/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/26/#ubuntu-nl.txt

viezerdyup00:55
alex--ah00:57
alex--eentje wakker =D00:57
alex--Welk lettertype gebruikt ubuntu?11:06
Jeeves_Ehm, das ongeveer net zo'n vraag als 'welke kleur gebruikt ubuntu'11:16
jkoranje11:18
jk;)11:18
alex--en welk lettertype?11:20
alex--ik kan niet zien welk lettertype het is hoor11:20
Jeeves_alex--: Je vraag slaat nergens op.11:20
Jeeves_*WAAR*11:20
alex--waarom niet?11:21
Jeeves_Omdat Ubuntu alle lettertypes gebruikt die jij of de programmeur van het progsel dat je gebruikt het geeft11:21
Jeeves_Het lettertype in m'n terminal is anders dan het lettertype in m'n browser11:22
alex--ah11:24
alex--ehm, als je een live cd erin doet11:24
alex--vraagt hij: install / try ubuntu11:24
alex--welk lettertype is dat?11:24
Jeeves_Geen flauw idee11:24
alex--:(11:28
trijntjealex--: het standaard lettertype van ubuntu kan je in voorkeuren -> uitlerlijk vinden12:02
alex--ftp is onveilig tohc?12:13
alex--toch *12:13
Jeeves_Niet perse12:14
Jeeves_ftps niet12:14
RawChidAls je veiligheid belangrijk vindt zou ik niet voor FTP gaan12:16
alex--Wat raad je dan aan? Samba12:17
alex--?12:17
Jeeves_sftp kan12:18
alex--kan filezilla daarmee overweg?12:18
RawChidJa12:19
alex--en windows?12:19
RawChidWindows kan ook overweg met Filezilla12:19
alex--nee ik bedoel met sftp12:19
RawChidJe kunt Filezilla toch installeren op Windows...12:20
alex--ja maar zonder filezilla12:20
alex--gewoon vanuit 'computer'12:20
Jeeves_alex--: Tussen waar en waar wil je bestanden delen dan?12:20
RawChidWeet ik niet12:20
alex--Jeeves_: tussen mijn vps en me computer thuis12:21
Jeeves_sftp doen12:21
alex--het liefst wil ik gewoon zoals samba, je voegt een soort symlink toe aan 'computer' in windows en je maakt een samba share naar /var/www/12:21
Jeeves_met een of ander gaar clientje in windhoos12:21
alex--waardoor je gewoon direct kunt aanpassen met je favoriete editor12:21
alex--Ik kan het ook niet helpen dat ik windows heb :(12:21
alex--Heb het nodig voor games12:21
Jeeves_Dan hoef je dus geen bestanden te editen in windhoos12:22
Jeeves_alleen te gamen :)12:22
RawChidIk gebruik Windows alleen voor games. En Ubuntu voor dev.12:22
Jeeves_Ik gebruik Windows alleen voor Fujitsu te bestellen12:22
Jeeves_die tool werkt helaas alleen onder windows12:23
RawChidOhja, en mn nokia updaten :P12:23
alex--ja, maar op welke pcmoet ik dan bestanden aanpassen?12:28
alex--ik pas het liefst aan met notepad++12:29
alex--en dan moet ik aanpassen en daarna in-game gaan12:29
alex--dat is ook geen succes12:29
RawChidHeeft notepad++ geen SFTP support?12:30
alex--geen idee12:32
RawChidZoek dat dan eens uit luilak12:32
alex--ik pas liever aan via klik klik12:32
jpjacobsniet direct precies, mss via een plugin12:32
alex--inplaats van in notepad++12:32
RawChidOf google eens op "windows mount sftp"12:32
alex--Is er ergens een guide die uitlegt over alles ?12:35
alex--van commands enzo12:35
alex--soort naslagwerk12:35
alex--die ik ook offline / op local server kan inzien12:36
RawChidHad je al gegoogled?12:40
alex--ja12:41
=== alex-- is now known as MTA
jpjacobsMTA: de rute guide is wel een goeie12:52
MTArute guide?12:53
jpjacobshttp://rute.2038bug.com/index.html.gz12:53
=== MTA is now known as alex--
jpjacobsmss op sommige punten een klein beetje gedateerd, maar toch nog heel goed voor algemeen overzicht in Linux12:53
alex--:)12:54
lord4163Hallo16:47
Wanda_Hallo16:52
Wanda_Leoquant registrering is oke.17:04
OerHeks:-)17:07
leoquantah is ie weg..nu...17:28
hanswhttp://www.commodoreusa.net/CUSA_C64.aspx <-- commodore64 met ubuntu :-)19:39
RawChidStoer.. Puur omdat het kan?19:39
hanswRawChid, ik denk het19:41
hanswmaar heeft wel heel andere specs dan bijna 30 jaar geleden :-)19:41
OerHeksgrinnik20:01
OerHekser zijn lcd tv's met ingebouwde cbm6420:01
hansw:-)20:07
hanswOerHeks, ook met ubuntu?20:07
OerHeksnope, nog niet.20:07
OerHekstv met ethernet of wifi bestaat al wel, 3D tv is achterhaald.20:08
alex--Wie kan me een beetje opweg helpen met apache; Heb me /var/www/ directory gedeeld met samba, maar nu kan de apache webserver er niet meer bij..20:33
OerHeksik vraag me niet eens af waarom je de map deelt met Samba, daar ligt een permissie error.20:37
hanswalex--, dan heb je vermoedelijk bestanden vanaf windows neergezet die niet leesbaar zijn voor de apache gebruiker20:37
OerHeksmaar wie nu oorzaak is, weet ik niet.20:37
hanswhuman error20:37
Doornumask veranderen20:37
Doornnee, dat is het ook niet20:38
Doorndenk ik20:38
hanswkijken als wie apache draait (vermoedelijk www-data) en zorgen dat die de bestanden kan lezen20:39
RawChidDit is imho weer een gevalletje "moet je niet willen", maar goed..20:39
Doorndan moet je beide samba en apache users in een aparte groep zetten20:39
hanswdus umask klinkt niet echt stom, maar dan wel via samba geloof ik, zodat die het goed neer zet20:39
Doornen die groep geef je dan chown commando20:39
hanswje wil niet chownen na iedere aanpassing :-)20:40
RawChidDaar heb je toch chmod +s ofzo voor20:43
RawChidWeet het ff niet precies uit mn hoofd20:43
hanswnah, gewoon sane inrichten20:43
RawChidDat per definitie :P20:43
hanswen idd niet samba gebruiken als je niet snapt wat je doet20:43
hanswmaar alex, ....20:43
hanswik wilde zeggen dat hij wel wist dat hij moet lezen20:44
viezerdapache is toch ouderwets en bloat :P20:46
hanswviezerd, ja, maar werkt nog steeds, en permissie problemen los je niet zomaar op :-)20:47
RawChidWat raad je dan aan als alternatief viezerd?20:47
viezerd:)20:47
hanswRawChid, er zijn wel alternatieven20:47
hanswmaar is in dit geval niet relevant20:47
viezerdis maar grap, apache werkt prima maar als 'alternatief' zou ik zekers kijken naar nginx20:47
Doornnginx is vooral handig om naar te kijken als je website vreselijk snel groeit maar je niet meer server wil kopen20:48
Doorndat is dan een mooie tussenoplossing20:48
hanswDoorn, dat is een goede omschrijving van de gemiddelde .nl klant20:49
Doornoh?20:49
Doornmaar niet de goede voor nginx?20:49
hanswdie willen sowieso geen geld uitgeven20:49
hanswik ken nginx niet genoeg om daar over te oordelen20:50
Doornhansw: nou, ik weet dat hyves ooit eens op nginx is overgestapt omdat ze al tegen de 3000 servers aan zaten20:50
alex--Doorn: ik heb voldoende server20:50
Doornik ook niet, maar ik heb het ooit op een website gelezen die nginx met apache vergeleek20:50
hanswach, ik denk dat je gewoon altijd blijf tunen, tenzij je niet groeit20:50
alex--tenzij je voldoende server hebt =D20:50
viezerdstatisch content enzo, en vele images per seconden. daar is nginx sterk in20:51
hanswalex--, ga eens lezen over umask, permissies, etc...20:51
alex--hansw: waarom?20:51
hanswalex--, we gaven het al eerder aan, met klik/klak leer je linux niet kennen20:51
alex--viezerd: je bedoelt systemen zoals joomla/wordpress/etc ?20:51
Doornviezerd: wordt dus zeker veel gebruikt op cdn's?20:51
alex--hansw: hoeft ook niet :P20:51
hanswalex--, omdat je met vreemde problemen komt die je zelf kunt oplossen als je die kennis hebt20:52
viezerdwordpress draait ook nginx bv.20:52
hanswzoals we al eerder aangaven20:52
viezerdmaar 'ze' zeggen dat als je veel php enzo in je site verwerkt hebt dat je alsnog beter apache kan nemen met nginx als frontend/reverse proxy20:53
Doornaha20:53
Doornen voor de cdn dan nginx?20:53
viezerdbv.20:53
viezerdin nginx.conf kun je evt. ook instellen dat je php scripts proxied naar bv. apache20:54
Doornaha,20:54
viezerden statisch content via nginx20:54
hanswheel veel dynamische data kun je ook prima cachen21:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!