/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/09/#ubuntu-za.txt

* nlsthzn waves05:50
nuvolario/07:52
nuvolarilo nlsthzn 07:52
nlsthznhey nuvolari :)07:53
Squirmhello08:32
DragginGood morning!  Does anyone in here use Ubuntu Studio?11:00
Kilosafternoon superfly  and other linux peeps11:44
Kilosother OS users11:44
Kilosbeen doing a clutch overhaul on sisters car, but need a break now and will finish tomorrow11:50
KilosMaaz, coffee on11:55
* Maaz flips the salt-timer11:55
MaazCoffee's ready for Kilos!11:59
KilosMaaz, ty12:01
MaazEnjoy Kilos12:01
Kiloslo |3o|3  this place is a morgue12:30
|3o|3Public holiday. Everyone's out doing interesting things12:31
Kiloslol oh yes12:32
Kilosim not public so dont have holidays12:32
|3o|3yip. Student's also don't have holidays.12:34
|3o|3EVeryday's a holiday  :D12:34
Kilosha ha ha12:34
nuvolarilo oom Kilos 12:46
nuvolarihoe gaan dit met oom vandag?12:46
* nuvolari het daglig gesien12:46
nuvolarinou kort ek nuwe donkerbrille en 2 bottels sonskerm12:46
Kiloslol dag seun dit gaan goed dankie en daar12:47
nuvolarikan nie kla nie dankie oom12:47
nuvolariek het te vroeg opgestaan vandag, nou voel ek klaas vakie verlei my12:47
Kiloslmga12:47
nuvolarisy's baie aantreklik met die regte kurwes op hierdie stadium12:48
Kilosoe dit klink goed12:48
nuvolarisy's net bietjie koud oom 12:50
Kiloshuh , wat is sy n pikkewyn12:51
nuvolarilol12:51
nuvolarinee, darm nie12:51
Kilosnou hoe kan sy dan koud wees?12:51
nuvolarisy speel met my gevoelens 12:52
Kiloseish12:53
nuvolaridan sis, dan so12:53
Kilossoek ander ene12:53
nuvolarial opsie is ek moet maar net vanaand vroeg gaan inkruip12:53
kbmonkeydis waneer so lekker espresso koffie ons wakker maak nuvolari 13:59
Kiloslo lo17:02
kbmonkeyhello there17:21
Kiloskbmonkey, coowee18:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!