/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/23/#ubuntu-dk.txt

kristian-aalborghej08:15
kristian-aalborghvem kommer til hackerspace i Aarhus?08:15
kasperdHvis jeg gerne vil dual-boote mellem Lucid og Natty, hvordan forhindrer jeg så at de overskriver hinandens entries i grub konfigurationen?09:58
kristian-aalborgjeg skal til at bygge mediecenter... hvis nogen har lyst til at kommentere på mit setup, er de velkomne: http://pastebin.com/VsrXpjS915:18
curentushej jeg er forholdsvis ny til at bruge Ubuntu, er der nogen der lige kan sige mig hvilken kommando ipconfig svarer til i Terminal???21:49
[dmp]curentus: ifconfig21:50
[dmp]curentus: eller: "ip a"21:51
curentusNice tak kunne se min egen interne ip, men kunne ikke se min routers interne ip, ved du hvordan man kan se den?21:55
Barnabascurentus, det er vel den ip der udgør standard gateway på din pc ?21:56
curentusjo jo, men der er både en intern og ekstern.21:56
Barnabasobviously21:57
Barnabas:-)21:57
Barnabasellers var det ikke en router :-)21:57
curentushehe21:57
Barnabasdin eksterne ip kan du se på en side som www.whatismyip.com21:57
Barnabaseks21:58
curentusja, det er fordi jeg har forwarded port 80 så når jeg skriver den eksterne kommer jeg direkte til min hjemmeside, men vil gerne kunne logge på min router, gennem dennes ip.21:59
Barnabasså kan du sikkert i din router angive en anden port end lige port 8021:59
Barnabastil adm interfacet22:00
Barnabasmen sørg for at beskytte dette adm interface ordentligt, eks kan du sikkert få det til at køre over https22:00
Barnabasså du vil dermed kunne gå på din routers adm interface med https://<public ip>:<adm port>22:01
curentushmm ok, men fandt lige den interne ip på routeren ved et tilfælde :-)22:03
Barnabasåbn en terminal22:04
Barnabasog skrive22:04
Barnabasroute22:04
Barnabasder er en entry, der hedder default22:05
Barnabaseller22:05
Barnabasroute -n22:06
Barnabasså laver den ikke name resolution på de IP'er den slår op22:06
curentusja det var den virkede tak :-)22:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!