/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/08/#ubuntu-lt.txt

zatanhi, gal kas nors esate naudoje css border-bottom-image ?18:29
* psichas niekad nesidomejo css18:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!