/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/08/#ubuntu-rs.txt

=== PsyTrance is now known as Guest18727
=== danilo_ is now known as danilos
=== danilo_ is now known as danilos
Milos_SDpozdrav13:40
Milos_SD( Operating System ) Linux Ubuntu 11.04 - natty Kernel: 3.1.0-rc1-core2duo, GNU/Linux | Xorg: 1.10.1 | Desktop: Gnome v2.3.1 | IRC CLient: X-Chat v.2.8.813:41
Milos_SD:)13:41
promisveć 3.114:00
nemysisOS Gentoo, 2.6.39-gentoo-r3 #1 SMP PREEMPT Fri Aug 5 17:53:10 CEST 2011 x86_64 AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor AuthenticAMD GNU/Linux, Fluxbox-9999, XChat 2.8.8-r214:02
promisbaš me zanima da li će trojka da ima male latence za audio14:02
nemysis:)14:02
promispošto su uvrstili iskustva od RT pača14:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!