/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/06/#ubuntu-no.txt

DuckfdSå dette er siste håp for menneskeheten?  Gratulerer, jeg håpte for bedre ting...03:59
Trond--Må komme en multitask fix snart. Går nå utifra at det er Ubuntu sin feil.06:57
brikhva som er galt?06:59
Trond--Hver gang Firefox starter qBittorrent og jeg skal gå tilbake til Firefox går det ikke å bruke Super+2 eller andre kjappe måter. Jeg må bruke Alt+TAB to ganger selv om jeg bare har to vinduer oppe.07:04
geirhaHåper trenden med spill for linux fortsetter. Cogs og Crayon Physics var veldig bra synes jeg.15:50
Kageeright, nå har jeg fått lønning og kan kjøpe dem :)15:51
geirhaTrenger ikke lønning en gang, du kan jo betale $0 :)15:52
geirhaMen da justerer du det fine gjennomsnittet for linux litt i feil retning15:52
Kageeindeed15:52
geirhaDe kunne godt ha lagd deb- og rpm-pakker av alle spillene dog. Litt tungvindt når spillene har hver sin måte å installere på.15:58
Duckfdmå du installere de fom source?16:05
geirhaNei, noen av dem er bare en tar.gz fil du pakker ut, noen er en kjørbar "installer-fil", og noen har deb- og/eller rpm-pakke.16:07
Duckfdoki16:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!