/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/02/#ubuntu-nl.txt

=== Cugel_ is now known as Cugel
OerHeksSamba updates http://www.ubuntu.com/usn/usn-1182-1/19:18
t36hallo, als ik een programma wil installer via sudo apt-get install krijg ik volgende foutmelding:19:42
t36Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar19:42
t36Boom van vereisten wordt opgebouwd19:42
t36De status informatie wordt gelezen... Klaar19:42
t36E: Pakket hl2250dnlpr moet opnieuw geïnstalleerd worden, maar er kan geen archief voor gevonden worden.19:42
t36kan er iemand mij helpen?19:42
Bernhardgoedenavond21:29
OerHeks:-)21:30
Bernhardiemand verstand van ubuntu server nginx php5fmp mysql21:31
hanswwat is je probleem?21:32
Bernhardmhh zoek meer iemand die mijn processen kan begeleiden..21:32
hanswzoals, installeren, veiligmaken, etc..?21:33
Bernhardben bezig om e.e.a. op te zetten.. datacenter, eigen servers, security, performance  e.d21:33
Bernhardinderdaad.21:33
hanswje kunt me altijd huren, start tarief is 80 euro per uur, maar dat is wellicht offtopic hier21:33
OerHeks:P21:34
Bernhardhaha.. als het geld kost kan ik je niet gebruiken.. :)21:34
OerHeksik ben duurder, 256 ex B.T.W.21:34
hanswdan moet je het zelf uitzoeken en met echte vragen komen in dit kanaal21:34
hanswOerHeks, reken eens niet zo bitwise :-)21:34
Bernhardja komt nog wel.. als ik het zo hoor denk ik dat ik meer support krijg op ubuntu-server21:35
hanswBernhard, maar zonder dollen, ga beginnen en stel je inhoudelijke vragen21:35
hanswof ga daar vragen ja, kan ook21:35
Bernhardkan je beter even persoonlijk informeren via pm..21:36
hanswmaar ik vermoed dat als je iemand gratis zoekt die de boel voor je opzet dat je dan soortgelijke reacties krijgt21:36
Bernhardopzetten is niet nodig heb alles al draaien.. ubuntu server, ngix, php, mysql de website. heb altijd gewerkt met windows maar dat kan ik niet genoeg opschalen met de de website die ik heb..21:38
hanswopschalen kan met alle oss'n21:38
hanswos'n21:38
hanswmits je model klopt21:39
hanswmijn ervaring zegt dat je andere problemen hebt21:39
hanswteveel cpu op je queries21:39
hansween te lastig model voor performance21:39
Bernhardoja.. :) met apache onder windows haal ik maar 20000 pageviews terwijl ik nu met nginx 180.000 pageviews haal (simulatie)..21:39
hanswdat is per uur neem ik aan?21:40
Bernhardja met 2 opteron processors op het mainboard (die lopen dan op 60%)21:41
hanswen je hebt ook een fallback die het overneemt als je dat nodig hebt?21:41
hanswje data is redundant per x minuten?21:41
hanswje hebt een stroomvoorziening die ook gewoon doorgaat ondanks testen met nood aggregaten?21:42
Bernharddat is ongeveer 300 users tegelijkertijd online.. Ben dus al aan het kijken naar loadbalancing via meerdere server en eventueel de database op een aparte server..21:42
BernhardJa inderdaad.. heb redudant 1 gigabit lijnen in het data center.21:42
hanswik zou eerder denken aan 2 databases die elkaar updaten ;-)21:43
hanswen dan nog keuzes als synchroon of asynchroon21:43
hansw....21:43
Bernhardmijn opzet wordt anders.. 10 websites die werken binnen 1 database..21:43
hanswlaat me raden, je hebt de rechten ook allemaal op database nivo gegeven en niet op tabel, functie en trigger nivo?21:44
hanswuser www-data kan dus overal bij?21:44
Bernharddat moet dus nog opgezet worden. de reden dat ik hier kom kijken is om wat meer info te krijgen over security..21:45
hanswBernhard, daar mag je me voor inhuren, dat is een per geval scenario. Maar een goed startpunt is owasp.org21:45
hanswdus flink lezen als je geen geld wil uitgeven21:46
Bernhardbedankt voor de tip21:46
* hansw gaat slapen, morgen weer druk 21:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!