/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/05/#ubuntu-lt.txt

SimonasSveiki14:55
Simonaskaip visalaik nieks nesigauna. As nesuprantu, mano problemu niekad nerandu atsakymu14:57
Simonassiuo metu noriu prisimauntinti ir paleisti uClipc14:57
Simonasbet stringu ties su root14:57
Simonasismeta kad blogas slaptazodis14:58
Simonas    Download root_fs_i386.bz2 from uclibc.org14:58
Simonas    bunzip2 root_fs_i386.bz214:58
Simonas    mkdir root_fs14:58
Simonas    su root14:58
Simonas    mount -o loop root_fs_i386 root_fs14:58
Simonas    chroot root_fs /bin/su -14:58
Simonastokia komanda butu14:58
Simonashttp://www.uclibc.org/FAQ.html14:58
Simonaskal idejo kodel negaliu padaryti "su root"15:00
Simonas??15:00
Simonasjeigu darau "su lg" tai tinka slapatzodis lg mano laptopas taip vadinasi15:01
Simonasbet paskutine komanda tada nieko neranda15:02
Netas3kLabanakt21:08
=== vyvea_ is now known as vyvea

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!