/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/23/#ubuntu-tr.txt

ahmetkanars.a10:25
agonys.a14:03
agonybeyler bakýnýz14:04
agonyben aptal olarabilrim belki14:04
agonyama sorun istemiyorum sadece14:04
agonyartýk zevk almýyorum sorunlardan14:04
agonyubuntuyu bi daha kurucam bu gece14:04
agonysorunsuz bir kurulumdan sonra yine illaki birþey çýkacak14:05
agonybundan adým gibi eminim14:05
agony3 seçeneðim var14:05
agonyya ubuntuyla devam edicem14:05
agonyya xp ile beraber yada sadece xp14:05
agonysadece xp beni yoruyor vicdaným sýzlýyor14:05
agonykýsaca söyleyin bakalým xpyi neden boot etmedi bu14:06
agonygrup olayý nedir14:06
agonyyoktu böle biþey14:06
agonyiçeriðini deðiþtirdim belgenin orda deðerlerde tamam14:07
agonybelli ki herkes sorunlarla kafayý bozmuþ durumda14:08
mageia-trs.a.18:36
mageia-trarchlinux-tr kanalı archlinux.tr mi oldu?18:37
mageia-trkanalda 11 kişi var ama cevap gelmedi.18:37
mageia-trubuntu kanalında da ortak kullanıcılar olduğundan sordum18:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!