/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/26/#ubuntu-vn.txt

=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor126chao moi nguoi!02:36
vubuntor126minh vua cai ubuntu02:36
vubuntor126nhung thay no kho su dung qua02:36
vubuntor126nhat la phan go tieng viet02:37
vubuntor126minh da cai scim-unikey ma van chua go duoc02:37
vubuntor126ai co the huong dan m su khong?02:37
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
C4NoC!ibus-unikey | vubuntor12602:38
ubot2vubuntor126: Ibus-unikey là phần mở rộng cho ibus để gõ tiếng việt một cách linh hoạt. Chi tiết về cài đặt và cấu hình cho ibus(-unikey) xem tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus02:38
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)02:38
afrendlychào mọi người03:05
C4NoC!hi03:05
ubot2Chào bạn!03:05
afrendlyai cho mình hỏi làm sao lấy id và key trên http://xoap.weather.com/ vậy03:05
bksupybotTitle: National and Local Weather Forecast, Hurricane, Radar and Report (at xoap.weather.com)03:05
afrendlymình đang làm conky03:06
C4NoCchi.u03:06
C4NoC:303:06
afrendlyđọc mãi hd rồi mà chưa chạy đc weather03:06
afrendlycác phần khác đã ok rồi03:06
afrendlyvậy ai biết giúp mình với03:06
afrendlyđã đăng ký trên trang đo nhưng ko biết lấy03:06
afrendlycó ai rảnh giúp mình đc ko03:09
vubuntor829chào mọi người03:17
vubuntor829cho mình hỏi chút về CentOS trên này được ko ?03:17
C4NoCok03:21
vubuntor829Mình cái DNS trên CentOS khi cài gói bind xong vào trong /etc tìm file named.conf thì không thấy có file này03:23
vubuntor829vì đó là file mẫu03:23
vubuntor829mình không biết làm như thế nào để có file mẫu này khi cài xong03:23
C4NoCvubuntor829: len ma.ng search03:27
C4NoCthieu gi` file example03:27
vubuntor829cảm ơn bác C03:31
vubuntor829nhưng mình muốn khi cài xong nó có luôn file đó thì làm như thế nào ?03:31
C4NoCma.c di.nh la` co'03:34
C4NoCco`n hok co' thi` chi.u :D03:34
vubuntor829cảm ơn bác nhiều03:35
vubuntor686cac a oj cho e hoj ty03:47
vubuntor686cac a oj cho e hoj ty03:47
afrendlyđã làm đc rồi mọi người à03:49
afrendlydẫu mất rất nhiều time với conky này03:49
afrendlygiờ tận hưởng kq03:49
afrendlythật tuyệt03:49
vubuntor686sao e caj ubuntu bang usb ko dc may a03:51
C4NoCla`m theo huong dan chua03:55
vubuntor686lam roj a03:59
vubuntor686nhung ko dc04:00
Stanley00vubuntor686: không được như thế nào hả bạn?04:01
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
vubuntor741alo06:32
vubuntor741co ai ko vay06:32
vubuntor741cho e hoi chut06:33
C4NoC!ask06:44
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!06:44
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor291may a oj sao e caj ubuntu bang usb lai laj hjen len install failed la sao jay may a11:28
CoconutCrabnói thế thì thánh trả lời được :D11:28
vubuntor291tại sao lại thánh trả lời dc11:31
CoconutCrabvì nó có 1001 lý do để nó fail11:32
CoconutCrabít ra cũng nên ghi rõ và đầy đủ thông báo của nó là gì chứ11:32
=== nobawk` is now known as n0bawk
C4NoC:311:38
vubuntor291chay den man hinh cai dat rui no lai hien len bang thong bao install failed11:39
C4NoCbravo11:41
=== nobawk` is now known as n0bawk
vubuntor291chay den man hinh cai dat rui no lai hien len bang thong bao install failed la sao zay may a11:44
CoconutCrablà màn hình nào...11:45
vubuntor291man hih cai dat do11:45
CoconutCrabtừ đầu đến cuối có bao nhiêu cái màn hình11:45
CoconutCrabcái nào cũng là cài đặt hét11:45
CoconutCrab:-\11:45
vubuntor291T_T11:46
=== nobawk` is now known as n0bawk
=== n0bawk is now known as nobawk`
=== nobawk` is now known as n0bawk
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== XxFirePhoenixxX is now known as FirePhoenix|Away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== nobawk` is now known as n0bawk
=== Tux|Away is now known as _Tux_
afrendlyMọi người cho mình hỏi. Mình cài ubuntu11.04 từ bản altalate theo chế độ command line nhưng sao khi cài xong thì nó chỉ hiện mỗi màn hình splash rồi không khởi động và đc. Màn hình chỉ có con trỏ chuột nhấp nháy đen thui.14:58
afrendlyquá trình cài đặt bình thường, không có lỗi gì cả14:59
afrendlygiờ mình phải làm gì để logon đc14:59
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
afrendlyCó ai biết không?15:26
afrendlyMình dùng cài ubuntu 10.10 vẫn đc mà15:26
CoconutCrabà15:27
CoconutCrabbản 11.04 nó cần có compositing15:27
CoconutCrabcard đồ họa của bạn là card gì?15:28
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor662có ai giúp mình với15:41
vubuntor662cho mình hỏi chút15:41
vubuntor662mình đang muốn học và làm quen với Linux15:41
vubuntor662cho mình hỏi là bản nào xài ổn định nhất vậy ?15:41
afrendlyMáy mình chỉ P.III thôi15:42
CoconutCrabubuntu 10.0415:42
CoconutCrablubuntu 10.0415:42
CoconutCrabđó15:42
vubuntor662vâng15:42
vubuntor662mình down về. rồi ghi ra đĩa luôn phải ko bạn ?15:42
vubuntor662có làm gì thêm nữa không?15:42
vubuntor662mình down bên server của FPT15:43
vubuntor662rồi làm dual boot với win 7 lun phải ko bạn ?15:43
CoconutCrabghi ra usb đi15:43
vubuntor662trong cái đó có dual boot ko? hay mình phải down thêm cái gì nữa15:43
CoconutCrabdonw lubuntu nhé15:43
CoconutCrabcó chữ l15:43
CoconutCrabcó dualboot sẵn15:43
vubuntor662vậy ubuntu15:44
vubuntor662với L gì bạn nói15:45
vubuntor662có giống nhau không15:45
vubuntor662hay nó khác nhau15:45
CoconutCrabcó khác15:45
CoconutCrablubuntu nhẹ hơn15:45
CoconutCrabpentium 315:45
CoconutCrabvà 256mb ram?15:45
vubuntor662mày mình Core 2 duO15:45
vubuntor662ram 3G15:45
vubuntor662mình đang down bản desktop 10.0415:46
CoconutCrabà, ubuntu 10.04 đi15:46
CoconutCrabnãy giờ nhầm người a sang người b15:46
CoconutCrabafrendly: lubuntu, 10.0415:46
vubuntor662hic15:46
vubuntor662đâu có lubuntu gì đâu ab5n15:47
CoconutCrabafrendly: lubuntu cũng chỉ là ubuntu thay với openbox thoi mà15:47
CoconutCrabvubuntor662: bạn cứ dùng bản ubuntu bình thường15:47
CoconutCrab10.0415:47
vubuntor662ừ đúng rồi15:47
vubuntor662nhưng còn chuyện dual boot đó15:47
CoconutCrabnó tự có dual boot15:47
vubuntor662với lại ubuntu cần bao nhiu ổ cứng để chạy ổn định ?15:47
CoconutCrabhmm, nếu định thử thì 10gb là đủ15:48
vubuntor662ùa15:48
vubuntor662tại vì mình chưa biết gì về ubuntu hết hà :)15:48
vubuntor662mình nghe nói nó chạy ổn định hơn windows15:49
CoconutCrabừm15:49
vubuntor662mà nó lấy 10Gb15:49
vubuntor662của ổ nào15:49
vubuntor662ổ C hay là toàn bộ ổ đỉa ?15:49
CoconutCrabcả ổ đĩa15:50
vubuntor662uhm15:50
vubuntor662vậy giờ mình ghi nó ra đĩa đã15:50
vubuntor662hihi15:50
vubuntor662thanks bạn nha15:50
vubuntor662:D:15:50
CoconutCrabuh huh15:51
CoconutCrabafrendly: không trả lời pm15:56
afrendlyok15:56
afrendlymình làm conky để kiểm tra Inbound/out Connect thì dùng thế nào bạn15:56
afrendlymình dùng đoạn mã trên mạng nhưng có cần thay đổi port không15:56
CoconutCrabmình chịu15:56
CoconutCrabkhông dùng conky15:56
afrendlyvà trong ubuntu làm sao kiểm tra15:56
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
afrendlyVậy vấn đề này để sau vậy15:57
afrendlyquay lại vấn đề cũ15:57
CoconutCrablà?15:58
afrendlyMáy mình P.III có cài đc U11.04 openbox không bạn15:58
CoconutCrabbao nhiêu mb ram?15:58
afrendlyRam thì chắc đủ15:59
afrendlytạm thời có 512MB15:59
CoconutCrab512 là ổn rồi15:59
CoconutCrabnếu vậy bạn có thể đi remix lại ubuntu15:59
CoconutCrab.g ubuntu remix15:59
bkphennyCoconutCrab: http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Netbook_Edition15:59
bksupybotTitle: Ubuntu Netbook Edition - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)16:00
afrendlyNhưng mình đã cài mà nó bị lỗi vậy đó16:00
afrendly3 lần rồi16:00
CoconutCrablỗi gì ấy nhỉ?16:00
afrendlycài xong thì nó chỉ hiện mỗi màn hình splash rồi không khởi động và đc. Màn hình chỉ có con trỏ chuột nhấp nháy đen thui.16:02
CoconutCrablive cd đã bị thế?16:03
afrendlykhông16:03
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
afrendlymình cài từ altalate cd16:03
afrendlycòn live cd thì không thể chạy đc16:03
afrendlylive cd thì mình chỉ chạy đc cho bản 9.10  thôi16:04
CoconutCrabngộ nhỉ16:06
CoconutCrabbấm xem thử lỗi là gì xem?16:06
CoconutCrabtắt splash với quiet đi16:06
* CoconutCrab đi tắm đã 16:07
afrendlyMình chưa đăng nhập vào đc lần nào sau khi cài16:07
afrendlycó ai biết ko16:07
vubuntor662bạn ơi16:08
vubuntor662mình làm sao chỉnh dual boot đc vậy bạn16:09
vubuntor662bạn có link hướng dẫn ko vậy ?16:09
afrendlyBạn vào rồi cài startup manager là chỉnh đc16:09
afrendlysearch google với grub216:09
afrendlyđọc wiki là bạn chỉnh đc16:10
Stanley00afrendly: chào bạn16:13
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
Stanley00theo mình thấy máy bạn như thế cài bản 9.10 cũng được rồi, cần gì phải leo lên tới 11.04 rồi xài openbox vậy?16:14
afrendlymình đang dung ubuntu 10.10 openbox rồi16:14
afrendlythích và thử cài vậy thôi à16:14
afrendlylên bản mới các phần mềm tốt hơn16:15
afrendlyvới lại, bản Ubuntu 10.10 đang dùng mình cài openbox lần đầu nên vừa tìm hiểu vừa làm16:15
afrendlycài gói lung tung hết16:15
Stanley00vậy bạn thử update phần mềm thôi, bản 11.04 với mấy bản trước khác nhau hơi bị nhiều, lại nặng nữa :-s16:16
afrendlygiờ chạy process nhiều quá16:16
afrendlyù16:16
afrendlychắc phải vậy quá16:16
Stanley00mà bạn cài từ đĩa alternate là cài full, hay là cài cli vậy?16:16
afrendlycài commandline16:16
afrendlygiờ mình có thể vào 3 giao diện16:17
afrendlyLXDE, Gnome, openbox16:17
afrendlycài lung tung và nhiều thế đó16:17
Stanley00hic16:17
Stanley003 cái đó là cảu bản cũ ấy hả?16:17
afrendlycó cách nào tất các process khi vào openbox không ba16:17
afrendlycủa gnome chẳng hạn16:18
afrendlyuh16:18
afrendlyđò là bản Ubuntu 10.10 đang dùng16:18
Stanley00bạn cho mình hỏi thêm một chút về bản 11.04 alternate của bạn nha?16:18
afrendlycòn trước mình dùng Ubuntu 9.10 live cd cài full gnome thôi16:18
afrendlysao  bạn16:19
Stanley00cài cli, sao lại có splash vậy bạn?16:19
afrendlyù16:19
afrendlykhi khởi động16:19
afrendlynó chỉ hiên ubuntu 11.04 ròi chạy vài cái chấm, rồi đen thui. Mình gọi sai16:19
afrendlychưa vào đc luôn16:20
afrendlymình nghĩ cái đó là splash16:20
afrendlyhi16:20
Stanley00uhm, mình nhớ nhầm một tí,16:20
Stanley00bạn biết cách tắt splash và quiet khi Ubuntu khởi động không? phải coi nó hiện lỗi gì mới tìm cách giải quyết được16:21
afrendlykhông.16:22
afrendlymình cài xong16:22
afrendlyngay lần đầu khởi động vào đã vậy16:22
afrendlykhông hề có login user hay gì hết16:22
afrendlynó nhấp nháy ở góc màn hình16:23
Stanley00bạn sửa lúc chọn hdh trong grub ấy,16:23
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
afrendlylà sao16:23
afrendlykhi cài grub thì bt mà16:23
Stanley00lúc grub mới hiện, nhấn phím mũi tên bất kỳ,16:23
Stanley00di chuyển tới chỗ hdh bạn mới cài, nhấn nút "e"16:23
afrendlyđể chọn hdh khởi đông hả ban16:24
afrendlybạn giải thích thêm về cái đó đi16:24
Stanley00tìm chữ "quiet" và  "splash" rồi xóa nó đi16:24
Stanley00sao đó nhấn "Ctrl-x" để boot thử xem16:25
afrendlymình hiểu rồi16:25
afrendlyđẻ mình thủ ngay16:25
afrendlykhoảng 3p nữa quay lại16:25
Stanley00uhm, good luck16:25
afrendlythanks bạn16:25
afrendlymình đang sửa trong ubuntu 10.10 lun16:31
afrendlyđây là đoạn mã menu boot của nó16:31
afrendlymình xin đc pót đây lun16:32
afrendlymenuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {16:32
afrendlyrecordfail16:32
afrendlyset gfxpayload=$linux_gfx_mode16:32
afrendlyinsmod part_msdos16:32
afrendlyinsmod ext216:32
afrendlyset root='(/dev/sda,msdos1)'16:32
afrendlysearch --no-floppy --fs-uuid --set=root 556be316-a7b4-4251-af20-0d9bea4aeeb016:32
afrendlylinux/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=556be316-a7b4-4251-af20-0d9bea4aeeb0 ro   quiet splash vt.handoff=716:32
afrendlyinitrd/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic16:32
afrendly}16:32
afrendlyGiờ mình cần xoá "quiet splash" thôi phải không bạn16:32
afrendlyĐoạn này "set gfxpayload=$linux_gfx_mode" có cần làm gì không?16:34
Stanley00chỉ xóa quiet với splash thôi à16:36
Stanley00nhưng có chắc là menu của bản mới không vậy :D16:36
afrendlyđùng mà16:36
afrendlymình mount nó vào rồi mở trong grub.cfg đó16:36
Stanley00uhm16:38
afrendlyvừa chỉnh xong16:38
afrendlygiờ mình thoát xem thế nào16:38
afrendlycảm ơn bạn16:38
Stanley00:)16:38
afrendly3p sau tl16:38
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
afrendlyMình vừa thử xong16:44
afrendlyvẫn ko đc bạn16:44
afrendlyMàn hình đen, không có con trỏ chuột nhấp nháy16:44
afrendlyđúng là tát plash16:45
afrendlyĐèn màn hình vẫn sáng16:45
afrendlynhưng không có gì hết16:45
afrendlyO:-)16:45
Stanley00không hiện chữ gì hết á?16:45
Stanley00tắt 2 cái đó đi là để xem nó hiện lỗi gì để mà sửa thôi mà,16:46
afrendlyuhf16:46
Stanley00mà nó không hiện gì hết à?16:46
afrendlykhông có gì hết!16:46
Stanley00vậy thì ngoài khả năng của mình rồi :(16:47
afrendlyHi16:47
afrendlyCảm ơn bạn nhiều16:47
Stanley00không có chi :)16:47
afrendlymình cũng nghĩ nếu ko đc thì sẽ update kernel thôi16:48
Stanley00uhm, có lẽ nên thế16:48
afrendlythanks bạn lẫn nữa nghe!16:50
Stanley00:)16:50
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor373chào bạn23:54
vubuntor373cho mình hỏi lúc cài ubuntu song song với HDH windows23:54
vubuntor373thì nó sẽ tạo ra 1 phân vùng mới23:55
vubuntor373sau này khi mình không muốn dùng nữa23:55
vubuntor373liệu mình có thể khôi phục nó đc không ?23:55
nobawk`không muốn dùng nữa23:57
nobawk`thì xoá nó đi23:57
nobawk`chỉnh lại boot loader23:57
nobawk`thế là xong thôi23:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!