/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/10/#ubuntu-no.txt

johs1938Er det mulig vha kommandolinjeverktøy å finne ut hvor et domenenavn er registrert? Om det er hos fastname eller et annet sted.12:54
kjeswhois12:55
johs1938Dette gjelder historievest.no som er nede.12:56
Bergewhois.12:56
Berge(Og du kan bruke finger for å finne ut om det er registrert!)12:57
johs1938ok, lat meg prøve12:57
BergeJostein Saakvitne, faktisk.12:57
BergeHan vet jeg i det minste hvem er.12:57
kjesdns ligger hos fastname i hvertfall12:57
xtflinke dere da12:57
kjeshost -t ns historievest.no for å se det12:58
kjesxt: Ja, vi hjelper og shit!12:58
Bergext: Ganske god på whois!12:58
johs1938kjes: Kordan vet du at det ligger hos fastname?12:58
Bergejohs1938: whois historievest.no12:58
kjeshost -t ns historievest.no for å se det12:59
kjesqdaniel@office-webdeal11:~$ host -t ns historievest.no12:59
kjeshistorievest.no name server ns2.fastname.no.12:59
kjeshistorievest.no name server ns.fastname.no.12:59
xtbind-utils ftw12:59
xtnå blir Berge sur fordi du ikjke bruker dig12:59
Bergehihi12:59
Bergenslookup!12:59
Berge.ece12:59
Bergeexe, sågar12:59
johs1938Takk. host -t ns virker som et nyttig verktøy12:59
BergeJa, ikke bruk whois.13:00
BergeSom har fasitsvar og sånt.13:00
Berge(-:13:00
BergePå den annen side har .no-NSene også fasit for NSer.13:00
johs1938Men det står ingenting om fastname i whois oppslaget. Er det riktig?13:00
xtjohs1938: REG334-NORID13:01
xtdet er fastname13:01
BergeSom xt sier, whois REG334-NORID13:01
Bergewhois tar også inn handles.13:01
Bergedig historievest.no @njet.norid.no NS gir deg også en slags fasit.13:01
BergeEv. not.norid.no om du vil snakke IPv6 med Norid \o/13:02
johs1938dig er også nyttig ser jeg13:02
Bergedig er det store DNS-feilsøkeverktøyet.13:03
Bergedig snakker DNS selv, mens host bruker gethostbyname() på systemet.13:03
BergeSå host vil gi deg andre svar iblant.13:03
BergeF.eks. om dine rekurserende navnetjenere lyver, har utdatert cache eller om du har search.13:03
Berge(Men alle har jo lokal bind på sine arbeidsstasjoner… santvel?)13:04
johs1938Fint da var et par spm oppklart her. Takk.13:08
Bergenp13:08
SlimGNoen tips til hvordan jeg får fjernet newline fra linjer som slutter med \ ? det ser ikke ut til at sed er det optimale valget for dette14:29
Bergeperl -ne 's/\\$//; print'14:56
BergeSånn ca.14:56
geirhaOg bash: while read -r; do if [[ $REPLY = *\\ ]]; then printf %s "${REPLY%\\}"; else printf '%s\n' "$REPLY"; fi; done14:57
Bergebash!14:57
BergeJeg ventet på awk elns (-:14:57
geirhaHar gitt sed- og awk-løsninger i ##sed og #awk :)14:58
geirhaawk -F '\\\\$' '{ORS=NF==1?RS:"";print $1}'14:59
geirhaex '+%s/\\\n//' +wq fil15:03
si-m1geirha: cobol next15:04
SlimGHjertlig takk folkens15:05
geirhasi-m1: eheh, der må jeg si pass :)15:07
Trond--sykt mye harddisken jobba når jeg fyrte opp world of warcraft i wine...16:58
Trond--går ikke ann å spille.16:58
Trond--fps'n var fin ...16:59
geirhaDen laster sikkert ned filer i bakgrunnen17:14
Trond--nah, men jeg skal se nærmere på wine og wow relaterte topics via google.17:16
Trond--https://help.ubuntu.com/community/WorldofWarcraft allerede ved glxinfo må jeg installere noe17:18
Trond--men det skulle vel ikke forklare hdd jobbingen17:18
Trond--nå har jeg gjort noen config endringer samt installert noe så krysser fingrer17:25
Trond--selv om 2GB med minne er litt vel lite for dette spillet17:26
Trond--Ah fy søren så herlig smooth det ble. Spesielt med LED 27". En helt ny herlig opplevelse.17:39
Trond--Jeg stakk av fra Stormwind til Darnassus og det gjorde susen ^^17:40
Trond--Bare dumt det ikke går ann å multitaske fra WoW til Ubuntu.17:40
jo-erlenddet gjør det vel?17:58
jo-erlendmen det vil vel ikke håndtere endringer i oppløsning godt.17:59
jo-erlendalt-tab vil kanskje ikke fungere. Men du kan kanskje prøve å bare minimere wow, eller bytte til et annet arbeidsområde, eller fokusere menyene eller noe sånt?18:00
jo-erlendmen hvis det der er noe du gjør ofte, så kan du også vurdere å lage en egen bruker for wine-spill. Da kan du logge inn med den og bytte frem og tilbake med alt+ctrl+f7 og 8, for eksempel. Da vil du også slippe problemer med oppløsninger.18:03
Trond--eh jeg er windows bruker. sånn multi-logge inn vet jeg ingenting om18:14
BergeMultitasking, derimot, kan du mye om!18:15
Trond--ah en herlig windows opplevelse18:17
jo-erlendhmm?18:35
jo-erlendTrond--, "brukere og grupper", kan du lage deg en ny bruker. Du logger inn på akkurat samme måte som du gjør nå. Så ville du legge den brukeren til din primærgruppe og sette eierskap på .wine så den gruppen har de rettighetene du trenger. Så er det bare å logge inn og bruke wine som vanlig. Hvis du logger inn begge to samtidig, så kan du veksle mellom dem med alt+ctrl+f7 og 8.18:37
jo-erlendda slipper du også lyd fra spill når du ikke bruker dem.18:39
Trond--:-(19:42
Trond--for mye arbeid for en pusling som meg19:43
Trond--jeg likte windows bedre19:43
Trond--5 måneder siden jeg spilte WoW men jeg rocker ennå19:43
jo-erlendjeg prøvde å si at det sannsynligvis er mulig å bytte uten.19:54
lnostdalho-hum ..  google chrome stable @ v13.x nå ..   når 14.x slippes vil nacl være enablet "by default" IIUC ..    lurer på hva som skjer videre, egentlig20:30
Bergenacl?20:31
Sakariashttp://code.google.com/p/nativeclient/ var det jeg tror NACL er20:34
lnostdalhttp://code.google.com/chrome/nativeclient/docs/technical_overview.html20:34
lnostdalja20:34
lnostdaleller kanskje jeg tolker dette feil; >= 14 vil bare ha et stabilt ABI for dette ..  en må fortsatt enable dette manuelt20:35
Trond--Jeg har to harddisker, men jeg ser bare Home Folder og File System21:42
Trond--3,6GB ledig..... !!??21:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!