/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/01/#ubuntu-vn.txt

vubuntor207các anh ơi01:06
vubuntor979cac a cho e hoi01:10
vubuntor979e vua moi cai ubuntu01:10
vubuntor979khi active driver VGA01:11
vubuntor979khoi dong lai thi man hinh den xi` va hien ra chu HZ?01:11
vubuntor979khong the vao giao dien dc01:12
vubuntor979cho e  hoi day la loi gi va khac phuc the nao a01:12
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor979ai co the giup e dc ko a01:13
NamNTcó đ/c kyanh hem he?03:07
CoconutCrabhem03:07
CoconutCrabkyanh có dzô đây bao zờ03:07
NamNTxai vntex ko hieu sao bi. ra(ng cu+a khi zoom03:07
NamNTky` ghe^03:08
CoconutCraboutput ra format gì ạ?03:09
NamNTpdf03:11
CoconutCrabpdf zoom vào text sao bị răng cưa được?03:12
NamNTnó bị mới tếu03:12
CoconutCrabfont là font...?03:17
NamNTCoconutCrab, font ai biet03:17
CoconutCrab|:03:18
CoconutCrabNamNT: cho em xin 5 xu screenshot03:21
NamNTCoconutCrab, co' team viewer hong?03:22
NamNTanh cho chu' remote vao lun :-))03:23
NamNTscreen vo+'i cha? shot03:23
nobawkNamNT: vào phần properties của document có list font đó03:23
CoconutCrabớ ớ, không có03:23
NamNTnobawk, font te^n tu`m lum la('m03:24
NamNTnhung co' font type 3 nua03:24
NamNTla. ghe03:24
CoconutCrabtype 3 là font vector03:25
CoconutCrabzoom vô có sao đâu D:03:25
NamNTà, vậy thì chỉ có type 1 và type 3 thôi03:25
NamNTtype 1 cũng là vectỏ03:26
nobawknhưng mà ko có font nó cần thì nó map vô font khác03:26
CoconutCrabtype 1 type 3 vector hết03:26
nobawkgiống như máy của xếp em03:26
CoconutCrabnobawk: không, pdf nó include hết font mà03:26
nobawkxem cái file pdf dịch từ latex ra03:26
nobawkfile nào cũng xấu ko thể đỡ nổi03:26
nobawkin ra thì đẹp lung linh lolz03:26
nobawkCoconutCrab: ko phải lúc nào cũng include đâu03:26
CoconutCrabra lệnh bắt nó dùng font nào đó đi03:27
CoconutCrab:]03:27
nobawkcó cái là embedded có cái ko, để giảm size03:27
NamNTfile 35MB03:28
NamNTco' pha?i vi` qua' to ne^n no' ko embed ko?03:28
CoconutCrabfile gì to vậy...03:28
nobawkthường thì em thấy dịch bằng pdflatex mặc định nó ko embedded font vô03:28
NamNTcả 2 đều dịch = pdflatex hết03:29
CoconutCrabPDF needs more disk space and it is slower to create, but it includes all the necessary fonts within the document, so you will not have any problem of portability.03:30
nobawkCoconutCrab: vào phần document properties sẽ thấy font nào được embedded vô, còn font nào ko03:31
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor839bạn ơi cho tớ hỏi08:45
vubuntor839sao tớ xem clip trên zing mp3 nó cứ dật hình mà xem trên các trang khác thì ngon08:46
vubuntor839nhưng xem trên win thì lại ngon08:47
ScentedWindCoconutCrab: cac tab nó cứ bị lẫn lộn08:51
ScentedWindlà sao ta :-/08:52
* ScentedWind mạng lại đơ òi09:30
vubuntor764chào các bạn09:54
vubuntor764bạn nào rảnh cho mình hỏi tí09:54
vubuntor764mình dùng ubuntu 11.0409:55
vubuntor764cài xampp làm web09:55
vubuntor764quá trình cài ok09:55
vubuntor764chạy rốt09:55
vubuntor764nhưng09:55
vubuntor764nếu lấy thư mục database từ windows sang thì không chạy đươc509:56
vubuntor764nó lỗi như thế này: http://www.spiration.co.uk/post/1221/mysql-error-145,-%27Table-is-marked-as-crashed-and09:56
bksupybotTitle: mysql error 145, 'Table is marked as crashed and (at www.spiration.co.uk)09:56
vubuntor764theo như hướng dẫn trên09:56
vubuntor764mình sửa lại câu lệnh là:09:56
vubuntor764[/usr/bin/myisamchk -r /opt/lampp/var/mysql/f10/atb_2j_tabs.MYI]09:57
vubuntor764trong đó f10 là tên database09:57
vubuntor764[atb_2j_tabs.MYI] là tên table09:58
vubuntor764nhưng terminal báo lỗi là bash: [/usr/bin/myisamchk: No such file or directory]09:58
vubuntor764có bạn nào từng gặp lỗi này không09:58
vubuntor764lỗi này mình xử lý gần 2 tuần làm đủ các kiểu mà không chạy được10:01
vubuntor764tất nhiên là ngoài cách export ra sql trên windows rồi import lại10:02
vubuntor764mình muốn làm thế nào cấu hình để mysql đọc được csdl từ các file *.MYI10:02
vubuntor764có bạn nào có gợi ý gì không10:03
vubuntor764chắc về ăn cơm hết rồi, mình post yêu cầu ở đây10:31
vubuntor764http://forum.ubuntu-vn.org/viewpost.php?p=14057710:31
bksupybotTitle: Diễn đàn Ubuntu Việt Nam Xem chỉ một bài - Re: Cài đặt XAMPP =X + Apache + MySql + PHP + Perl (at forum.ubuntu-vn.org)10:31
vubuntor764bạn nào rảnh nghía qua cái nhé10:31
vubuntor391<Canoc>11:45
vubuntor391cho em hoi cach dung d-com 3g cua viettel tren ubuntu 11.411:46
vubuntor391ai bit chi gium em di11:46
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor391cac bac oi11:47
vubuntor391CoconutCrab: bac oi11:48
vubuntor391khanhpt|Zzz:  bac oi giup em ti11:48
DoeNietWilHello Ubuntu user, I came to this irc to ask you a question. We are trying to release a new version of OpenTeacher, and because it is a tool that is very language specific I was wondering if any of you would like to take a couple of minutes and translate it. It really isn't that much work but it would help us a lot. https://translations.launchpad.net/openteacher12:07
bksupybotTitle: Translations : OpenTeacher (at translations.launchpad.net)12:07
CoconutCrabDoeNietWil: welcome to #ubuntu-vn! I will check the link now :)12:09
DoeNietWilcool coconutcrab12:11
CoconutCrabDoeNietWil: ok, I am done reading and have a general idea of the program. I will ask for help on the forum and other FOSS-related communities, as this irc channel is mainly for support12:15
CoconutCrabDoeNietWil: may I ask one question?12:16
DoeNietWilsure12:16
CoconutCrabfrom the screenshot, I see that I can have different Lesson Types12:16
CoconutCrabor, the feature "Smart question asking and interval training"12:17
CoconutCrabhow does it set the interval?12:17
DoeNietWilwait i'll ask for you12:26
DoeNietWilit teaches you in groups12:28
CoconutCraboh okay12:28
DoeNietWilif you do a word well it will be replaced by an other word12:28
DoeNietWilyou need to have 80% right12:29
CoconutCrabI was looking for a project for our community to work on, and this one is a good candidate12:29
CoconutCrabthat is why I asked the question, I need to know a little bit how it works12:30
CoconutCrab(well, browsing the source is another way to do it, but asking is always faster :P)12:30
DoeNietWilCoconutCrab, you can always talk to some of the devs here http://webchat.freenode.net/?channels=openteacher12:32
bksupybotTitle: freenode Web IRC (qwebirc) (at webchat.freenode.net)12:32
CoconutCrabI see12:33
DoeNietWilbut we could always use some more devs (we have many ideas to work on)12:34
CoconutCrabthat is great :) Now I hope I can find member with python knowledge12:35
vubuntor667làm sao để đọc được font tiếng việt vậy mấy huynh12:53
CoconutCrabờ, cài cái mstt-core fonts gì đấy12:53
CoconutCrab}ure12:53
vubuntor667tên ji chứ huynh12:54
CoconutCrab!ure12:54
ubot2ubuntu-restricted-extras: đây là một gói sẽ cài đặt codec cho các định dạng nhạc và phim, một số font của Microsoft,unrar, Java, flash Plugin, và gói để chơi DVD v.v... Để cài đặt, bạn vào synaptic, tìm gói này và đánh dấu để cài đặt(xem !synaptic). Xem thêm: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/PlayingDVDs12:54
bksupybotTitle: RestrictedFormats/PlayingDVDs - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)12:54
vubuntor630C4NoC|away: bac oi13:04
vubuntor630CoconutCrab: bac chi jum em cai nay duoc ko13:05
vubuntor630moi nguoi oi giup em voi13:06
vubuntor630em ko dung duoc dcom tren ubumtu 11.413:06
CoconutCrabmình chịu :]13:07
CoconutCrablên forum á13:07
favadi.g cai dcom 3g ubuntu13:07
bkphennyfavadi: http://www.youtube.com/watch?v=U-nsgf_bCrk13:07
bksupybotTitle: Dcom-3G ubuntu.avi - YouTube (at www.youtube.com)13:07
favadi.g cai dcom 3g ubuntu site:ubuntu-vn.org13:07
bkphennyfavadi: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=8554&start=5013:07
bksupybotTitle: Thảo luận sử dụng 3G trên Ubuntu, Linux OS - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)13:07
vubuntor630em doc rui ma ko hieu gi ca13:08
vubuntor630bac nao chi jum em voi13:08
* favadi chả có 3g toàn cắm dây nên ko biết13:08
* CoconutCrab chịu, chưa dùng cái thức đó bao giờ :D 13:08
vubuntor630huhuhu.em tren rung lam gi co mang day13:09
vubuntor630cai 10.10 thi ko sao13:09
vubuntor630hum nay hung len dow cai 11.4 ve the la hong bet13:09
vubuntor630minh hoi tong dai 1068 duoc ko bac13:10
favadivubuntor630: thấy trên diễn đàn có nhiều người xài được mà13:11
favadivubuntor630: làm theo mấy bài hướng dẫn ko được à?13:11
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as TuxImRe
CoconutCrab:)13:26
* vubuntor092 sao IP của mình lạ vậy trời :D13:27
=== TuxImRe is now known as Tux|Away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor189hi.em thấy ubuntu có hỗ trợ unity 3d vậy nó hỗ trợ từ phiên bản nào và cần cấu hình máy ra sao ạ. em xin cảm ơn.17:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!