/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/04/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4Mit system er en acpi baseret computer, hvordan er det nu lige at man får instillet ubuntu sådan den lukker rigtigt.11:21
Ubuntubruger4?spørgsmål: Mit system er en acpi baseret computer, hvordan er det nu lige at man får instillet ubuntu sådan den lukker rigtigt.11:22
Ubuntubruger4Debian understøtter det godtnok11:24
Ubuntubruger8Hjælp til Ubuntu? - vinduesrammerne og titellinjerne på vinduerne er forsvundet.. Nogle der har en idé om hvordan de kommer igen? :s22:22
Ubuntubruger8:)22:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!