/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/09/#ubuntu-nl.txt

=== lordnoid___ is now known as lordnoid
Eernie_#btcguild10:59
=== imkes60__ is now known as imkes60
imkes60goedemiddag11:36
trijntjehey11:50
imkes60trijntje: ik heb even de checksums gecontroleerd, en die kwamen overeen met degene op de ubuntu site11:52
imkes60en daarna heb ik even een usbstick geformateerd11:54
imkes60en er met unetbootin ubuntu op gezet11:55
imkes60jammer genoeg werd deze stick toch niet opgepikt door mijn notebook11:55
trijntjeimkes60: het kan zijn dat de bios denkt dat het een 'normale' harddrive is, kan je ergens de boot priority van hard drives instellen?11:56
imkes60trijntje: ik heb de boot volgorde volgens mij staan op usb eerst, de rest later11:56
imkes60bedoelde je dat?11:57
OerHekshoe heb je je usbstick geformatteerd  ? fat32 ?11:57
imkes60ja, standaard zoals windows xp formateerd. Volgens mij is dat fat3211:57
OerHekscheck dit bij eigenschappen, ntfs werkt niet.11:58
imkes60ik zal even kijken11:59
imkes60FAT3211:59
imkes60zeggen de properties11:59
OerHeksoke12:00
OerHekscheck dan zoals trijntje aangeeft, of boot volgorde in de bios goed staat.12:00
OerHeksdaarnaast, hebben veel laptops bij boot de mogenlijkheid met F10 o.i.d. een nieuwe bootdevice te kiezen, probeer die ook uit12:01
imkes60die staat op usb-key (R/F)F first en daarna PCI BEV: Realtek Boot Agent en tot slot ID 2: ST730212DE-(M)12:02
OerHeksusb-key lijkt me goed12:02
imkes60dacht ik ook12:03
imkes60en ik heb ook 1 usb-stick die wel opgepikt wordt maar dan zeg maar crashed, en dan nog een stick of 2 die direct doorsluizen naar windowsXP, wat oorspronkelijk op dat notebook staat12:06
OerHeksals booten niet werkt, weet ik nog 1 ding12:07
imkes60vertel12:07
OerHekskoppel power af,  batterij eruit, houd power knop 10 sec vast, en sluit alles weer aan12:08
OerHeksin die 10 sec zul je je powerlampje even zien opflitsen12:08
OerHeksdit wist de bios niet, maar wel het pci geheugen12:09
imkes60ergens halverwegen, of aan het einde. oftewel kan ik na de flits ophouden?12:09
OerHeksja, na de flits kan je loslaten12:09
imkes60met de notebook verder gewoon uit?12:09
OerHeksjups12:10
imkes60ok, ga ik proberen12:10
OerHeksje doet dit zonder batterij en powerline12:10
imkes60ok, een leeg laptopje, daar gaan de 10 seconden12:11
imkes60hmm, ik zag de flits niet12:11
OerHeks****12:11
imkes60kan het nog eens proberen12:11
OerHeksals je niet ziet, dat kan. 10 sec vasthouden is genoeg.12:12
imkes60het is ok een heel klein pietepeutiger powerknopje met het power licht erin12:12
imkes60zal ik eerst proberen of hij het nu wel doet, of het opnieuw 10 seconden proberen?12:13
OerHeksprobeer eerst maar :-)12:14
imkes60hij gaat door naar xp12:15
OerHeks:(12:16
OerHeksdan ben ik door me oplossingen heen12:16
imkes60precies12:16
imkes60als ik nu niet 1 stick had gehad, waarop de laptop wel leek te reageren op de usb...12:17
berkesiemand wakker hier?13:12
CasWVast wel13:12
berkes:)13:12
StefandeVriesCount me in :)13:13
berkesweet iem. of het ubuntu help-dinges in 11.04 ook een mogelijkheid heeft om Manpages te renderen, net als voorheen?13:13
berkes10.09 en eerder gebruikten die enorm langszame gnome-help, maar die had ook alle manpages geïndexeerd en kon ze tonen.13:13
berkeskan dat met geen mogelijkheid vinden in 11.04.13:13
=== JanC_ is now known as JanC
Chat1780hhsdf16:18
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== Out`Of`Control is now known as Viper
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
=== Viper is now known as Out`Of`Control

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!