bảo vậy)16:09
dungwdchứ cái không dùng hỏng lẻ nó đem theo luôn16:09
Tux|Windoof1dungwd: đeo hết mà16:09
Tux|Windoof1QtCore4.dll rồi QtGui4.dll16:10
Tux|Windoof1.v.v.16:10
dungwdthằng Ultimate++ nó không làm như vậy16:10
Tux|Windoof1cả cái dll của mingw nữa16:10
* Tux|Windoof1 không biết Ultimate++16:10
dungwdUltimate++ nó còn nhanh hơn cả standard c++16:12
_Tux_dungwd: thế nó làm như nào hả bạn ?16:12
dungwdnhưng ít người dùng , mình ngại16:12
Tux|Windoof1dungwd: cái đó do tối ưu thôi16:12
Tux|Windoof1boost lib cũng nhanh16:12
Tux|Windoof1nhưng nó lại nặng có kém gì đâu :)16:13
dungwdhic, suy cho cùng16:13
dungwdmuốn tối ưu nhất thì phải dùng MFC cho Window16:13
dungwdcòn linux thì dùng gì mình hỏng biết :D16:14
_Tux_dungwd: lol16:14
* _Tux_ bò bò đi16:14
dungwdthiệt mà16:14
dungwdchưa có code cái gì trên linux lần nào cả16:14
dungwdbiết là C++16:15
dungwdnhưng bắt đầu ở đâu hỏng biết :D16:15
_Tux_dungwd: tối ưu code thì liên quan gì đến MFC16:15
_Tux_chẳng lẽ thằng nào không dùng MFC và Windows thì code của nó không tối ưu được ?16:15
dungwd16:18
dungwdhỏng pải vậy16:18
dungwdtại mình định viết phần mềm chạy dc trên nhiều OS16:18
dungwdnên tìm hiểu xem thế nào thôi16:19
dungwdchắc chọn Qt là ok nhất rồi16:19
_Tux_dungwd: GUI Toolkit thì có nhiều16:22
_Tux_cross-platform cũng nhiều16:22
dungwdà, mình có xe list đó trên wikipedia.org16:23
dungwdtại mình muốn biết cái nào phổ biến nhất16:24
dungwdđể có gì còn hỏi dc :D16:24
_Tux_GTK+ hoặc Qt là phổ biến nhất16:25
_Tux_(với C/C++)16:26
dungwdwow16:27
dungwdGTK+ viết ra GNOME ???16:28
_Tux_GNOME viết bằng GTK+16:29
dungwdđang xem nè16:30
dungwdgiờ tự nhiên cảm giác thấy thằng GTK này hơn thằng QT :D16:31
_Tux_dungwd: KDE viết bằng Qt16:33
dungwdhả????????????????????16:33
dungwdhic hic....16:33
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Tux|zZz is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!