/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/04/#ubuntu-se.txt

lothloriennågon vken som kan vara på en enkel fråga00:56
lothlorienhur kan man ha ljud när man kör youtube men inte ljud när man kör en film ?00:56
Unk1Det bottnar nog i formatet på filmen.00:59
lothloriengår jag in under volymkontrollen så pumpar den på bra med ljud men det hörs inget01:07
lothloriensomnade alla här01:26
lothlorienhär var det lungt02:27
Unk199% sover säkert.02:31
lothlorientroligen  själv sitter man och svär över hur fan man kan ha ljud i vissa delar av systemet och inte andra02:33
Kimmensynd att h*n inte är kvar, vet nog vad problemet är05:05
HundFörmodligen PA som får ljudet att krångla. :)05:09
Kimmenjepp, men bör funka om man sätter plughw:1,7 i xbmc05:10
orgaZmoyo! all you homies06:54
orgaZmoso anyone here? i need some help with basic scripting, but im quite new to ubuntu, therefor i need help about it06:55
orgaZmohmm.. jag ser ju nu att det är på svenska.. lol06:55
madbearSUP DAWG?06:56
orgaZmoim in the middle of ripping my hair.. here.. u then?06:57
madbearmen vafan06:57
madbearsluta vara en dawg och ut med problemen06:57
madbear:P06:57
orgaZmosnackar alla lite svenska och lite engelska ? lol06:57
MarkslapDet är en svensk kanal.06:58
orgaZmojag har installerat noip2 på min ubuntu server 10.1006:58
madbearja faktiskt, det är bra att kunna engelska06:58
MarkslapJa, det är det.06:58
MarkslapMen fortfarande en svensk kanal.06:58
Markslap:)06:58
madbearnej inte om det handlar om tjejer06:59
Markslap:D06:59
orgaZmooch om jag skriver "noip2 -Sd" i console, så får jag status om när den uppdaterade och om den uppdaterade..06:59
orgaZmohur kan man få den att skriva det i en logfil.?06:59
orgaZmoeller det är överkurs? lol07:00
madbearnej det är inte överkurs07:00
madbeardu vill alltså trycka det den matar ut till en fil?07:01
orgaZmojapp.. det är tanken.. till en log-fil, såp man kan se i efterhand vad som gick fel07:01
Kirill^Morrn morrn07:01
orgaZmogomorron kirill07:01
madbearsåhär "noip2" -Sd > loggfil"07:02
orgaZmopigg å vaken?07:02
orgaZmojaså.. det var ju skitlätt.. haha tack för hjälpen07:02
madbearorgaZmo: men du vill ju oxå sätta ett cronjob på det07:02
orgaZmomed andra ord, tex: noip2 -Sd > /usr/log/noip.log07:03
orgaZmo?07:03
madbearjepps07:04
orgaZmookej..07:04
orgaZmomadbear ?07:04
madbearvadå orgaZmo07:04
orgaZmo<madbear> orgaZmo: men du vill ju oxå sätta ett cronjob på det07:04
madbearjaha07:04
orgaZmo:)07:04
madbearja alltså så det görs automatiskt då07:05
madbearlåt oss säga en gång i timmen07:05
orgaZmook.. men skall filen startas 1 gång/timme?07:05
orgaZmokan inte filen vara igång hela tiden.. via rc.local ?07:05
madbearvilken fil!07:06
madbearalltså har du testat det där kommandot? det skriver ju det du får till terminalen till fil istället07:06
orgaZmojag menade skriva kommandot i rc.local.. tex: sudo noip2 -Sd > /usr/log/noip.log07:06
madbeari dont get it, kör du igång programmet så och sen står det och matar?07:06
orgaZmojaha.. hmm..07:07
madbeartesta kommandot! bbl!07:07
orgaZmook.. testar07:07
orgaZmoden skrev ut det i consolen 1 gång, sen var det klart.. hmm07:09
orgaZmohmm.. den skrev inte det till logfilen. :(07:11
madbearnej för du får inte skriva till den filen?07:11
madbeareller07:12
orgaZmochmod 666 noip.log07:12
orgaZmojag kör som root, och har satt chmod 666 på noip.log07:14
orgaZmoeller det behövs annan chmod på den?07:14
orgaZmonu hänger jag inte med.. jag provade chmod 755 med, men ingen skillnad07:16
orgaZmo:(07:16
whomeeorgaZmo: är noip.log tom?07:16
orgaZmoja07:16
orgaZmosize: 007:17
whomeeoch du får en output på skärmen när du kör: sudo noip2 -Sd > /usr/log/noip.log07:17
phnomMorrn07:19
orgaZmojadå.. den skriver ut på skärmen. :)07:19
phnomDå skriver den inte ut via stdout, kanske stderr? sudo noip2 -Sd 2>&1 1>/usr/log/noip.log07:21
orgaZmoprovade:  sudo noip2 -Sd 2>&1 1>/usr/local/etc/noip.log07:23
phnomoch är du inloggad som root behöver du inte sudo...07:23
orgaZmomen inget i logfilen. :(07:23
orgaZmook.. - sudo. :)07:23
orgaZmo-bash: 1/usr/local/etc/noip.log: tvetydig omdirigering07:24
orgaZmodet var jag som skrev fel, ser jag nu..07:25
orgaZmo noip2 -Sd 2>&1 1>/usr/local/etc/noip.log07:27
orgaZmomen inget i logfilen :(07:27
orgaZmoinget annat man kan prova med?07:28
phnomSkriver den fortfarande ut till skärmen?07:30
orgaZmojadå07:30
phnom:S07:30
orgaZmovad innebär det om man kör med 2 > tex:  noip2 -Sd >> /usr/local/etc/noip.log07:32
orgaZmohar sett folk som använder det, men jag är en newbie på ubuntu, men börjar lära mig07:32
phnomDå kommer den appenda till filen istället för att skriva över den. Prova det istället för 1> (Så det blir 1>>)07:33
orgaZmook07:34
orgaZmoinget i log, men fortfarrande på skärmen07:35
orgaZmolite skumt..07:35
orgaZmodet var såhär du menade: noip2 -Sd 2>&1 1>>/usr/local/etc/noip.log07:36
phnomJa, fast nu har du bytt namn på logfilen :P07:40
phnomSäkert att du kollar på rätt fil när du säger att den är tom?07:41
orgaZmojadå. den är tom..08:11
orgaZmooch logfilen ligger där08:11
orgaZmonoip2 -Sd 2>&1 1>>/usr/local/etc/noip.log08:11
Peyamhej komer ni ihåg mig=08:12
Peyamnu vet jag när alting stoppas och står stilla08:12
Peyamprecis efeter att den ansluter sig til trådlösa så stannar alting stilla08:13
Peyammen ansluter jag med kabel istället så funkar allting08:13
phnomorgaZmo: Då har jag slut på idéer...08:17
orgaZmodet är skumt08:17
orgaZmomen men.. tack ändå för visat intresse.. ;)08:17
phnomorgaZmo: Jag hittade det här iaf, titta under sista rubriken: http://www.coulterfamily.org.uk/pages/PCs/Linux/FAQ-LINUX-NO-IP-CLIENT.php08:18
phnomDet är nog rätt utdaterat, fast den sista biten borde fungera...08:19
CoffeRP Dagens routing fråga :)  idag har jag ett /48 nät .. jag kan ju då i min router sätta att ska man komma åt vissa nät. så ska man gå via en annan router.. men ! hur kan man få den "routen" att sprida sig ? så inte all trafik går via min router först utan tar den kortaste vägen ?08:20
PashaHej08:23
PashaJag har ett problem08:23
Pashadet gäller WLAN08:23
Pashajag försöker ladda ner drivrutiner men08:24
Pashajag vet inte vad en Windows .inf file är08:25
Pashakan nån hjälpa mig???08:25
Pashahej08:27
Coffehar du kollat så systemet inte redan startart det ?08:27
orgaZmoPhnom: jag provade lägga in sista stycket i en sh fil, och körde det, då kommer det i en logfil.. :D08:27
orgaZmoså nu funakr det..08:28
Pashajag är just där jag skulle välja en windows .inf fil, men jag vet inte vad det är08:28
einand_test_08:28
einand*test*08:28
einand*test*08:29
einand*test*08:29
orgaZmospam?08:29
phnomorgaZmo: monitor-scriptet?08:29
einand*japp*08:29
orgaZmoMonitoring the Status of noip208:29
orgaZmo:)08:29
einandconfar irrsi, tok första bästa kanal att spamma i08:29
orgaZmook.. lol08:30
Pashakan nån hjälpa mig???08:30
orgaZmoeinand: /nick Mr_SpamAlot08:30
orgaZmo:)08:30
einand;)08:30
Pashajag är nybörjare08:30
Pashaser nån det jag skriver eller???08:31
einandkan någon highlighta mig08:31
Markslapeinand: Mm08:31
MarkslapPasha: Mm08:31
einandfungera inte08:31
MarkslapIlla08:31
orgaZmoeinand: såhär?08:32
PashaHej Markslap!08:34
einandlust att prova higlighta mig igen?08:34
Markslapeinand:08:34
einandfungera inte det heller08:34
einandprova nu08:34
Pashamitt problem är att WLAN slatade fungera hos mig efter jag installerade ubuntu.08:34
Markslapeinand:08:35
einandurk08:35
einandtja, får lösa detta senare08:35
Pashajag försöker ladda ner drivrutiner, men jag måste spara dem i en Windows .inf fil   VAD ÄR DET???08:35
Markslapeinand: Vad gör du?08:35
einandMarkslap: försökte få audiobell att fungera08:36
MarkslapPasha: .inf-filer används inte i Ubuntu mig veterligen.08:36
Markslapeinand: Ah08:36
einandkör ju med bitlbee, så försöker lura putty att plinga när någon skicka med xampp och msn medelande08:36
Markslapah, du kör så.08:36
Markslapkör med bitlbee också.08:36
Coffevarför väljer FF att gå på ipv4 över ipv6 ?08:36
einandCoffe: för att djävlas08:37
Coffeja , den pluginen jag har .. säger ipv6 men jag ser den kör ipv4a :/08:37
MandrewPasha, är det första gången du testar linux på den datorn?08:38
einandså, nu fungerar det kanske08:38
orgaZmoeinand: ?08:38
orgaZmoeinand: funkar det?08:38
einandorgaZmo: få irssi att låta över en ssh session08:39
orgaZmoeinand: funkar det då?08:39
einandtja, nästan screen fångar iaf upp det08:39
orgaZmook.. då är du en bit på vägen. :)08:39
phnomeinand: Säg till screen att skicka ut en bell character som putty får fånga då :P08:40
* orgaZmo is goin for a smoke08:40
einandphnom: japp08:40
larsemiljag hade helt pltsligt ljud på mina mentions märkte jag.08:40
larsemilblev smått besviken när jag hade google+ uppe och det var jabbermention på googlekontot och webben som plingade.08:40
einandkan någon hilighta mig nu08:41
Markslapeinand:08:41
einandjess08:41
Markslap:)08:41
MarkslapNajs08:41
einandvilket hemskt ljud jag har då08:41
einand08:43
einanddresserat putty till att bara ljuda max en gång per minut08:43
maxjandroidhej08:43
einandhej maxjandroid08:43
Pashajag det är första gången och jag har redan tröttnat08:45
maxjandroidva  har du tröttna på?08:45
phnomPasha: Vad är det du försöker göra? Installera drivrutiner för wlan? Och varför windowsdrivisar?08:46
PashaJag vet inte vad jag ska göra, jag vill bara att Wlan ska fungera08:55
phnomDet funkar inte automatiskt? Du har inte bara stängt av kortet?08:58
einandurk, var så dyrt att köpa ett ossciloskop, så jag fick bygga mig ett själv08:58
einandvisst, inte så hög pressition, men fungerar nu iaf08:59
phnomeinand: Tänkte köpa en sån byggsats, vad kostar de?09:00
einandhttp://www.youtube.com/watch?v=6L3TSn0IEO409:00
einandjag gjorde typ så bara09:00
einandgick på 130kr ;)09:01
einandphnom:09:03
PashaHej phnom09:04
phnomPasha: Hej?09:08
phnomeinand: Hah, coolt. :)09:09
maxjandroid hehe09:19
=== maxjandroid is now known as mandroid
=== mandroid is now known as mazjezy
=== mazjezy is now known as maxjezy
Da^Ms7Vilken ssh-klient tycker ni är bäst?11:49
phnomDa^Ms7: Whut? Till Windows eller?11:50
Da^Ms7Japp, sorry till win11:51
phnomPutty11:52
Da^Ms7Ok, det jag kör med nu. Dock inte blivit kompis med alla funktioner än11:52
MarkslapDen fungerar, men den är inte ultimat. :p11:53
MarkslapMen man har inte så möe till alternativ.11:53
Coffenågon med ipv6 som har lust att testa surfa på http://alatest.co.nz ?11:57
kodeines fungiert11:57
Coffesweet11:57
coobraheh11:57
antiihoh11:58
coobranz11:58
coobra:D11:58
KimmenDa^Ms7: jag kör Kitty, byggd på putty men lite bättre funktioner12:38
Da^Ms7Ok, får kolla in12:38
=== lubutu_ is now known as maxjezy1
lothlorienkan någon här förklarar hur det kan komma sig att man endast ha ljud i safari men inte i övriga oset13:36
coobrasafaris is evil13:37
lothloriensory fel ska såkllart stå firefox13:37
coobrazhughuujaa stava e bra som fan13:37
coobradet är ju inte bra13:38
coobra:/13:38
Coffei postfix ? finns det något man kan pipa för att se vad den jobbar med ? vill få lite koll på flödet13:51
tunnbloShit. 1495 Rally-MP3:or. Jag trodde det var typ 200 som absolut max. Men de höll på i sju år och hur mycket guld som helst...13:56
lothloriennågon här som vet varför jag får ljud i flash men inte om jag kör speaker-test -D plughw 1.3 (7.8.9) -r 4410014:02
lothlorieningen vaken här?14:21
kodeinnä, det är ju arbetstid14:27
coobraalla kdefiskar14:29
coobraIt is worth remembering that Linus Torvalds was a KDE user before KDE 4 happened. After KDE 4, he ditched KDE for GNOME14:29
coobra:p14:29
coobranu ska ha köra annat igen  :p14:29
kodeinman får ju också komma ihåg att innan han använde kde använde han gnome också14:30
realubotHejsan tjejer!14:32
realubotVilket är det bästa sättet att visa två flikar sida vid sida samtidigt i Fx?14:33
realubotFox Splitter?14:34
realubotTile View?14:35
realubotJävla sovkanal.14:41
kodeinjag visste inte ens att sånt var önskvärt14:46
realubotkodein: Varför skulle det inte vara önskvärt?14:48
kodeinom jag skulle vilja ha nåt sånt så hade jag nog brytit ut ena fliken i en ny frame istället och låtit fönstermanglaren tajla dem14:49
realubotkodein: Så du hade kört två instanser av Fx?14:50
kodein14:50
realubotNehe, hur hade du brutit ut fliken i en ny frame då?14:50
kodeinhögerklickat och valt "move to new window", kanske?14:51
realubotkodein: Och sedan använt något tiling WM för att fästa fönstren bredvid varandra?14:52
kodeinäven icke-tilande fönsterhanterare kan tila fönster14:53
realubotkodein: Det här håller inte kodein. Då får man hoppa mellan fönstret med Alt+Tab istället för Ctrl+Tab som är standard för att hoppa mellan flikar i Fx. Dessutom startar man väl en ny instans av Firefox när man öppnar en flik i ett nytt fönster?14:53
realubotkodein: Du menar lägga två fönster bredvid varandra manuellt eller vad?14:53
kodeindet är ju bara en instans oavsett mängd fönster, svjv14:54
realubotEller hur lägger man två olika fönster bredvid varandra i Ubuntus gamal metacity WM?14:54
realubotsvjv?14:54
kodeinmen om det inte funkar för dig så får du väl prova nån av pluginsen?14:54
kodein"så vitt jag vet"14:54
realubotJaha.14:54
kodeinffs, det är en av de simplaste frkrtningarna14:55
kodeinmen som sagt, du får väl prova pluginsen och bestämma själv vad som är bäst14:56
kodeinför egen del kör jag ju redan en twm, så...14:56
Kirill^Mors! ;D14:58
Coffehärlig dag.. utv gör fel igår .. varje api call genererar 5 mail.. tog 12h innan du märkte det.. sweet.14:59
kodeinräcker väl med ett mail per call14:59
Coffekunde man tycka :)15:00
Coffefår se när mailservern processat klart alla15:01
realubotJag kör mer och mer tiling så det börjar kanske bli dags att köra tiling WM fullt ut. Problemet är att Ion3 inte var bra. Jag måste kunna resiza fönstren fritt. Ion3 är för låst.15:03
realubotJag har även testat Awsesome, men blev inte så imponerad av det heller. Det var väl där dom skrev om koden så mycket mellan versionerna att man inte kunde köra med samma konfiguration när versionen upgraderades?15:03
realubotVad får man om man kombinerar kodein och Coffe?15:04
realubotJo, koffein. och det är precis vad jag ska ta mig lite nu. Så det så!15:04
Coffesaft15:04
peyamhej15:07
peyamJag laddade ner ubutnu 10.04 istället så slapp jag allt strull med wifi och osv osv15:07
peyamnu har jag laddat ner matlab .iso och eftersom min dator inte har ngn cd room så vet jag inte hur jag ska mounta och installera det15:07
peyamnågon som vet hur man gör?15:08
peyammount -o loop /home/peyam/Hämtningar/matlab2010b_32.iso15:10
peyamsäger att det e fel15:10
peyam only root can do that15:10
haffepeyam: sudo15:10
haffesudo mount -o15:10
peyammount: can't find /home/peyam/Hämtningar/matlab2010b_32.iso in /etc/fstab or /etc/mtab15:11
peyamhur skriver jag adressen då15:11
haffePröva att skriva "/home/peyam"15:12
peyammount: can't find /home/peyam/ in /etc/fstab or /etc/mta15:12
peyammount: can't find /home/ in /etc/fstab or /etc/mtab15:12
haffeDu behöver ange en monteringspunkt också.15:13
peyamhur gör ja15:14
peyamkan du var snäll o hjälpa med15:14
peyamj15:14
haffehttp://www.ubuntugeek.com/mount-and-unmout-iso-images-without-burning-them.html15:14
peyamag har ingen cd room15:14
peyamdet e väl inte ngt måste15:14
haffeNej.15:15
realubotpeyam: Lugn nu.15:15
peyamrealubot: ;)15:15
realubotpeyam: Skapa först en katalog i /media/ som du kallar matlab: sudo mkdir /media/matlab15:16
realubotpeyam: Därefter monterar du iso-filen där: sudo mount -o loop filnamn.iso /media/matlab15:17
realubotpeyam: När du ska "ta ut skivan igen" så skriver du: sudo umount /media/matlab15:17
urban51hej vill någon hjälpa en gammal man?15:17
realubot!ask | urban5115:18
ubot2urban51: Fråga inte om att fråga, bara ställ frågan. Om någon vet svaret kommer vederbörande troligen svara :-).15:18
realubotubot2: What's the problem man?15:18
ubot2realubot: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)15:18
realubotÄsch.15:18
realuboturban51: Vad är det då?15:18
urban51Okey. Jag har installerat 11.04 på min Acer 3100 men han hittar inget trådlöst nätverk. körde med 9.10 innan o det funkade hur bra som helst. vad kan man göra?15:19
realuboturban51: Det var nog samma problem som peyam hade...15:20
realuboturban51: Det verkar som om trådlöst nätverk inte alltid drar jämt med 11.04.15:20
peyamubuntu 11.04 var sämst15:21
realuboturban51: Det intressant för att felsöka ditt wifi är att ta reda på lite saker om ditt system, t.ex. vilket nätverkskort du har.15:21
urban51men måste ha det trådlösa pga arbetet.15:21
urban51det är nåt inbyggt i den bärbara.15:21
realuboturban51: Vad får du om du kör dessa kommandon: sudo lshw -c network; ifconfig15:21
realubot!pastebin | urban5115:22
ubot2urban51: pastebin är en tjänst du kan använda för att klistra in text som är fler än tre rader, tex konfigurationsfiler, scripts, felmeddelanden m.m. - http://paste.ubuntu.com15:22
urban51hur kommer jag åt teminalen i 11.04?15:22
realubotpeyam: Du råkar inte ha likadan dator som urban51 ?15:22
peyamdet en mini dator15:23
peyamhp213315:23
peyamjag kör version tio nu15:24
peyamoch anledningen var att jag inte visste hur man installerar win 715:24
peyamutan dvd15:24
realuboturban51: Vad får du om du kör det här kommandot: rfkill list15:24
peyamså jag blev tvungen att använda mig av  ubunu 915:24
urban51ska kolla15:24
realuboturban51: Jag vet inte. :S Jag använder inte nya Unity. :S I värsta fall får du logga ut och logga in i Classic-läget vid inloggningsfönstret för att få "gamal" Ubuntu.15:24
urban51soft block no hard block no15:25
realubot*gamla15:25
realuboturban51: Jag vet inte var Terminalen ligger i Unity och Alt+F2 och sedan gnome-terminal fungerar väl inte heller i Unity?15:25
urban51hur ska jag kuna skicka till ubuntupaste när jag inte kommer åt internet ?15:25
urban51kom åt terminalen15:26
peyamnu försvann filen jag skulle mounta15:26
peyamtackk asså :S15:26
realubotpeyam: Har inte Windows 7 ett inbyggt program för att skapa installations-USB eller har jag fel?15:26
realuboturban51: Du är ju här?15:26
phnompeyam: Det finns massor av guider på nätet för att installera win7 från usb-sticka15:26
realuboturban51: Hur är du det utan Internet?15:26
urban51ja men det e på min sons dator15:27
peyamhade iongen så stort usb som rymer  så mkt15:27
urban51jag sitter nu15:27
realuboturban51: Har du USB så kan du alltid lägga det på en textfil och lägga över på datorn du använder nu och sedan i pastebin? Eller så kopplar du in en kabel till datorn där wifi inte fungerar?15:27
realuboturban51: Du kanske inte ska plugga in USB-minnen till höger och vänster i jobbdator och sonens dator.15:28
urban51ska testa me att ansluta me kabel... är du kvar om 5 min15:28
realubotMan vet aldrig var din sons dator har råkat ut för (virtus m.m.)15:28
tunnblohttp://sv.wikipedia.org/wiki/4H <-- Kan detta verkligen stämma? 40 gårdar bara i Sverige?15:28
realuboturban51: Jag är kvar. Kabel har stor sannolikhet att fungera. Gör ett försök.15:29
urban51sant sant.. men  återkommer om 5 min15:29
lothloriennågon här som vet varför jag får ljud i flash men inte om jag kör speaker-test -D plughw 1.3 (7.8.9) -r 4410015:30
peyamasså15:32
peyamjag försökte mounta skiten15:32
peyammen filen försvann15:33
urban51du får nog vänta en liten stund till... hittar inte kabeln15:35
realuboturban51: Det är lugnt.15:35
realubotpeyam: Fungerade internet med kabel för dig?15:36
realubotpeyam: Försvann filen? :S15:36
realubotpeyam: Leat upp den då: find $HOME -iname '*.iso'15:36
realubot*Leta15:36
peyamja det gjorde det.  men jag gjorde så här. anslöt till internet med kabeln sen gick jag in på administrator och sedan hårdwara15:36
peyamoch installeta15:37
peyamaktivera15:37
peyamrealubot: okej15:37
realubotpeyam: Du monterar med: sudo mount -o loop /path/to/file.iso /media/matlab15:37
realubotMen först måste du skapa katalogen matlab med: sudo mkdir /media/matlab15:38
peyamja men filen finns inte kvar15:38
realubotpeyam: Det var välldigt konstigt.15:38
realubotpeyam: Har du råkat radera filen då eller?15:38
peyamsudo mv /home/peyam/Hämtningar/matlab2010b_32.iso ~/.gnome2/nautilus-scripts/15:38
peyamdet e vad jag skrev15:38
realubotpeyam: Vadför skrev du det?15:38
realubotpeyam: Då har du ju flyttat filen till katalogen: .gnome2/nautilus-scripts/ i din Hemkatalog.15:39
realubotpeyam: Du får upp dolda kataloger i Nautilus med Ctrl+H.15:39
peyamja men det stod så i länken ni skicka15:39
realubotDär ska katalogen .gnome2 ligga-15:39
peyamhu rgör ja d15:39
realubotpeyam: Vad får du om du gör så här: find $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/ -iname '*.iso'15:39
realubotpeyam: sudo ~/.gnome2/nautilus-scripts/file.iso /home/peyam/file.iso15:40
realubotsudo mv15:40
peyamvavänta15:40
realubotska det stå såklart.15:40
realubotpeyam: FLytta tillbaka filen.15:40
phnompeyam: Du kanske skulle ta reda på vad kommandon gör innan du blint skriver in dem i terminalen...15:41
realubotDu gjorde det med sudo framför så det är mycket möjligt att du har flyttat filen till roots katalog. gnome2. Jag vet inte.15:41
peyamTry `mv --help' for more information.15:42
lothloriennågon som e bra på ljud i ubuntu 11.0415:42
phnomNä, grejen med sudo är att den gör allt med användarens home och inställningsfiler, det är därför man ska använda gksudo för att starta grafiska program. Det blir knöligt om t.ex. root helt plötsligt äger dina firefox-inställningar. (Varför man nu skulle vilja starta firefox med sudo vet jag inte)15:43
realubotpeyam: Steg ett är att hitta iso-filen. Den borde ju ligga någonstans i.a.f.15:44
urban51nu funkar internet ska fixa o skicka va det stod till dig15:44
realuboturban51: Ok.15:44
peyamhur söker jag den15:44
realuboturban51: Hämtar en kaffe bara, brb.15:44
peyameller hu lägger ja tillbaka den15:44
urban51okey15:44
realubotpeyam: find / -iname '*.iso'15:44
realubotSå söker du igenom hela systemet. Det tar nog lite tid, men, men...15:45
realubotJag har ingen aning om vad filen har hamnat.15:45
realubotpeyam: sudo före find också.15:45
peyamnu minns ja inte va filen hette15:46
Urban52http://paste.ubuntu.com/658708/15:47
Urban52menar du så här :S15:47
peyampeyam@peyam-laptop:~$ sudo find /-iname 'matlab'15:48
peyamfind: `/-iname': No such file or directory15:48
realuboturban51: Kör: rfkill list15:49
realuboturban51: Pch posta output på det också.15:50
realubot*Och posta15:50
Urban52okey... kan jag lägga in det i föregående post?'15:50
phnompeyam: Du missade ett mellanslag. Och prova först med ~ istället för /15:50
Urban52http://paste.ubuntu.com/658712/15:51
Urban52så nu har jag lagt till det15:51
einandenergimynmdigheten har 100 system och 400 användare15:51
einandkänns inte 4 användare per system extremt dåligt?15:51
realuboturban51: Jag tror det här är lösningen: http://ubuntuforums.org/showpost.php?s=239c66f9aa1aafa9d809f5f73a6b4990&p=10760406&postcount=715:51
Urban52addititional driver downloading ?!? va e det?15:52
peyamskitsama15:52
peyamjag skiter i det här15:52
peyammen den här lilla skärmen får man bara huvudvärk15:52
realuboturban51: Du har wifi-kortet AR2413 och det ska tydligen vara någon bugg i drivrutinen till det kortet i 11.04 om jag har fattat saken rätt.15:52
Urban52realubot:  ska jag bara kopiera in allt i terminalen?15:53
realubotUrban52: Var ser du additional driver downloading?15:53
Urban52okey är en sådan liten ruta på skrivbordet som har kommit halvvägs :S'15:53
Urban52bara dök upp från ingen stans15:53
realubotUrban52: Det är flera som har fått wifi att fungera med AR2413 genom att följa guiden. Jag vet inte om det fungerar men det är värt ett försök.15:54
realubotUrban52: Frågan var vad det var för additional driver som laddades ner?15:54
realubotOm du har tur kanske buggen är fixad och följer med en uppdatering?15:54
Urban52det står nåt me index15:54
realubotUrban52: Har du uppdaterat systemet?15:55
Urban52nej har installerat en blank kopia15:55
realubotUrban52: Så här uppdaterar du ditt system: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade15:55
dagon_kan man få cmus att hoppa i listan till aktuell låt?15:55
dagon_som i typ 99% av alla andra musikspelare?15:55
realubotUrban52: Innan du ger dig på guiden jag länkade till så rekommenderar jag att du först testar att uppdatera systemet.15:56
realubotUrban52: har du tur så löser det problemet annars får vi följa guiden istället så ska det (nog) lösa sig.15:56
Urban52jaha.. e det som det var innan sudo upgrade?15:56
realubotUrban52: Vad menar du?15:56
Urban52man skrev nåt sånt i terminalen när man updatera har jag för mig15:57
realubotDu skriver så här i Terminalen för att uppdatera systemet: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade15:57
Urban52så var det. skriver det en gång =)15:58
realubotapt-get update kontrollerar om förråden som finns i sources.list innehåller nya versioner av paket och apt-get upgrade laddar ner och installerar i.s.f. paketen.15:58
realubotDu slår två flugor i en smäll med raden jag skrev till dig.15:58
Urban52schyst15:59
Urban52168 mb :(15:59
realubotUrban52: Vi frå se hur det går. Det verkar inte omöjligt att få wifi:t att fungera på din dator i.a.f.15:59
realubotUrban52: Har du långsam uppkoppling?16:00
Urban52ok testar... kör på 30 kb/s nerladdning så detta kommer ta ett år eller två16:00
realubotUrban52: Aj då.16:00
realubotUrban52: Kör du via mobilt internet eller vad? :S16:00
Urban52Nej... Ett begränsat arbetsnätverk :/ hemma har jag 100/10016:01
realubotphnom: https://help.ubuntu.com/community/MountIso16:02
realubotphnom: Nej, inte till dig. Sorry.16:02
Urban52det e för att alla satt o glodde på youtube förr... o spela onlinespel16:02
realubotJaha. peyam stack. :S16:02
realubotUrban52: Aha. Ok.16:02
realubotUrban52: Uppdaterar ni inte era system eller släpper IT-gänget på begränsningen då?16:03
Urban52realubot: vi uppdaterar systemen men dom som sitter här inne sitter på såna dära jädra tunnclienter som inte funakr alls16:04
Urban52realubot:  o jag e trött på dom så jag kör me den bärbara.16:04
realubotUrban52: Ok.16:05
Urban52realubot:  har juh inget av det sekritess belagda materiallet i datorn.. utan allt ligger på en av dom där stora sörvrarna eller va dom kallar dom'16:05
realubotUrban52: Det är ju inte bra om det tar så lång tid för systemet att hämta uppdateringarna. :(16:05
Urban52Ne det håller jag med om... Men tunnclienterna har en begränsning på 250 kb/s16:06
Urban52medans trådlösa 3016:06
Urban522 timmar till allt e nedladdat16:07
realubotNu kör du ju med lina, men det är också en begränsning på 30 kbit/s?16:07
realubotUrban52: Ska du vänta 2h? :o16:07
Urban52japp för den där rotern e anslutet till wan som e trådlöst..16:08
Urban52kan man rycka ur kablen ur en klient o sätta i min bärbara? utan att jag saboterar något?16:08
Urban52som du kanske märker e jag urkass på det här med nätverk.16:09
realubotUrban52: Jag är inte så bra jag heller. Och mig tar du råd av. ;)16:11
realubotUrban52: Jag tror inte du skadar någon klient om du rycker ur sladden men däremot kommer ju inte klienten att fungera och kontakten bryts.16:11
realubotMen vad ska du ha kablen till?16:11
realubotUrban52: Det är väl en vanlig nätverkskabel? Det värsta som händer är väl att den som administrerar allt ser att en klient har dött samt att dina kollegor inte kan använda just den klienten?16:12
Urban52250kbs istället för 3016:12
realubotDet är det värsat som jag tror kommer att hända.16:12
urban51får sitta me denna istället så testar jag..16:13
urban51drog ut sladden o det börja tjuta som fan ifrån sörver rummet :S16:14
urban51satt tillbaka kablen16:14
urban51ibland så hatar jag vekligen detta statliga jobb16:15
lothlorienvar hittar jag xorg.conf i ubuntu 11.0416:17
haffeDen finns väl inte.16:17
lothlorienok hur hittar jag vilken modul som kör ljudet umra då16:18
realubotUrban52: Haha, tjuta som fan. :)16:19
realubotUrban52: Där gick larmet. Nu har du 10 minuter på dig att lämna byggnaden innan den sprängs.16:19
urban51haha16:20
realubotUrban52: Du borde ju uppdatera systemet hemme på en vettig lina för det här är ju sjukt att sitta i 2h och vänta.16:20
urban51det kom 3 tekniker springandes o undra va jag gjorde16:20
realubotUrban52: Alternativet är att skita i uppdateringen och istället testa guiden.16:20
urban511 h 23m kvar16:21
haffelothlorien: lsof/lsmod ?16:21
urban51hur avbryter man updateringen då?16:21
realubotUrban52: Eller så får du vänta, gör som du vill. Det är ju inte säkert att uppdateringen löser problemet men jag tycker ändå att det är rätt ordning att göra det på. Först testa om det löser sig med en uppdatering av systemet och sedan testa att installera drivrutinen som guiden länkar till.16:22
lothlorienhaffe:  mmed lsof  så kom det en jävla massa text16:22
realubotUrban52: Du trycker Ctrl+C i Terminalen för att avbryta.16:22
realubotOm du vill avbryta, d.v.s.16:22
Urban52jag avbryter sen kör uppdateringen hemma'16:23
realubotMm, förstår dig.16:23
Urban52jag håller mig kvar här16:23
Urban52o berättar om jag får fel eller nåt16:23
realubotMm, gör det.16:23
Urban52hahaha fel direkt16:24
realubotUrban52: I värsta fall så kommer din uppdatering där hemma att samma det du gör i guiden men då får du göra om den efter uppdateringen också.16:24
realubotUrban52: Vad får du för felmeddelnde då?16:24
Urban52http://paste.ubuntu.com/658725/16:25
realubotUrban52: Jag tror att det beror på att du inte har root-rättigheter.16:27
realubotKörde du sudo su innan?16:27
Urban52kopierat rad för rad16:27
realubotOk, men jag tror det gick fel vid sudo su. Jag har för mig att sudo su inte används i Ubuntu.16:28
realubotTror det är sudo -i som gäller, men vänta...16:28
Urban52okey16:28
realubotMhm, testa att skriva: sudo -i16:28
urban51ops.. den starta om :S16:29
urban51när jag skrev det16:30
realubotUrban52: Ja. Det kan hända att du inte kan bli root eftersom root-kontot inte är aktiverat i Ubuntu som standard och det rekommenderas inte att man gör det heller.16:30
realubotUrban52: Kom du in i Ubuntu igen då? Det var skrivbordet som startade om kanske eller vad hände?16:30
urban51nu funkar det trådlösa ?!?!?!16:30
realubotÖh.16:30
realubotJaha.16:31
urban51skrivbordet startades om16:31
realubotVad får du om du skriver: pwd16:31
urban51så jädra sjukt16:31
realuboti Terminalen.16:31
urban51vänta skriver från den16:31
realubotUrban52: Det kanske beror på att din vanliga användare inte har tillåtelse att använda wifi:t men att du har det när du byter till root. Det är en gissning bara.16:31
urban51 /home/urban16:32
realuboturban51: Ok, då är du inte root.16:33
realubotDet är väl din vanliga användare?16:33
urban51japp det e det16:33
urban51kommer inte starta om denna igen16:33
urban51sist så hade jag igång 9.10 i 1 år utan omstart16:33
realuboturban51: Ja, just det. Jag läser ju att den kan fungera ibland men att det är instabilt.16:33
realubotWifi:t alltså.16:34
realubotSå det kanske inte är så konstigt.16:34
urban51ok... fan va glad jag e nu... tack realubot !! du e bäst på detta16:34
realuboturban51: Hahaha.16:34
realuboturban51: Jag vet inte varför det började fungera. Jag tror inte vi har löst problemet men jag tror att det går att lösa problemet.16:35
urban51finns det nåt skoj man kan skriva i terminalen som bara ser tufft ut :P16:35
urban51okey16:35
realuboturban51: Jag tror att det fungerar lite som det vill faktiskt. Men det återstår att se om wifi:t börjar krångla eller om det löper på fint.16:35
realuboturban51: top16:35
realubotDet ser väl tufft ut. ;)16:35
realubotEller vad menar du med att det ska se tufft ut?16:36
urban51ja nån skymd funktion typ16:36
realuboturban51: Om du skriver top i Terminalen och vill avbryta det så trycker du på Q.16:36
urban51men @ najs16:36
urban51najs16:36
realuboturban51: Det kanske finns sådant där matrix-utseende eller något. Det skulle inte förvåna mig. Bokstäver som trillar ner över skärmen.16:37
urban51@ funkar inte i ubuntu :(16:37
realubotVad då inte fungerar?16:37
urban51hitta felet... inställd på engelska16:37
realubotAlt Gr + 2 så har du @.16:37
urban51hehe16:37
realubotOk.16:37
urban51jag e värdelös på detta som sagt var16:38
realuboturban51: Det är lugnt. :) Vi lär oss för varje dag.16:38
realubotSå nu flyter wifi:t på som det ska då?16:38
urban51jajjemen... men vad e compiz i top?16:38
realuboturban51: Compiz är avancerade skrivbordseffekter.16:39
urban51jaha=)16:39
realubotDet är det som gör att du har skuggor på fönster o.s.v.16:39
urban51men då e detta löst =) tackar realubot ... skylldig dig en kopp kaffe nu16:39
realuboturban51: Mm, men jag vet inte om vi har löst det. Jag är tveksam.16:40
urban51joho... så länge det funkar e allt löst16:40
realubotDu får komma tillbaka om wifi:t ballar ur.16:40
urban51finns det nåt schyst program till camen?16:41
urban51det kommer jag göra16:41
realubotDet är väldigt konstigt att sudo -i skulle starta om datorn och så fungerar wifi:t. Jag fattar inte varför det skulle ha löst problemet, men visst, fungerar det så fungerar det.16:41
realuboturban51: Cheese16:41
urban51ost?16:41
realubotÄr ett program för webbkamera.16:41
realuboturban51: sudo apt-get install cheese16:41
realuboturban51: Vad då?16:41
realubotost?16:41
realuboturban51: Aha, ja, just det. :D16:42
urban51det va inget..16:42
urban51heheh16:42
urban51fan va jobbigt det e o få fram terminalen16:42
urban51finns det kort komando?16:42
realuboturban51: Du får lära dig tabba. Du skriver första bokstäverna i kommandot och trycket på Tab-tangenten så fyller systemet i resten automatiskt.16:43
realuboturban51: Du kan använda Ubuntu Software Center när du installerar istället om du föredrar GUI.16:44
realubotGUI = Graphical User Interface16:44
realubotCLI = Commnand Line Interface16:44
realubotCLi brukar vara enklare när man har fått lite kläm på det.16:44
urban51okey... ska testa det... fast jag vill lära mig CLI finns det bra guider?16:44
realuboturban51: Mhm, börja här: https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal16:45
realuboturban51: Om du nu hade fått använda youtube så hade du hittat lite videoguider som går igenom grunderna där också.16:45
urban51det kan ja göra hmma sen16:46
urban51slutar om 7 timmar :/16:46
realubot7h. :(16:46
urban51mmm... cheese hittar ingen cam16:47
realubotDå hinner du ju uppdatera ditt system med: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade16:47
urban51då gör jagdet =)16:47
realuboturban51: Det är det som kan vara problemet att Ubutnu inte har stöd för din webbkamera. Är det den inbyggda i datorn eller?16:47
urban51japp16:47
realuboturban51: Ok, men vi kan ju felsöka problemet lite.16:48
realubotOm du vill.16:48
urban51jätte gärna...men bara om du har tid...16:48
realuboturban51: Jo, vi börjar lite i.a.f.16:49
urban51hoppas du har en bra timpenning för att hjälpa sånna som mig16:49
realuboturban51: Om du vill får du gärna posta dina hårdvara i pastebin: sudo lshw > hardware.txt16:49
realuboturban51: Om du sedan öppnar och kopierar in innehållet i filen hardware.txt som ska ligga i din Hemkataliog i pastbin så ser jag vad du har för utrustning.16:50
realubotVänta!16:50
realubotDet är säkrare om du kör: sudo lshw -short hardware.txt16:50
realubotDet är säkrare om du kör: sudo lshw -short > hardware.txt16:50
realubotSå ska det stå.16:50
realubot-short utelämnar "känaliga" uppgifter som kanske gör din dator sårbar för angrepp. Står det om lshw i.a.f.16:51
urban51ja försvars makten gillar inte att vi lämnar ut skit :P16:51
realuboturban51: Nej, jag skriver fel. Så här: sudo lshw -sanitize > hardware.txt16:52
realubotSå utelämnar du IP-adress, serienummer m.m.16:52
realuboturban51: Aja, strunta i det då om det är känsligt. Kolla bara efter webbkameran om du kör: sudo lshw | less16:52
realubotDu avslutar less med Q.16:52
urban51lägger upp på paste16:53
urban_http://paste.ubuntu.com/658740/16:53
urban_så enklast om jag kör från denna16:54
urban_är det denna info du ville ha?'16:54
einandlsusb är väl bättre?16:55
realuboteinand: Det är ju en inbyggd webbkamera. Syns den i lsusb?16:56
einandja16:56
urban_nej den syns inte16:57
einandkör garanterat usb även om den är inbyggt16:57
einandiaf, brb16:57
realuboturban51: Jag hittar inte din webbkamera i infon du postade där. I värsta fall detekteras den inte av systemet ö.h.t.16:57
realuboteinand: Ok, då så.16:57
realuboturban51: Testa om du ser kameran i: lsusb16:57
realubotOm du kör det kommandot.16:57
urban_Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub16:58
tunnbloÄr Ubuntu lika bja som Mac OS X Lion?16:58
realubotNej, jag ser ingen webbkamera där.16:58
realuboturban51: Jag kollar på nätet. Du hade ju en Acer 3100 sa du.16:58
urban_inte jag heller16:58
urban_Acer Aspire 310016:59
realubottunnblo: Ubuntu är ett fritt operativsystem. Mac OS X är ett stängt operativsystem.16:59
tunnbloSvarar ej frågan.16:59
realubottunnblo: Det om något är ju mycket bättre.16:59
tunnbloFritt/stängt har ingen betydelse för 99.999999999999% av alla människor.16:59
realubottunnblo: Det går nog inte att säga vilket som är bäst. Du generaliserar ju grovt.16:59
realubotDet beror på användningsområde. Om du ska redigera fotografier så är inte Ubuntu bättre eftersom Photoshop finns till Mac och är bättre än Gimp vad jag förstår.17:00
urban_tunnblo: jag gillar inte lion. Pga att det e riktigt begränsat. Men det är inte Ubuntu.'17:00
EAG99.999999999999% är cirka 0.006 människor17:00
EAGresterande del alltså17:01
andoltunnblo: Jorå, och 87.3% utav all presenterad statistisk är helt tagen ur luften :P17:01
EAGsom bryr sig17:01
maxjezy1endast användaren bakom spakarna kan avgöra vilket OS som är det bästa!17:01
realubottunnblo: Om man ska generalisera och hårddra det så har inte demokrati betydelse för 99,999... % av alla människor heller då?17:01
* EAG undrar när luften ska gå ur apple17:01
realubottunnblo: Du har ju inget att säga till om när du använder ett proprietärt os?17:02
urban_asså du kan köra nästan alla windows program i ubuntu... det går inte i macOS. Men du kan juh oftast installerara ett gäst operativsystem i macOS. O även det går i Ubuntu17:02
urban_Så mitt svar på din fråga från min synvikel så är Ubuntu bättre... Färre begränsningar17:03
realubotMm. Så frågan är då kanske vilket os är bäst som host resp. guest?17:03
tunnblorealubot: Har inget att säga till om i Ubuntu heller.17:03
realubottunnblo: klart du har.17:03
tunnbloBara illusionen om det.17:03
tunnbloPrecis som i demokrati.17:03
tunnbloSå som de flesta vill, så blir det.17:03
realubottunnblo: Du har ju rätt att bygga en egen dist av Ubuntu?17:03
urban_tunnblo: vad är du ute efter när du kör ett operativ system=?17:04
realubotÄndra program, sprida ditt moddade program e.t.c.17:04
Da^Ms7Om jag lägger till en användare med "useradd -s /bin/false -d /var/www/sida1 -m -g webb webb" borde jag inte kunna logga in via ftp (vsftp) då eller sätter -s stopp för det?17:04
tunnblourban_: Inte säker längre.17:04
realubotTa Windows Starter som finns på netbooks. Du har inte ens rätt att ändra bakgrundsbilden. Ms har låst bakgrundsbilden på Skrivbordet. Hur kul är det?17:05
maxjezy1tunnblo, vad använder du din  dator till?17:05
realubotEller som dom först var inne på att man bara skulle få multitaska två-tre applikationer. Helt sjukt ju.17:05
maxjezy1realubot, källa på det?17:05
realubotDet sista gav dom väl med sig på men att dom ens kommer på idén är ju skrämmande.17:05
realubotmaxjezy1: Du hadeju problem med det? Och ja, jag har källa på det.17:05
urban_tunnblo: Okey. Kan berätta att jag har en dator me xp en me 7 en me ubuntu o sen en mac hemma... O alla datorer har olika användnings områden... Den mest stabila som inte slöar ner är ubuntu... därav så använder jag den till arbetet.17:05
maxjezy1det sämsta med windows och mac är ju att ägarna äter barn17:05
=== maxjezy1 is now known as maxjezy
urban_macen används till photoshop o webside redigering.17:06
realubotmaxjezy: "Windows 7 Starter edition comes with one desktop background, which can't be changed or customized."17:06
realubotmaxjezy: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Personalize-your-computer17:06
realubotDär har du din källa.17:06
maxjezyrealubot, källa på att dom tänkte bara ha 3 multitasks?17:06
urban_XP används till spel.. windows 7 andvänds till inget alls... pga att det systemet innehåller allt för många buggar hittils17:06
maxjezydet med bakgrundsbild har jag redan erfarat17:06
realubotKul operativsystem.17:06
realubotmaxjezy: Aha, ok.17:07
realubotmaxjezy: Det blev aldrig av men jag vet att MS hade planer på att lägga in en spärr för multitask men att dom backade innan release.17:07
maxjezyrealubot, låter som en myt tills det är bekräftat dock17:08
realubotmaxjezy: http://www.pcworld.com/article/165789/microsoft_ditches_windows_7_starter_app_limit.html17:08
realubotDär har du annars en källa på det.17:08
realubotmaxjezy: Knappast en myt. MS har ju skrivit att dom överger idén själva.17:08
tunnblorealubot: Jag trodde Starter bara medgav en enda applikation åt gången och att det var för typ u-länder.17:08
urban_Vilken release kör ni av ubuntu?17:08
urban_och vilken tycker ni har vart bäst?17:09
tunnbloNär man endast har en dator samt en "HTPC" blir det i denna värld Windows 7 av olika anledningar. Men vore kul att mer ofta ha att göra med Mac OS X, äldre Macar och Ubuntu m.m.17:09
realubot"For the first time, we will be making Windows 7 Starter available worldwide on small notebook PCs. We are also going to enable Windows 7 Starter customers the ability to run as many applications simultaneously as they would like, instead of being constricted to the 3 application limit that the previous Starter editions included."17:09
realubotGeneröst av MS att låta användarna köra hur många applikationer dom vill samtidigt... NOT.17:10
realuboturban51: Jag kör 10.10.17:10
realuboturban_: Jag kör 10.10.17:10
urban_är det föregångaren till denna?' mer stabil?17:11
maxjezyjag kör ubuntu, lubuntu 10.04 och ubuntu 11.0417:11
maxjezyurban_, i vissa maskiner är det stabilare, eller funkar bättre.17:11
realubotWindows 7 är bra för 1. Datorspel 2. Tillverkarna av USB-enheter skickar med drivrutiner till Win7 3 ...17:11
urban_maxjezy: lubuntu?17:11
tunnbloJag spelar aldrig spel...17:11
tunnbloSpeciellt inte på PC.17:11
realubotVissa program kräver ju såklart Win7, t.ex. nya MS Office fungerar väl inte i Wine?17:12
realubotEller gör det det?17:12
realubottunnblo: Jag spelar heller inte datorspel.17:12
tunnbloDet sista bra spelet gjordes ändå runt 1997.17:12
tunnbloFör PC.17:12
realubotSå mig gör det inget, men det är en nackdel för en del avnändare att Ubuntu inte har samma spelmöjligheter som Win.17:12
urban_realubot: win7 är inte bra för spel... inte om du lanar... pga att den inbyggda brandväggen krånglar om du inte har sp117:13
urban_jag körde CS 1.6 i 9.10 o det funka perfa17:13
realuboturban_: Ok.17:13
realuboturban_: Men många spel är gjorda för Windows och fungerar därför bäst i Windows även om många går att få att fungera i Wine också.17:14
urban_Och jag tycker att Ubuntu sköter lan trafiken bättre än windows17:14
urban_realubot: tex överförning mellan datorer samt spel...17:14
realuboturban_: http://lubuntu.net/about17:15
realuboturban_: Det är samma bassystem som Ubuntu, d.v.s. base system men det använder LXDE som skrivbordsmiljö istället för Gnome/Unity.17:15
realuboturban_: Jag har testat Lubuntu och tycker det var ganska nice.17:16
realuboturban_: Det är mycket möjligt att du har rätt om LAN-trafiken.17:16
urban_ja nu kom vi till det jag funderade på för ett tag sen... det finns juh KDE o massa andra skrivbordmiljöer... E det nåt speciellt man måste tänka på om man installerar nåt när det gäller dom olika miljöerna? Jag borde väl fortfarande ha KDE eller?17:17
realuboturban_: 10.10 är föregångaren till 11.04 ja. Canonical kommer ut med en ny version av Ubuntu var 6:e månad. 10.10 kom ut år 2010, månad 10 och 11.04 kom ut 2011, månad 04, d.v.s. ett halvår efter 10.10.17:18
urban_realubot:  okey.. det förklarar en hel del17:19
realuboturban_: Jag tror inte att 10.10 är mer stabilt. Det är i.s.f. om Unity har gjort 11.04 mindre stabilt. Jag kör 10.10 för att jag inte har orkat uppgradera till 11.04 plus att jag inte gillar att utseendet Unity i 11.04 kräver att Ubuntu har stöd för 3d-effekter hos grafikkortet.17:19
realuboturban_: Jag kör med Compiz avsätngt för jag tycker min Skrivbordet blir rappare utan avancerade skrivbordseffekter aktiverade. Jag kan inte köra utan avancerade skrivbordseffekter om jag ska använda utseendet Unity i nya 11.04.17:20
urban_ok...måste tyvärr avvika en stund. pga arbetet... hörs om en stund.17:21
realuboturban_: Och Unity 2d ingår inte i 11.04 och har inte varit tillräckligt stabilt förut heller.17:21
urban_realubot: okey... du sitter på massa nyttig information juh...det gillas17:21
realuboturban_: Nja, det finns många här som har tusen ggr bättre koll än mig. :)17:21
urban_fast jag har fastnat för dig... du förklarar på ett bra sätt.. o inte massa facktermer =)17:22
realuboturban_: Ja, ja, det är ju bra i.a.f.17:22
phnomOh the irony... Unity, som skulle passa så bra på en netbook men inte går att köra på väldigt många netbooks...17:23
realuboturban_: Jag glömde svara på din fråga om skrvbordsmiljöer.17:24
phnomOch vem är miffot som inte tyckte att gnome-terminal skulle ha stöd för urgency-hinten? :(17:24
realuboturban_: Du ska inte blanda ubuntu-desktop med kubuntu-desktop, lubuntu-desktop o.s.v. för då kommer du få menyer där allt ligger hulle rom buller om varannat.17:24
realuboturban_: Däremot så kan du installera paketet lxde, kde, xfce4 o.s.v. och vid inloggning välja skrivbordsmiljö.17:25
realuboturban_: Men om du installerar lubuntu-desktop eller kubuntu-desktop i Ubuntu så kommer du inte bara få LXDE och KDE utan alla program och annat som ingår i Lubuntu resp. Kubuntu.17:25
realuboturban_: Gnome, LXDE, KDE, Xfce är olika skrivbordsmiljöer. Lubuntu, Kubuntu och Ubuntu har samma base system men olika utseende och program. kubuntu-desktop, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop m.m. innehåller skrivbordsmiljöerna + programmen som utmärker varianterna.17:27
realubotJaha ja.17:27
realubotphnom: Vilken är urgency-hinten? Alt+F2?17:28
phnomrealubot: Nä, så att den sätter urgency hint på fönstret när den får en bell... Så att det blinkar fint när nån petar på mig i ircen.17:32
realubotphnom: Aha.17:38
einandjag tänkte lära mig koda drivrutiner för linux17:39
realuboteinand: Hm, finns en sådan kurs ju. Umeå universitet.17:39
realubotdistans17:39
einandhum. intressant17:40
realuboteinand: http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=5EL15117:40
realuboteinand: Jag undrar om inte madbear har läst den? :S17:40
einandndra om jag kommer in, då jag inte har offiella betyg17:41
einandFörkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kurserna Datorteknik I, 7,5hp, (5EL003), Linux som utvecklingsmiljö, 7.5hp (5EL142) eller Systemprogrammering för ingenjörer, 7,5hp (5DV004) eller motsvarande kunskaper.17:41
realubotVerkar bara gå på vårterminen tyvärr.17:41
phnomSynd att den inte ger A-poäng :(17:41
einandnja, jag har ingen av de kurserna17:41
einandA-poäng?17:41
realuboteinand: Mhm, det kanske går att snacka sig till en plats? Du är ju inte helt grön på Linux om man säger så?17:42
einandtja, oftast är det lättare att plugga själv än på högskolan17:42
einandvad jagm enar med det, är att pluggar jag själv, lär jag mig det jag behöver kunna, inte en massa grundläggande skit man lägger på hatthyllan sedan17:42
phnomeinand: Avancerade poäng, så jag kan räkna med den kursen i min examen, saknar bara såna poäng... Det finns tre nivåer, Grundnivå 1 & 2 och Avancerade.17:43
realuboteinand: Det ligger mycket i det. Och i värsta fall så missar man lite teoretsik förståelse.17:43
realuboteinand: Det kan dock vara intressant att se vad som ingår i kursen. Det kanske ger lite tips om hur du ska lägga upp inlärningen.17:44
einanddet stämmer förstås, men teorin kommer när den behövs17:44
phnomEftersom jag inriktat mig på inbyggda system så skulle nog den kursen vara rätt nyttig...17:44
einandeftersom jag utvecklar system byggda på avr så17:45
einanddvs inbyggda )17:45
phnom:)17:45
realubotJag har dessutom fått svårare och svårare för att lära mig saker jag inte är intresserad av. Jag skulle aldrig orka plugga in massa tyska glosor och grammatik nu.17:46
realubotJag hade kanske inte klarat gymnasiet om jag hade gått om det. :|17:47
einandmen varför skall man göra det?17:47
realubotTja, på många utbildningar har man inget val.17:48
einandnär du är vuxen menar jag17:48
realubotDet ingår ju obligatoriska kurser som man bara måste läsa om man ska ha en examen.17:48
realuboteinand: Nej, inte tyska. Men ett universitetsprogram innehåller också mycket "skit".17:48
einandiaf på gymnasienivå tycker jag man lär sig på tok för mycket17:49
realubotJa, som att springa 100 m och kasta kula och grejer.17:49
realuboti gymnastiken.17:49
einandtja, tänkte mer tex på att en snickare inte behöver läsa hela vägen till matte d tex17:49
einandräcker med att dom lär sig räkna tum17:50
einandok, lite överdrift, men tror det är viktigare med lärningubildning i stället17:50
einandiaf för dom praktiska yrkerna17:50
realubotDet är sjukt bredd på gymansiet ändå. Ena lektionen sitter man och tecknar, nästa räknar man matematik för att lektionen därpå hänga i romerska ringar i en gymnastiksal.17:50
realuboteinand: Dom är väl inne på det nu också tror jag. Politerna.17:51
einandsedan tycker tror att man skall göra som högskolan, koncentera sig på en sak åt gånge, inte ha 5 olika ämnen på samma dag17:51
realubotDet var ju så förr innan den gamal borgerliga regeringen började med en ny skolpolitik och linje blev program.17:51
einandkanske det17:52
realubotDå tror jag att yrkesutbildningarna blev mer teoretiska och med mycket mindre praktik. Nu tror jag att pendeln har svängt tillbaka.17:52
einandskall av bussen nu iaf17:52
realuboteinand: Jag tror ändå det finns mycket bättre möjligheter att bli något på gymansiet idag. Jag gick ju Natur med teknisk inriktning, d.v.s.s det mest teknik-orienterade programmet som fanns på skolan och jag läste datorkunskap A, en liten kurs i Turbo Pascal-programmering och en kurs i digitalteknik. That't it. Jag tror man får bra mycket mer kött på benen om man läser på ett IT-gymansie nu.17:54
realubotHela samhället har ju IT-utvecklats sedan jag gick gymansiet men ändå.17:55
peyamhej igen17:55
peyamska ladda ner matlab igen17:55
peyamsp ska jag se17:56
realubotphnom: https://help.ubuntu.com/community/MountIso17:56
peyamvil bara programmera17:56
realubotphnom: Nej.17:56
realubotpeyam: https://help.ubuntu.com/community/MountIso17:56
realubotpeyam: Kolla under: "From the Command Line (Normal Superuser Mount)"17:56
realubotphnom: Fel igen.17:56
peyamhur kan man ha sama tema som man har 11.04 utan att uppgradera17:56
realubotSorry.17:56
realubotpeyam: Tema? Unity? Med alla ikoner till vänster?17:57
peyamja17:57
realubotpeyam: Kör du 10.10 nu?17:57
peyamvet ej17:57
peyam10.04 tror ja17:57
peyamlts versionen17:57
realubotpeyam: http://www.omgubuntu.co.uk/2010/05/install-the-new-ubuntu-10-10-netbook-interface-unity-screenshots/17:58
peyamen fråga17:58
realubotpeyam: Vänta. Det är för 10.10 inte 10.04.17:58
peyamvad e det fpr skiillnad på suspend och hyber..17:58
realubotpeyam: Kolla i Terminalen med: lsb_release -a17:58
peyamjag vill spara så mkt ström som möjligt på baterin17:58
realubotpeyam: Jag tror den största skillnaden är hur datan lagras innan dator startas upp igen.17:59
peyam10.04.3 LTS17:59
realubotpeyam: Hibernate är suspend to disk, men suspend är nog suspend to RAM. Jag är dock inte säker.17:59
realubotpeyam: Ok, då ska du inte följa länken.17:59
peyammen hur sparar jag högst ström18:00
peyamnu laddar jag ner matlab igen18:00
peyamidag var jag på arbetsintervju18:00
peyamgick så jävla dåligt18:01
phnomsom realubot sa så är hibernate susp till disk och suspend är till RAM, mest ström sparar du givetvis med hibernate men då tar det längre tid att sparka igång den igen18:01
peyamvad betyder suspend18:01
peyamflåt min skärm e så liten att jag inte orkar googla18:01
peyamdet e 9.8 tum18:01
peyam8.9 flåt18:01
phnomAtt du söver datorn, suspend är som en knockout medans hibernate är narkos18:02
burrburrnågon här som kör mobilt internet i linux? har lite frågor om usb-modeswitch18:02
peyamså vad rekommenderas?18:02
peyamnär man viker ner skärmen18:02
realubotpeyam: Jag hinner inte titta på det nu men det är möjligt att det finns ett PPA som man addar med sudo add-apt-repository och som gör att det går att installera Unity i 10.10. Det gäller att du har koll på vad du addar för PPA och att det kommer från en pålitlig källa och att det är till 10.04 och inte till 10.10.18:02
peyamska den gå till suspend eler hibe..18:02
realubotpeyam: http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=suspend&l=ENGSVE18:03
realubotsuspend = tills vidare avstänga18:03
phnompeyam: Hibernate sparar mest ström, men det tar ett tag för den att vakna igen, med suspend vaknar den direkt. Jag använder suspend.18:03
peyamrealubot:  tack men jag tror jag struntar i det. vill inte spendera så mkt tid på en grej som kanske inte fungerar ordenrligt18:03
burrburrpeyam: jag har ställt in att enbart skärmen släcks. vettigt när man behöver flytta en bärbar dator18:03
peyamburrburr:  nice jo18:04
burrburrphnom: använder också mest suspend. drar inte våldsamt mkt ström. tror det ligger på 0.3 W18:04
realubotpeyam: Du verkar behöva investera i en extern skärm?18:04
realubot!ask | burrburr18:04
ubot2burrburr: Fråga inte om att fråga, bara ställ frågan. Om någon vet svaret kommer vederbörande troligen svara :-).18:04
peyamnej fan. jag har en till bärbar som jag kör win 7 med18:04
peyamden här ska jag ha bara i skolan eftersom den andra är aldelles för tung18:05
realubotpeyam: Ok.18:05
realubotpeyam: Kör Firefox i fullscreen (F11) så är det inte lika jobbigt att använda Internet på en netbook.18:05
peyamja smart18:06
burrburrförsöker få switchandet mellan wlan och HDSPA (mobilt internet) att gå snabbare än det gör nu. har ett MF110 (modem) och kör Mint 11 (baserat på Ubuntu 11.04). som det är nu öppnas SD-enheten och det tar rätt lång tid innan jag kan mata in PIN18:06
realubotpeyam: Adressfältet når du med Ctrl+L. Sökfältet med Ctrl+K.18:06
peyamja det vet jag. tack :)18:06
coobraghha18:06
coobraHund: där ?18:06
burrburrrealubot: någon idé?18:07
realubotburrburr: Inte direkt faktiskt.18:07
peyamburrburr:  vf skriver du så många ??18:07
burrburrrealubot: utgått från http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/18:07
realubotburrburr: Det är möjligt att du skulle kunna växla läge med ett Terminalkommando och att du matar in PIN samtidigt och lägger allt i ett bash-skript som du startar med ett klick på en skrivbordsikon eller något. Det är bara en vild gissning.18:08
burrburrrealubot: antagligen. eller så tar det helt enkelt tid för stickan att upprätta en förbindelse via PPP. trotsallt ett modem :P18:08
burrburrrealubot: inget reellt problem i den bemärkelsen att den hindrar mig inte. mest nyfiken på hur det funkar18:09
realubotburrburr: Ja. Det kanske har med drivrutinen till modemet att göra och att den inte fungerar bättre helt enkelt. Jag vet inte.18:09
realubotburrburr: Jag misstänker modemet+drivrutinen.18:09
peyamför 6 år sen så körde jag datorer med ram 256 men kändes snabare än den här18:09
realubotAtt det är där som problemet ligger.18:09
peyamhmm18:10
burrburrrealubot: jepp. klart en config-grej i usb-modeswitch. överflödigt att sd-katalogen visas. dess enda egentliga funktion är att innehålla installationsfilen för win7 ;)18:10
realubotburrburr: Jag vet inte vad problemet är, tyvärr. Jag vet att när jag använde mobilt internet så var det lite segt innan systemet fick kontakt med modemet.18:11
burrburrrealubot: samt en .ini-fil för autostart i win ;)18:11
burrburrrealubot: oki. tackar. antagligen inget problem. trodde den kunde koppla upp lite snabbare. en struntsak trotsallt. kommer upp i 7 Mbps nu med ett abonnemang specat för 6 Mbps, så jag är nöjd18:12
realubotburrburr: Så problemet är mest att SD-katalogen öppnas? Att Ubuntu öppnar katalogen som om det var ett USB-minne typ?18:12
realubotburrburr: I värsta fall kan du ju stänga av att Nautilus poppar upp ett fönster när du pluggar in ett USB-minne (modem).18:12
burrburrrealubot: vill inte autoconnecta. ska vara möjligt att få den att koppla upp automatiskt när man sätter i usb-stickan18:12
realubotburrburr: Det borde gå att ställa in i Network Manager.18:13
burrburrrealubot: nu sätter man in den, väntar ca. 1 min, varpå ett fönster med förfrågan om PIN-kod poppar upp. matar in det, varvid den upprättar en uppkoppling via PPP. därefter får man ansluta med networkmanager18:13
realubotburrburr: Ev. får du sätta SIM-kortet i en mobiltelefon och ta bort PIN-koden från SIM-kortet så Ubuntu inte behöver det. Alt. går det att lagra PIN-koden i Ubuntu så du slipper ange den manuellt.18:14
burrburrrealubot: testat mata in det i networkmanager, men hindrar inte fönstret från att poppa upp.. well well ;)18:14
realubotburrburr: Det går nog att ställa in så Network Manager ansluter automatiskt. Det finns alternativ för sådant i Network Manager.18:14
burrburrkul att det funkar åtminstone. skönt att jobba mer utomhus i sommar ;)18:14
maxjezyPhilip5, http://www.ustream.tv/channel/at-home-with-novacut18:15
peyamen fråga till alla18:15
maxjezyit's a(live)18:15
realubotburrburr: Att det tar tid innan du kan ansluta förvånar mig inte direkt. Jag tyckte mitt mobila bredband tog misstänkt lång tid från det att jag pluggade in modemet till det var surfklart.18:15
peyamvad e er definition av ordet " nörd"18:15
burrburrrealubot: det går välja att den autoconnectar (via NM), men löser inget. försöker koppla upp innan modemet upprättat modemlänken18:15
realubotpeyam: En person med ett särintresse, typ.18:15
peyammen är en nörd en tönt också18:16
maxjezysjälvklart18:16
realubotpeyam: http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rd18:16
realubot"Nörd kommer från engelskans slangord nerd och är en stereotypisk, oftast negativ benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde."18:16
peyamrealubot:  men jag menar er individuella definition18:16
realubotJag tycker i.o.f.s inte att det är så negativt, men men.18:16
maxjezypeyam, kolla valfri amerikans film så får du den sanna bilden av nörd18:16
peyamngn sa på jobbet att en nörd är en sakkunnig tönt18:16
maxjezy(collagefilm)18:16
burrburrpeyam: en person som går djupare in på ämnen som vanliga (dvs icke-nördar) ignorerar. tex. att försöka trimma sitt usb-modem så det kopplar upp sig några sek snabbare. hoho :D18:16
realubotpeyam: Jag håller med om den definitionen bortsett från att det skulle vara negativt.18:17
peyamhmm18:17
peyamså en vältränad snubbe som har stort intresse för datorer är inte en nörd18:17
peyam?18:17
peyamhan måste vara en tönt typ18:17
realubotpeyam: Nja, en nörd kan väl ha mer än exakt ett intresse, men i princip så är det nog tveksamt.18:17
burrburrpeyam: alltså, en person som sitter och analyserar fotboll hela dagarna är också en nörd. djupet är det viktiga i sammanhanget18:18
realubotEn nörd kan säkert ha två intressen, typ StarTrek och datorer. ;)18:18
realubotburrburr: En snubbe som gymmar järnet är ju gymnörd.18:18
realubotpeyam: Det var till dig.18:18
peyamhmm18:18
peyamnörd är inte negativt men i de flesta samanhang så är det inte positivt18:18
peyamhur många här anser sig vara nörd tönt18:19
burrburrrealubot: en alternativ definition: den som använder tmpfs för att spara loggar på ramminnet och därmed minska "slitaget" av SSD:n är en nörd :D18:19
realubotEn normal person har 1000 intressen som han/hon fördelar tiden mellan. En nörd har 1-3 som han lägger 90-99% av tiden på. Det är så jag ser på nörd-begreppet.18:19
peyamhmm18:19
realubotDet hör väl till sedan också att personen är lite bakom när det gäller mode och annat.18:19
peyamja precis18:19
peyamoch det gör honom till en tötn18:19
realubotDet blir ju en indirekt konsekvens av särintresset.18:19
maxjezymen nu är det ju inne att vara ute18:20
peyamhehe18:20
realubotmaxjezy: Man är aldrig inne när man är ute. Det är omöjligt.18:20
peyamdet e inne med nördar18:20
burrburrnja. nördar brukar ha både bredd och djup i sina intressen. märk väl att nördar kan vara välanpassade. det behöver alltså inte handla om ett fetto med startrek-t-shirt som dricker litervis med cola18:20
peyamresten say gay ut18:20
realubotmaxjezy: Test att gå ut och in genom ytterdörren så ser du?18:20
maxjezyjag hamnar i trapphuset?18:20
realubotEtt annat ord för nörd är nog fackidiot.18:21
peyamhahaha18:21
maxjezybrb!18:21
burrburrsitter på ett café utomhus just nu och har druckit min optimerade kopp americano. är jag en nörd?18:21
peyamsnusar alla nördar?18:21
realubotpeyam: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fackkunskap18:21
realubot"Fackidiot är en nedlåtande och något föråldrad benämning på en expert med ett snävt kunskapsområde. En sådan person är kunnig inom sitt eget ämnesområde men har bristfälliga kunskaper inom andra områden och kan därför uppfattas som dåligt allmänbildad."18:22
realubotFackidiot ligger nära nörd, tycker jag.18:22
realubotDet är nog inte så svårt att kombinera.18:22
burrburrrealubot: tänker mig en byråkrat på f-kassan som kan överdrivet mycket om regler för sjukersättning :P18:22
realubotOm man nu ska vara fördomsfull.18:22
peyamhmm18:22
realubotmaxjezy: Testa inte det där med dörren. Det var bara ett skämt. ;)18:23
peyamhur säger man fördomsfull på engelska18:23
realubotpeyam: http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=f%C3%B6rdomsfull&l=ENGSVE18:23
maxjezybeforejudgefull?18:23
peyamhatar den här skärmen18:23
realubotbias?18:23
burrburrpeyam: prejudiced, biased18:23
burrburrtycker biased oftast funkar bäst18:24
peyammm18:24
realubotNej, bbl.18:24
peyamhmm18:24
burrburrpeyam: hm?18:24
peyamtack burrburr18:25
peyamska vi prata om annat18:25
peyamtyp svenska tjejer18:25
burrburrpå #ubuntu-se ? :P18:25
peyamjag e 23 år och aldrig haft en svensk tjej18:25
peyamburrburr:  så länge inga frågor dykt upp så kan man passa på och småprata18:26
burrburrär 31 och är gift. ett tag sen man var ute och härjade :)18:30
peyamhahah18:31
peyamnär gifter du dej18:31
peyamoch vad har du för jobb18:31
peyamgifte*18:31
burrburrkvinnan jag älskar. är inte religiös så det beror inte på det ;)18:40
peyamva menar du18:41
peyamnej nej hahahaa18:41
peyamjag tänkte inte alls på det18:41
peyamnu har jag laddat ner matlab igen18:42
peyamvad ska jag göra. kan ni säga här så jag slpper göra fel igen18:42
peyamflåt råkade stänga18:44
peyamså vad göra nu18:44
peyamsteg 1)18:44
haffepeyam: Jag tror att det här är vad du letar efter http://www.n00bsonubuntu.net/content/install-furius-iso-mount-on-ubuntu-11-04-natty-narwhal/18:45
peyamjag kör uburnu 1018:46
peyamubutnu har nbyggd mounter18:46
einandrealubot: jag ser it som teoretisk kurs, så a18:46
einandja18:46
einandmen de praktiskta tror jag är svårare18:47
peyamvadå för kurs18:47
coobrahah18:47
coobraja e så korkad18:47
coobra:D18:47
Philip5maxjezy: hej18:48
burrburrhemma igen. skönt att bo centralt ;)18:49
einandburrburr: orättvist18:49
peyamvad ska jag välja för mount point18:54
peyamngn som kan hjälpa18:54
tunnbloVarför tänker jag på Medison när jag ser peyam?18:55
peyamvet ej18:55
tunnbloHette inte han något sådant?18:55
peyamKan ni hjälpa mig istället18:55
peyammount point18:55
haffepeyam: Använd guiverktygen.18:56
haffeDet är enklare för både dig och för oss.18:56
peyamladdade ner Gmount18:56
peyamjag valde /media/ so mount point18:56
haffeOk.18:56
peyammen det hände inget18:57
peyamsen då18:57
peyamva gör man18:57
tunnbloAlltid massa problem med allting in Lajjnucks. T.o.m. att montera saker.18:57
haffeJa.18:57
haffeDet är en del av charmen.18:57
peyammen nu har jag mountat18:57
haffeNu skriver jag iofs det här på en macbook som kör Snow Leopard.18:57
peyamvad e näst18:57
haffeÖppna katalogen, tuta och kör.18:57
peyamjag öppnat det18:58
peyamsen18:58
peyamvilken fil ska jag välja18:58
tunnbloSnöläpard.18:58
tunnbloVarför inte Läjjon?18:58
haffeJag är för snål för att köpa Läjjon just nu.18:58
peyamkan ngn hjälpa18:58
peyamnu har jag katalogen va gör ja18:58
phnompeyam: Tror det finns en fil som heter setup, kör den.18:58
haffeDu vill installera matlab?18:58
peyamnej18:58
peyamdet finns ingen18:59
phnomNähä, install då?18:59
peyamdet finns install.18:59
peyamja men det händer inge när jag dubbel klicker på den18:59
peyamThis file is uknown...18:59
tunnbloMitt mat-labb är köket.18:59
phnompeyam: Högerklicka på filen -> egenskaper -> mittentabben (heter permissions här) och klicka i att du vill göra den körbar19:00
haffepeyam: Starta en terminal, cd:a in till rätt katalog och kör /setup19:00
peyamThe permisson of "install" could not be determined19:01
peyamhaffe vet ej hur man gör19:01
maxjezyPhilip5, hej!19:04
peyamhej igen19:07
peyamnu kund ejag köra installationen19:08
peyammen den kan inte skapa mappen19:08
peyam/usr/local/R2010s19:08
phnomHur startade du installationen?19:10
Philip5bara root/sudo har rätt att skapa mappar och kopiera in filer där19:10
peyamdet går inte19:13
peyamden skapar ingen mapp19:13
peyamva fan19:13
peyamhållit på i två dygner nu19:13
peyam/usr/local/MATLAB/R2010b19:14
peyamdet går inte att ändra premission heller19:14
peyamdet går inte att ändra premission på install filen heller19:15
maxjezyLena Philip5son?19:16
maxjezyhur länge håller ditt batteri?19:16
peyamnu har jag laddare19:16
peyammen hur kör jag den här19:16
peyamasså snälla kan ngn bara hjälpa19:16
larsemildalayoga: vad är det du ska köra?19:17
larsemilhaha19:17
larsemiloj19:17
larsemilpeyam: vad är det du ska köra?19:17
peyamjag vill instalera matlab19:17
peyamJag mountade och när jag går och dubbelklicker på install så händer det ingenting19:17
tunnblohttp://sv.wikipedia.org/wiki/4H <-- Kan detta verkligen stämma? 40 gårdar bara i Sverige?19:18
larsemilprova i terminalen19:18
peyamvad skriver jag19:18
larsemilpeyam: vart monterade du det?19:18
peyamden ser ut som en inmattad cd skiva19:18
peyampå vänstra menyn19:18
larsemilmåste gå, har lite annat. sorry19:19
peyampff19:19
einandurk19:19
einandurk19:19
einandvarför är  det så få banker som stöder att man uppnar dollar och euro konton19:19
einandsom privatperson19:19
peyamvad ska jag göra19:20
peyamhur installerar jag den där jävla matlab instal filen19:20
phnompeyam: Vilken mapp monterade du den i?19:20
peyamden ser ut som inmatad cd skica19:20
peyamdet ser ut som de på vänstra menyn19:21
maxjezypeyam, jag är noob men har du testat gksu nautilus19:21
maxjezyoch sen tagit dig till filen19:21
peyamjag mountera det med archive19:21
peyammounter eller ngt19:21
maxjezyoch sen gett den permission den vägen19:21
peyamjag har filen öppnat men det händer inget med install. går inte at ändra premission19:21
maxjezypeyam, går det inte installera matlab via någon repository istället då?19:22
haffe:)19:22
maxjezyjag är noob, förlåt.19:22
haffemaxjezy: Vet du vad en licens för matlab kostar?19:22
maxjezyhaffe, nej :)19:22
haffeMycket pengar.19:22
peyamdet e skolan som betalat19:22
haffeMycket Mycket pengar.19:22
einandinte ett piss19:22
EAGmatlab är lite krångligt att installera faktiskt19:22
maxjezyja vet inte ens vad det är!19:22
einandmattlab-licens är gratis för högskolestudenter19:23
peyamjag instalerade det för länge sen på ubutntu 9 eler 819:23
peyamoch det tog lika lång tid19:23
einandnär jag installera mab-lab i arch körde jag bara deras installations-binär19:24
phnompeyam: Öppna en terminal, och skriv "sudo ~/.gvfs/install" utan fnuttarna, tryck enter, skriv in ditt lösenord. Det kommer inte synas att du skriver något men det funkar ändå. Tryck enter. profit.19:24
phnomEventuellt är det en mapp till efter .gvfs19:25
phnomJAg laddar ner det själv nu och kollar vart archive mounter monterar skräpet.19:26
peyamdne säger att den inte kan skapa ngn mapp19:27
peyamen mapp där matlab lägger sina  filer19:27
peyam/usr/local/MATLAB/R2010b19:27
peyamden här mappen kan inte skapas av ngn anledning19:27
phnomför att du inte är sudo/root. Du har inte rättigheter att skapa något där.19:28
peyamhur fixar jag det19:28
peyamvad skriver jag i terminalen19:28
phnompeyam: aight, vad exakt heter isofilen?19:29
phnommatlab_r2010a.iso?19:30
peyamja19:30
peyamnej19:30
phnom2011?19:30
maxjezyb19:30
maxjezy?19:30
peyammatlab2010b_32.iso19:30
phnomok, då öppnar du en terminal, och skriver det här: sudo ~/.gvfs/matlab2010b_32.iso/install19:31
phnomsen skriver du in ditt lösenord, det kommer att se ut som att du inte skriver något men det ska vara så.19:31
phnomoch tryck enter emmelan såklart19:31
phnomemellan*19:31
einandär det bara jag, men jag tycker min senaste kompilation är riktigt, riktigt COOL-LÖJLIG19:31
einandnär jag får en kommentar på facebook, så tänds lampan på skrivbordet19:31
maxjezysläcks den när du läst kommentaren?19:32
einandJapp19:32
einandLampa = slarvigt utryck för LED19:32
peyambash: sudo~/.gvfs/matlab2010b_32.iso/install: No such file or directory19:32
phnompeyam: det ska vara ett mellanslag mellan sudo och  ~19:33
peyamsudo: /home/peyam/.gvfs/matlab2010b_32.iso/install: command not found19:34
peyamsudo ~/.gvfs/matlab2010b_32.iso/install19:34
phnompeyam: och filen hette install? inte install.sh?19:34
einandhar något utanför natulus tillgång till .gvfs?19:34
peyamska se19:35
phnomeinand: Provade att mounta en iso och jag kan pilla i den via terminalen19:35
peyamsamma19:35
einandok19:35
phnompeyam: ok... skriv ls ~/.gvfs, vad står det?19:35
peyamhänder inget19:36
phnompeyam: Och du har den monterad, via archive mounter?19:37
peyamja19:37
peyamska jag unmuntera19:37
einandprova montera i terminalen då19:37
peyamhur gör ja det19:38
* phnom ger stafettpinnen till einand och fortsätter dricka öl...19:38
einandmount -o loop /sökvägentill.iso /sökvägenTillVartMapp19:40
einandtror dock du måste göra det som root19:41
einandvet inte hur ubuntu är confat19:41
peyamnej iongen fara19:42
maxjezyär det bara jag som får chromium att crasha varje gång någon ger en kommentar på facebook?19:42
peyamjag tror jag struntar i det här19:42
maxjezypeyam, +219:42
einandmaxjezy: när Chrome 13 kom gjorde den det också för mig, tills jag starta om datorn19:43
maxjezy5.0.342.9 (43360) Ubuntu19:43
maxjezyden versionen kör jag19:43
phnommaxjezy: Du tycker inte att det är dags att uppgradera? :P19:44
maxjezyphnom, ska se om det finns någon uppgradering19:45
maxjezy241 uppdateringar tillgängliga19:46
phnomfemman är ju riktigt gammal...19:49
maxjezyska bli intressant och se om det blir någon förbättring när det här är klart!19:50
maxjezyhoppas den inte bara uppdaterar kerneln nu också19:51
maxjezysådärja19:53
maxjezyversion 12 nu :)19:53
phnom\o/19:54
maxjezynu krashar det inte längre :)19:56
phnomDu kan inte ha uppdaterat på väldigt länge om du fortfarande körde femman...19:57
maxjezyjag körde ju in ubuntu 10.04 som gästoperativsystem till min 11.0419:58
maxjezyså jag kan använda trådbundet internet igen :)19:58
Philip5maxjezy: kan du inte köra kärnan från 10.04 i 11.04 då om den funkar för dig?20:00
phnomFunkar inte ditt snöre i 11.04? :O20:00
Philip5eller köra in senaste drivisarna av den som du har20:00
maxjezyPhilip5, jag vet inte20:01
maxjezyjag vill ju inte hålla på och hacka och dona20:01
maxjezyförstår bara inte varför något som fungerar slutar fungera20:01
Philip5låter ju lite jobigt20:02
Philip5vad har du för krets som sköter nätet då?20:02
maxjezyhur ser jag det?20:02
Philip5har väl uppdaterats drivisar som introducerat någon bugg20:03
Philip5lspci20:03
maxjezy03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)20:04
maxjezykan det vara det?20:04
Philip5ja20:04
maxjezyeller kanske det här ? Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)20:04
Philip5det är den trådlösa20:05
maxjezybåde det trådlösa och trådbunda sturlar ju20:05
maxjezytrådlösa fungerar ju dock20:05
maxjezymen kopplar ner efter att jag laddat ner lite fil20:05
maxjezyoch är skitsegt20:05
Philip5maxjezy: har du en Samsung N130?20:08
=== lubutu_ is now known as maxjezy1
maxjezy1sådärja, startade om datorn och trådlösa fungerar fortfarande iaf :)20:11
=== maxjezy1 is now known as maxjezy
Philip5maxjezy: har du en Samsung N130?20:11
Philip5maxjezy: har du en Samsung N130?20:11
maxjezyn14020:11
maxjezyN14020:11
maxjezyhar en NC10 med20:11
maxjezymen den har inte senaste ubuntu't20:12
maxjezyom ja inte mins fel.20:12
Philip5maxjezy: har du kollat om det här funkar för dig? http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=174466820:14
maxjezyPhilip5, jag har ju wireless men inte wire20:16
maxjezyoch om jag inte laddar tunga filer20:16
maxjezyså kopplas jag inte ner alls20:16
maxjezydäremot när jag laddar ner en ubuntu iso tex20:16
maxjezypå torrent20:16
maxjezyi hög speed20:16
maxjezydå dör det20:16
maxjezyfast jag är fortfarande uppkopplad enligt networkmanagern20:16
maxjezymen inte enligt något annat20:16
maxjezytrådbundet däremot vore nice om det fungerade :)20:17
maxjezywell, jag har ju ett fungerade operativsystem nu iaf20:19
maxjezy10.04 is the shit!20:19
einandVem av er snodde mina 50 zener dioder20:22
Philip5chees: extra har nästan allt men om man kör kde 4.7 så finns det några paket som är ombyggda speciellt för det i den andra20:31
cheeshej20:36
cheesoch för unity?20:37
Philip5bara extra20:38
cheesok20:38
coobranice20:38
realubotcoobra: Och för Unity?20:52
realubotcoobra: Äsch.20:53
realubotchees stack.20:53
einandhttp://t.co/ysARlNw21:06
realubotWhat?21:09
einandfunderar på att utöka mitt osoclisop att köras på mobilen21:18
einandrealubot: http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e3b0f7e678f7_IMG_20110803_014743.jpg21:31
realubotDet kallar jag utveckling: http://www.idg.se/2.1085/1.392069/12000--for-det-dar!?showGallery=true&allimages=true21:31
=== Duckfd is now known as DuckForDinbner
=== DuckForDinbner is now known as DuckForDinner
=== DuckForDinner is now known as Duckfd
Numnkan man skaffa sig lubuntu fast man har xubuntu va?21:43
realuboteinand: Vad är det där?21:47
Numndumt att det inte finns nåt snabbt sätt att byta ifall jag hade känsla att göra det :)21:47
einandrealubot: det är min sonar21:47
einandhemmabyggd21:47
realubotNumn: Du ska nog inte blanda lubuntu-desktop med xubuntu-desktop. Däremot så borde det gå bra att installer LXDE i Xubuntu och välja skrivbordsmiljön vid inloggning.21:48
realuboteinand: Vad ska du ha den till?21:48
einandavstånd21:49
Numnrealubot, jag kunna testa det snabbt och kolla men när jag kör så failar den i virtualbox21:49
* x_link gör 00:00-dansen!22:00
Numncmon.. nej inte 00;00-dansen!!?22:00
Numnhellu?22:02
* realubot gör en golfapplåd åt x_link.22:08
Numnrealubot, vet inte vad ska ta mig till. hmm. gör det nån skillnad ifall jag kör lubuntu tsm som en skrivbordskjafs22:11
realubotNumn: Vad menar du? Lubuntu tillsammans med?22:12
realubotNumn: Du ska inte kombinera lubuntu-desktop med xubuntu-desktop för då får du massa saker huller om buller i menyerna.22:12
Numnuhm lxde.. för det är väll lubuntu?22:13
Numnannars kan jag väll ha två st sidan om varandra.. det gör väll ingen skillnad va'?22:14
David-ANumn: paketet lubuntu-desktop drar med sej en massa program som man kanske inte vill ha tillsammans med xfce. prova isåfall paketet lxde och installera fler lx-program (beroenden i lubuntu-desktop) efterhand om det behövs. (varning: bara ett försök till förklaring, har ej provat själv)22:19
NumnDavid-A, jag tänkte mig installera lubuntu på sidan om. men det påverkar väll inte varandra va?22:20
David-ANumn: "på sidan om"?22:21
Numnja. typ som ifall jag skulle installera ubuntu på sidan om som window xp22:22
Numneller windows menar jag :o22:22
David-ANumn: dual-boot! det blir ingen påverkan mellan installerade program på olika system på olika partitioner. (om man inte öppnar partitionen och mixtrar med den från ett annat system förståss, eller om antivirusprogrammet i windows gör det)22:25
Numnokej, så då kan jag installera lubuntu och testa det medans jag kör xubuntu här också22:26
Numnjag kan väll ta bort det sen när jag känner för vilken det jag vill ha typ?22:26
David-ANumn: har du en dator från 2000-talet kan du testa i en virtuell maskin, så behöver du inte dual-boota el logga ut för att testa.22:27
Numnjag vet, men jag har liten "klen" dator22:28
maxjezyNumn, min dator klarar att köra flera operativsystem samtidigt22:29
maxjezyden har 1,6 ghz22:29
maxjezy1 gb ram22:29
Numnjo, men jag menade typ i virtuellt.22:30
David-ANumn: jag har ca 4 linuxsystem i olika partitioner på hårddisken, men numera använder jag bara ett. När jag bestämt mej för att jag inte behöver de andra kan jag slå ihop de partitionerna och ladda ner filmer där. Var det så du tänkte?22:30
maxjezyNumn, kolla den här videon22:32
maxjezyförsta minuten22:32
maxjezyhttp://www.youtube.com/dammagrus#p/u/51/hLjN9EbJlY822:32
maxjezyjag har gjort den med min dator22:32
maxjezyen netbook22:32
Philip5x_link: bra du sköter dig även när jag inte är här ;)22:32
Numnjag tänkte ha två olika typer på en dator :P22:33
Numnjag vet inte om det är på samma22:33
x_linkPhilip5: Hehe ja =)22:34
fqvanågon som kan hjälpa mig med följande guide: http://openelec.tv/find-help/documentation/howtos/sound/item/47-sound-over-hdmi-on-ion222:34
x_linkDags att sova22:34
x_linkGod natt!22:34
Philip5x_link: det är bäst22:35
Philip5x_link: bollibompa är slut för länge sedan ;)22:35
fqvajag är helt grön och har ingen aning om hur jag ansluter med ssh till att börja med22:35
fqvanågon?22:37
Philip5fqva: först kan man ju undra om du är inloggad på den datorn som har ion2 eller om det är på en annan burk som du ska ställa in det på?22:38
NumnDavid-A, jag ska testa att göra det22:39
fqvaannan burk. sitter med telefonen22:39
David-Afqva: där man ssh-ar från ska ha en ssh-client (borde finnas i ubuntu), där man ssh-ar till ska ha en ssh-server (t.ex openssn-server). har du dem?22:39
Philip5fqva: ska du configa den andra burken från din mobil?22:39
David-Assn>ssh22:39
fqvainte den blekaste22:39
Philip5hehe22:40
fqvanej det är inte tanken22:40
Philip5inte lätt för oss att veta då om du inte ens vet vad du har för burk, dator eller loggar in på den22:40
fqvaär det terminalen dom vill.att jag ska in i enligt guiden?22:41
Philip5du ska bara komma åt en fil verkar det som och det kan man göra på många sätt22:41
fqvaom jag gör inställningarna i ubuntu, kommer dom funka i openelec?22:44
maxjezyfan vad det suger batteri från datorn när man laddar mobilen via usb22:49
David-A:)22:50
fqvafilen finns inte svarar terminalen22:56
jorunågon som är haj på mailserver när man går från authpam till authmysql och ställer in användare via sql? jag har problem med Mailbox-position.22:57
David-Afqva: vilken fil? vilket kommando?23:01
fqvahttp://openelec.tv/find-help/documentation/howtos/sound/item/47-sound-over-hdmi-on-ion223:01
fqvadet löste sig till sist, har tagit mig 3dagar att få ordning på hdmi ljud23:07
fqvafortfarande inget i xbmc menyn dock23:07
realubotnet-split: Jag tror det går bra att ha KDE, LXDE, Xfce o.s.v. installerade parallellt på samma system men du ska inte ha ubuntu-desktop, lubuntu-desktop o.s.v på samma system för paketen innehåller mycket mer än bara skrivbordsmiljön LXDE, KDE eller Gnome.23:27
realubot*suck*23:27
realubotmaxjezy: Kan tänka mig att det suger batteri.23:29
realubotmaxjezy: Det är ju vansinnigt egentligen att ladda ett batteri med energin ur ett annat batteri. Det vekrar ologisk s.a.s.23:30
UmeaboyHej!23:35
UmeaboyOavsett dist............hur lång tid ska det normalt ta att göra en rebuild av xulrunner av src-paketet?23:36
UmeaboyDet tar ju hur lång tid som helst det här.23:36
realubotUmeaboy: Kompilerar du?23:37
realubotUmeaboy: Det beror väl på hur snabb processor du har i.s.f. också misstänker jag.23:37
UmeaboyOK.23:37
UmeaboyMin är dubbelkärnig.23:37
Umeaboy2,1 Ghz per styck.23:37
realubotOk.23:38
realubotUmeaboy: Jag vet inte hur lång tid det borde ta.23:39
UmeaboySer hur som helst en massa varningar under processen.23:40
UmeaboyDet kan inte vara bra.23:40
realubotNej. Det låter ju inte bra.23:40
UmeaboyOanvända variabler plus rv-fel.............23:40
UmeaboyVarför gör inte de som bygger paketen så att de testar med paketinstalleraren först för att hitta fel för att kunna rätta till dem innan det släpps som stabil version?23:42
UmeaboyJag vet till exempelvis att man kan testa genom att skriva urpmi --test paketnamn23:42
UmeaboyDå visar den om det finns konflikter.23:42
Umeaboyurpmi ska kunna visa verbose-mode också.23:43
UmeaboyEller om det är rpm.23:43
UmeaboyHur som helst............skumt.23:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!