/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/06/#ubuntu-nl.txt

linzegoeie morge05:11
Alex--Hoi07:56
StefandeVriesHoi Alex--07:59
Alex--Kan ik Ubuntu installeren op een iPhone?08:00
StefandeVriesNee.08:00
Alex--Htc?08:02
StefandeVriesDat is waarschijnlijker, maar geen garantie. Google is your friend.08:04
Alex--:)08:06
bernhard1wil mijn disks clonen met DD12:34
bernhard1via fdisk -l zie ik wel beide disks. ze zijn het zelfde type/formaat. Hoe weet ik nu welke ik als source moet nemen ?12:35
OerHeksik neem aan, dat je bron de sda1 is ?12:48
OerHeksdus je doel sdb  ?12:48
bernhard1hoe kan ik dat zien ? met fdisk -l zie ik de zelfde disk info..12:49
bernhard1behalve dan dat die bij sda zegt doesnt contain a valid partition table12:50
OerHeksje weet zeker dat je doel hdd nog leeg is ?12:51
OerHeksdan zou sda je doel zijn, als het Sata is, sluit de datakabels andersom aan.12:51
bernhard1ja heb op 1 disk server geinstalleerd en die andere is niew/leeg12:52
OerHeksje zou er ook niet van kunnen booten, als grub niet op de 1e hdd staat12:52
bernhard1fysiek weet ik wel wel disk leeg is.. het gaat mij om het commando fdisk -l12:55
bernhard1die geeft aan dat er twee disks zijn.. sda en sdb maar de disk zijn het zelfde.12:56
bernhard1ik start op met knoppix livecd omdat de disks unmounted moeten zijn voor dd..12:56
OerHekssudo lshw -C disk12:57
bernhard1dus via console tik ik fdisk -l en krijg dan als output die twee schijven12:57
OerHeksdie geeft ook de serial12:57
OerHeksik zou verder niet weten hoe je zeker weet welke disk je benadert12:59
bernhard1ben er al achter door de server te starten met 1 disk en dan naar de disk identifier te kijken.13:06
bernhard1nu gaat het er nog om dat ik het juiste commando geeft.13:06
viezerdbernhard1: als je opgestart bent van live-cd, mount 1 van de 2 hdd's en kijk wat erop staat13:13
viezerdleeg -> destination, vol --> source13:13
OerHekssudo dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb113:14
bernhard1sda is de lege sdb de geinstalleerde server13:16
bernhard1het commando: dd if/dev/sdb of=/dev/sda                 is juist ?13:16
StefandeVriesdd if=/dev/sdb of=/dev/sda13:16
OerHeksowja geen sudo op den liveCD13:19
bernhard1 dd if=/dev/sdb of=/dev/sda bs=4M13:21
bernhard1gaat stuk sneller13:21
StefandeVrieshet eerste commando is niet fout :)13:22
stef_Hallo, ik heb een ubuntu server met mysql en phpmyadmin, nu ben ik op een andere pc binnen hetzelfde LAN netwerk een programma aan het schrijven dat verbinding moet maken met die mysql database. maar ik kan geen verbinding maken. Kan iemand me helpen?15:36
stef_niemand?15:51
JanCgeduldige mensen...15:58
hosokahallo17:46
hosokais er iemand die chromium gebruikt als browser en hoe multimedia te krijgen via welke mediaplayer ?17:48
HSLhoi18:45
OerHeks:-)18:46
HSLben eindelijk mijn 8.04LTS aan 't upgraden naar 10.04LTS maar 't upgraden hangt nu al best wel lang op Setting up javascript-common, is dat normaal?18:46
OerHeksja, dit kan, afhankelijk hoeveel applicaties en ruimte, best een tijd duren.18:46
OerHekszie je nog wel hdd activiteit (lampje) ?18:47
HSLOerHeks: is er ook een manier dit op de CLI te zien?18:47
HSLdoe 't op een remote machine :)18:47
OerHeksow oke18:47
OerHekshmm niet dat ik 1 2 3 weet ..18:48
OerHekshoelaat ben je gestart ?18:48
HSL20 min geleden denk ik18:48
OerHeksow oke, niks aan de hand, zou ik zeggen.18:48
HSLben een paar keer weggelopen en dan stond er een config ding op me te wachten :)18:49
OerHeksremote upgraden, ik heb dit nog nooit gedaan, eigenlijk. server neem ik aan ?18:50
HSLjups18:50
HSLals ik in "top" kijk gebeurt er niets :/18:53
HSLdit is wel heel irritant zeg18:58
OerHeksupgrade gebeurt in root, dus dat proces doet nu al iets ..18:59
OerHekshad je een 2e terminal geopend ?19:00
HSLzit in een screen19:00
HSL't stomme is19:00
HSLals ik inlog via ssh zie ik dit: Ubuntu 10.04.3 LTS19:00
HSLhsl@ctu:~$ lsb_release -a19:01
HSLNo LSB modules are available.19:01
HSLDistributor ID:Ubuntu19:01
HSLDescription:Ubuntu 10.04.3 LTS19:01
HSLRelease:10.0419:01
HSLCodename:lucid19:01
HSLbest raar19:01
HSLaangezien hij nog nieteens gereboot is :)19:01
OerHeksja, grappig19:02
HSLnee, niet grappig :)19:02
OerHeksgeupgrade en wel, dat betekend die 319:02
OerHeksje kan toch geen service benaderen, nu ?19:02
HSLssh wel19:03
OerHekswebserver o.i.d.19:03
HSLwebserver ligt idd plat19:03
OerHeksen kernel ?19:03
HSLik type dit nu op dezelfde bak :)19:03
OerHekszou grappig zijn als je niet hoefde te rebooten...19:03
HSL"At the end of the upgrade process you will be required to restart the server in order to boot into the new kernel. If you do not have access to the console of the system you are upgrading, you may need to edit /boot/grub/menu.lst and change the default boot kernel to the newly installed 10.04 kernel. If this step is not performed your server may attempt to boot into the 8.04 LTS kernel and will hang.19:04
HSL"19:04
HSLhoe check je welke kernel er gebruikt wordt?19:04
OerHeksdat zit nog in menu.lst19:04
HSLuname -r doet het ook19:05
HSL2.6.15-26-amd64-server19:05
OerHeksoude kernel nog19:05
OerHeksnou, die zie je in de menu.list als default, als ik het goed vertaal19:05
HSLaaaah,... found it19:05
HSLhij hing op een ssl passphrase19:06
HSLalleen liet het niet zien19:06
HSLbij het typen van het WW liep hij door19:06
OerHeksin de tussentijd is grub ook geupgrade, bij de desktop ..19:06
HSLliep net een flink eind door,. nu hangt hij op pdns :)19:15
HSLen nog steeds :/19:22
HSLtoch zonde: 21:27:36 up 424 days, 13:51,  9 users,  load average: 0.00, 0.10, 0.1519:27
=== leewis is now known as HSL
HSLHij gaat ook altijd de RAID checken als je er niet op zit te wachten :)19:40
Gotiniensof je filesystem19:41
HSLkan hem cancellen,.. maargoed,.. 't zal toch ergens goed voor zijn.19:43
HSLhij doet dit als de disk 30x gemount is zonder te checken19:43
viezerddie 'elke 30 mounts' of 180 dagen is instelbaar, geloof ik19:51
Gotiniensklopt19:51
Gotiniensmet tunefs als ik het goed heb19:52
HSL't rare is trouwens... als ik opstart loopt hij niet door tot de promt,.. maar alles werkt wel gewoon als ik inlog19:55
HSLvia ssh :)19:55
HSLiemand enig idee hoe dit te fixen?20:07
HSLlocale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory20:07
OerHekslocales niet goed geinstalleerd.. apt-get update && dpkg-reconfigure locales && export LANGUAGE="nl_NL"20:20
HSLzelfde probleem blijft20:22
HSLlocale: Kan LC_ALL niet op de standaard-taalregio instellen: Bestand of map bestaat niet20:22
HSLSetting up mtop (0.6.6-1.3) ...20:23
HSLdat werkt ook niet20:23
OerHekshebde ge nog geen nl translation updates ?20:23
=== HSL_ is now known as HSL
hanswpadoi20:31
OerHekshoi hans20:32
hanswpadzo, hoe is het hier?20:37
Gotiniensrustig20:37
OerHeksbest druk20:40
HSLhttp://pastebin.com/nQcmYE8d20:40
HSLiemand enidg idee?20:40
hanswpadje mist qlocales20:43
hanswpadlocales20:43
HSL"locales is already the newest version."20:43
hanswpadwellicht n20:44
hanswpadiet binnen het path te vinden20:44
HSLen nog steeds niet,.. 't is toch wel heel irritant21:23
HSL't is ook raar, bij het opstarten loopt hij alle services af en doet na  * Starting web server apache2                                           [ OK ] helemaal niets meer21:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!