/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/26/#ubuntu-no.txt

Trond--Jeg har lasta ned mplayerplug-in-3.55 for NRK Nett-TV, men jeg har ingen ide om hvordan jeg installerer den.07:03
Trond--Tror jeg glemmer disse plugins heller.07:07
DarkfdJeg bruker gnome-mplayer unten plugins fra denne linken.   http://straumv.nrk.no/nrk_tv_direkte_nrk1_h08:51
Trond--Firefox vil lagre den linken08:59
Trond--Jeg skal ikke streame NRK08:59
DarkfdIkke streame? Nrk gjør ikke annet tror jeg.10:27
DarkfdJeg prøvde å laste ned Ut i vår hage en gang og eneste mulighet var å bruke en mplayer dumstream til dumpfile, som lastet ned til en fil men i streame hastighet. De har jo dvd'er å selge =)10:33
Trond--Kopierer jeg noe fra Thunderbird, lukker programmet, og limer teksten inn i f.eks. Google så blir ingenting limet. Gjør jeg det en gang til mens Thunderbird er i bakgrunnen og limer inn i Google så virker det.14:39
jo-erlendmhm. Du kan installere programmer som lar deg bruke en egen utklippstavle. Jeg har ikke brukt det på mange år, så jeg vet ikke helt hvordan tilstanden er eller hva de heter, men du finner det sikkert i appsjappa.14:47
jo-erlend... eller Ubuntu Programvaresenter, som det jo også innimellom kalles. :)14:48
simengappsjappa var jo rimelig bra navn16:07
simenghehe16:07
jo-erlend:)16:08
simengDarkfd: hehe, gjorde det samme16:08
simengmed den serien16:08
simengkan bare starte dump til fil og en ny mplayer for å spille av16:09
simengså er den ferdig dumpet innen du har sett gjennom16:09
Darkfden tab for hver episode så går det fort16:21
ole_oz6ohEr her nogen der kan lave grafik med GCC i Ubuntu ???19:51
Kageegrafikk med gcc?20:31
simengasciigrafikk sikkert20:46
simenghuhu20:46
simenghvis du er badass nok kan du sikkert skrive kode som kompilerer til ascii grafikk20:46
DarkfdKan bruke vlc til å konvertere video til ascii20:49
=== Darkfd is now known as Duckfd
jo-erlendrask poll... Noen som vil prøve å kjøre dette scriptet og hvordan det oppfattes? http://ubuntuone.com/p/16Pa/21:28
jo-erlenddet er et GUI-spørsmål. Jeg har lyst til å bygge inn støtte i quickly widgets for å vise lenker uten ekstra kode.21:29
jo-erlendmen jeg vet liksom svakhetene i det scriptet, så jeg er ikke noen objektiv dommer på om det er akseptabelt eller ikke :)21:30
jo-erlendnoen som vet om en musikktekstlinse for Unity?23:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!