/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor081go ubuntu day T_T00:14
n0bawkvubuntor081: gud idea00:46
vubuntor539chao moi ng01:59
vubuntor539minh update time zone trong centos01:59
vubuntor539nhưng chi dc ngày và tháng01:59
vubuntor539phần giờ vẫn bị lệch vài tiếng01:59
vubuntor539mình dùng cả ntp02:00
vubuntor539và update bằng tay02:00
vubuntor539set timezone về asia/saigon02:00
vubuntor539nhưng vẫn ko d02:00
CoconutCrabxem nó để giờ hệ thống là utc hay không02:00
vubuntor539mọi ng có cách nào ko02:00
vubuntor539utc rồi02:00
CoconutCrabthi` bo di02:00
CoconutCrabde UTC la` sai02:00
vubuntor539UTC = true02:01
CoconutCrabde false02:01
vubuntor539ARC = false02:01
vubuntor539ok02:01
vubuntor539van ko dc moi ng ah02:02
CoconutCrabrestart02:02
vubuntor539restart service cuar ntp?02:03
CoconutCrabrestart may'02:03
vubuntor539ok de minh thu nhe02:04
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
nobawkchạy ntp để update thời gian cho chuẩn02:13
nobawkmà nếu hệ thống chỉ dùng có mỗi centos thì để utc có sao dâu :302:13
vubuntor539cac bac oi02:16
vubuntor539em khoi dong lai roi02:16
vubuntor539van ko dc02:16
vubuntor539em echo date ra02:17
vubuntor539no hien ra nhu sau02:17
vubuntor539Fri Aug 5 01:03:18 ICT 201102:18
CoconutCrabđúng rồi còn gì, lệch do DST nữa02:18
CoconutCrabntpdate02:18
CoconutCrabrồi hwclock -w02:19
vubuntor539no servers can be used exiting02:19
VHNgoc:|02:19
vubuntor539no co danh sach 3 server02:19
vubuntor539trong /etc/ntp/config02:19
CoconutCrabdùng với asia.pool.ntp.org02:20
CoconutCrabhoặc lên ntp.org xem list02:20
CoconutCrabdùng va`i ca'i server cho no' chi'nh xa'c02:20
VHNgoc0.vn.pool.ntp.org02:20
VHNgochí hí, ai chơi ntp đó02:22
vubuntor539cac bac de em thu roi bao cao ket qua nhe02:24
nobawkVHNgoc: có cái đó hả02:25
VHNgocnobawk: có02:26
nobawkmình toàn dùng cái gì gì của gentoo :302:26
* VHNgoc chả biết, hôm trước pin cmos hết nên quất đại vào để khỏi sai giờ02:28
=== Camapz is now known as C4NoC
=== lmq2401 is now known as CauBeBuonTe
vubuntor141cac anh cho em hoi chut a05:22
vubuntor141em vua cai xong fedora1505:22
vubuntor141dinh update it phan mem05:22
vubuntor141nhung vao sofware update thi no bao loi the nay a05:23
vubuntor141database disk image is malformed05:23
vubuntor141lam sao de sua loi nay a?05:23
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== CauBeBuonTe is now known as lmq2401
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
dungwdcho hỏi docs của redhat chỗ nào dễ đọc nhất vậy?07:46
CoconutCrab.g redhat doc07:47
bkphennyCoconutCrab: http://docs.redhat.com/07:47
bksupybotTitle: Documentation (at docs.redhat.com)07:47
CoconutCrabđó07:47
dungwdcũng biết07:48
dungwdnhưng nó khó đọc hơn bên ubuntu07:48
* CoconutCrab thấy trên đó có hết 07:49
CoconutCrabdoc chuẩn07:49
C4NoCo`07:55
C4NoCdoc redhat ngon qua' roi07:55
C4NoCthem ibm nua07:55
dungwd:((08:10
dungwdxem hoài mà hỏng dc gì cả08:10
dungwdtìm cheat sheet xem cho nhanh, hic08:12
dungwdsao trên trang redhat.com08:22
dungwdnó ko có download miễn phí08:22
dungwdmà 30day evaluation là sao ?08:23
dungwdà tìm thấy rùi, xin lỗi bà con08:25
dungwdFedora là nó08:25
dungwdhì hì... hỏng có tui là trên này buồn hiu à08:26
C4NoC:308:27
=== bksupybot` is now known as bksupybot
* lmq2401 buồn hiu08:44
* C4NoC ta't lmq2401 08:45
* lmq2401 ngẩn ngơ08:45
* C4NoC di`m dau lmq2401 xuong nuoc08:45
* lmq2401 trồi lên nhìn C4NoC cười cười08:45
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== nobawk` is now known as n0bawk
=== CoconutCrab is now known as CuaVoDzung
vubuntor123help set14:54
vubuntor413cho mình hỏi15:07
vubuntor413mình cài java 6 nhưng đến phần cònfiguring đã 30p roi mà không thấy thay đổi gì15:08
vubuntor413cài java lâu như vậy hay bị đơ rồi?15:08
vubuntor413mình đang xài U11.0415:09
kid__tắt đi cài lại coi15:26
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz
anbalehttp://paste.ubuntu.com/659428/17:26
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)17:26
anbaleai giup minh cai loi nay voi17:26
* CoconutCrab thua, không vào được web 17:27
anbale?17:27
anbaledc rui17:29
anbalehi17:29
anbalethanks17:29
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!