/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/09/#ubuntu-vn.txt

=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
dungwdchu choa, xài openSuse cảm giác đã hơn MacOS nữa01:09
=== XiaoMei is now known as XiaoMei|Away
dungwdsuse muôn năm!!!!!!!!!!!02:18
=== Camapz is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4Co
=== XiaoMei is now known as CaNoc
=== CaNoc is now known as C4Noc
=== C4Co is now known as CaCo
=== nobawk` is now known as nobawk
=== CoconutCrab is now known as perapera
=== C4Noc is now known as CoconutCrab
=== CoconutCrab is now known as C4Noc
vubuntor077sao ko vao dc facebook co ai biet hem chi em voi05:19
lmq2401}fb05:19
vubuntor077uhm05:19
vubuntor077em xai googlechrome05:19
vubuntor077khong vao dc05:19
vubuntor077may bua truoc con dc tu nhien hum qa ko vao dc05:20
lmq2401"Facebook gặp vấn đề trong việc truy cập ở Việt Nam"05:20
vubuntor077sao ban em vao ngon lanh ma`05:21
* lmq2401 chỉnh file hosts thì tự nhiên thấy vào được05:21
lmq2401vubuntor077: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Ch%E1%BB%89nh_s%E1%BB%ADa_file_hosts_v%C3%A0_thi%E1%BA%BFt_l%E1%BA%ADp_DNS05:22
vubuntor077lam sao chinh ha anh05:22
bksupybotTitle: Chỉnh sửa file hosts và thiết lập DNS – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)05:22
vubuntor193co ai hok cac pro05:24
vubuntor077eo05:24
vubuntor193?05:25
CaCoeo?05:25
vubuntor193ai chi cach voa fb bang hinh anh vs, thanks05:26
vubuntor193:x05:26
vubuntor193co ai hok05:26
CaCogoogle05:27
lmq2401vubuntor193: Xem hướng dẫn ở trên đó, còn muốn có hình thì tự search google đi05:27
vubuntor193minh di ngu da, linux hay nhung phai ngu05:27
vubuntor193google minh lam theo hok duoc05:27
vubuntor193http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=24&t=149705:27
bksupybotTitle: Đổi sang OpenDNS - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)05:27
vubuntor193cai nay minh vao hok dc, hok biet cach xuong phia duoi cung05:28
lmq2401vubuntor193: chỉnh thêm file hosts nữa05:28
vubuntor193trong terminal hok qua05:28
vubuntor193?05:28
vubuntor193@@05:28
vubuntor193minh ngu da, chao moi ng05:29
vubuntor193pp05:29
=== C4Noc is now known as CoconutCrab
rmrfpycharm ftw =))05:54
=== perapera is now known as CuaVoDzung
vubuntor048co phan mem download giong idm khong06:01
CuaVoDzung!remember idm as Downthemall, jDownloader06:01
ubot2CuaVoDzung: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)06:01
CuaVoDzung!learn idm as Downthemall, jDownloader06:02
ubot2CuaVoDzung: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)06:02
CuaVoDzung...06:02
vubuntor048phan mem trong ubuntu nay ne06:02
vubuntor048mun down phim06:02
lmq2401}learn idm as Downthemall, jDownloader06:02
bksupybotlmq2401: The operation succeeded.06:02
lmq2401}idm06:02
bksupybotlmq2401: "idm" : Downthemall, jDownloader06:02
vubuntor048noi gi ko hieu gi06:04
vubuntor048vao trung tam phan mem dau co may cai do' dau06:04
lmq2401vubuntor048: DownThemAll là 1 add-on của Firefox06:05
vubuntor048em dang xai googlechrome ma06:06
lmq2401còn jDownloader thì hình như phải add thêm kho ppa của nó06:06
vubuntor048co cai nao cua google chrome khong06:06
kid__!a is <reply> b06:06
ubot2In #ubuntu-vn, kid__ said: !a is <reply> b06:06
kid__.g jdownloader | vubuntor04806:08
bkphennykid__: http://jdownloader.org/06:08
kid__cái đó đó06:08
vubuntor562anh nào cho em hỏi sao khi em cài ubuntu bằng usb khi đến đoạn phân vùng em không thấy các phân vùng của window xp đâu mà chỉ thấy toàn bộ ổ đĩa là free space06:38
kid__bạn cài chưa?06:45
kid__nếu cài rồi thì chắc là mất hết rồi06:46
vubuntor562em chưa cài06:57
vubuntor562thế có cách nào để fix không anh06:57
vubuntor562ý em là em hiện đang dùng win xp giờ muốn cài song song thêm ubuntu nhưng khi cài ubuntu thì lúc phân vùng lại không thấy các phân vùng của window đâu cả mà chỉ thấy cả ổ đĩa07:01
lmq2401vubuntor562: cài song song là qua Wubi hả?07:03
vubuntor562không bằng úb07:05
vubuntor562usb07:05
lmq2401chắc là định dạng của phân vùng có vấn đề07:06
vubuntor562thế có cách nào fix không anh07:06
vubuntor562hay cài lại win07:06
nobawkko tạo được phân vùng?07:08
vubuntor562tạo được07:08
nobawkờ thế htì đúng rồi07:08
vubuntor562nhưng không thấy các phân vùng của window đâu cả07:08
nobawkbạn kiểm tra lại xem cái nào là cho windows thôi07:08
vubuntor562em chỉ thấy 1 phân vùng tổng của cả ổ đĩa ghi là free space07:09
vubuntor562bây giờ mà tạo sợ nó xóa mất win07:10
nobawkuh07:11
nobawkthế thì đúng rồi07:11
nobawkchắc là cái partition table có vấn đề rồi07:11
nobawkcó thể là phải chia lại :307:11
nobawkvubuntor562: backup dữ liệu quan trọng07:11
nobawkvubuntor562: rồi dùng acronis resize lại 1 partition 1 chút xem có thấy ko07:12
nobawkko thấy thì tốt nhất là chia lại ổ cứng đi07:12
vubuntor562vâng cảm ơn anh07:12
vubuntor562để em thử07:12
=== CaCo is now known as C4NoC
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== C4NoC is now known as Camapz
vubuntor114ai giup minh voi11:56
vubuntor114minh cai ubuntu va xp len 2 HDD khac nhau11:56
vubuntor114gio minh muon luc khoi dong may11:56
vubuntor114co menu boot11:56
vubuntor114de chon 1 trong 2 HDH11:57
kid__vào bios mà chỉnh12:00
samaclacdahttp://www.youtube.com/watch?v=UkRtgC6CrHE14:10
bksupybotTitle: electric music - YouTube (at www.youtube.com)14:10
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== _Tux_ is now known as TuxXoBep
=== TuxXoBep is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!