/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/10/#ubuntu-rs.txt

brokerpozdrav svima16:41
=== broker is now known as Guest66063
Guest66063opet sam pod gostom, Broker ovde ako je to uopšte bitno16:41
promishehe16:49
promisneko je regisrovao taj nadima16:50
promisk16:50
Guest66063zdravo Promis16:53
Guest66063nije sda10 montirana16:53
Guest66063bilo bi dobro da jeste16:53
Guest66063eno stavio sam novi izlaz16:53
Guest66063imam jedno pitanje u vezi Avanta AWN-a16:54
Guest66063ko zna, gde treba ovo da podesim16:54
Guest66063http://img508.imageshack.us/img508/7593/awnsettings001.jpg16:54
promisupravo ti odgovoraram tamo16:54
promispa montirana je bila kako nije16:54
Guest66063nije16:55
Guest66063znaš šta dam uradio16:55
Guest66063otvorio je16:55
Guest66063ali ukucao šifru16:55
Guest66063kao nemontiranu16:55
Guest66063evo sada stanje16:55
promisa jasno je16:56
promisma jasno je16:56
promisproblem je [to se nisi lepo izrazio16:56
promistj jasno izrazio16:56
promisodgovorio sam ti tamo16:56
Guest66063ne znam šta da stavim kao tačku kačenja, plašim se da mi se ne ponovi kao prošli put17:00
promispa stavi nešto17:00
promistj imaš tri opcije17:00
promisda napraviš novi folder na ova tri mesta: /, /mnt, /media17:01
promisnprimer17:01
promisovako: /debian. /mnt/debian, /media/debian17:01
promisjedina razlika je ta što ako staviš u /media ima da se pojavi automatski kao prečica u bočnom panelu u nautilusu17:02
Guest66063pa kao bolje je da se pojavi u bočnom panelu zar ne17:06
Guest66063znaci ovako bi islo17:07
Guest66063/dev/sda10 /debian. media/debian ext4 defaults 0 017:07
promisuvek možeš da napraviš prečicu u nautilusu u tom bočnom panelu, tako da to i nije neka stavka17:08
promisnisi dobro napravio17:08
promisovako:  /dev/sda10 /media/debian ext4 defaults 0 017:09
Guest66063odlicno i mislio sam ada je tako ali je lakse kada si potvrdio17:09
promishahaha, pa što onda nisi tako odmah napisao17:10
Guest66063ne ne, pošto si mi rekao da nije dobro17:10
Guest66063ne odmah17:10
Guest66063tek onda sam otprilike snimio da bi tako trebalo da ide17:11
promisa17:11
Guest66063evo šta mi daje mount: mount point /media/debian does not exist17:14
promishehe17:17
promispa jel sam ti rekao da prvo napraviš tačku kačenja17:17
promiskako može da kači tamo de nema kuke?17:17
promisprvo kuka17:17
promispa onda se kači17:17
broker_puče mi xchat17:18
broker_ovo mi se nije u yivotu desilo17:19
promisto znači da je dobar17:19
promisi meni pidgin pukne jako retko17:19
broker_ma kako da ne ovaj Ubuntu 11.04 je odličan ali samo pitanje za šta je odličan17:19
promisdobar je za format17:20
broker_baš vala17:20
broker_kako da napravim kuku17:20
broker_e a zar ne treba on sam da prepozna ext4 particiju17:20
broker_ni u Debianu ne vidim Ubuntovu particiju17:21
broker_lažem17:21
broker_vidim17:21
broker_nego nego nije montirana17:21
broker_nem aje u fstab-u17:21
promis"kuka" ti je jedan običan prazan folder17:22
broker_u media folderu17:22
promisznači napraviš folder /media/debian17:22
broker_jel tako17:22
broker_jel mi ovo opet ne radi17:23
broker_aha ok ok ok17:24
broker_znači u File Systemu u folderu media napravim folder /media/debian17:24
promisu media napraviš folder debian17:25
broker_samo naziva debian17:25
promisiskucaj samo: sudo mkdir /media/debian17:25
promisda17:25
broker_naparvio sam17:27
promisi jel ga montirao?17:28
broker_i sada sudo mount /media/debian17:29
broker_samo da restartujem17:30
broker_da vidim šta se izdogađalo17:30
promisnisi morao da restartuješ17:33
broker_pojavila se odmah17:33
broker_izvini17:33
promisdovoljno je bilo da narediš: sudo mount -a17:33
broker_tačno nisam morao da restartujem17:33
broker_da upravo sam to i uradio17:33
broker_e sada iz Debiana17:34
broker_da montiram Ubuntu home17:34
broker_particiju17:34
broker_jel ćeš biti tu da pređem čas u Debian17:34
promistu sam17:35
broker_ok17:35
brokevo me opet17:44
promisPA AJDE17:50
broktu sam17:50
brokznači sada media folderu da napravim ubuntu folder17:51
broksudo mkdir media /dev/ubuntu17:52
brokjel tako17:52
promishahaha17:52
promisodakle ti ta ideja17:52
brokšta se smeješ :)17:52
promispa smejem se jer si lupio17:53
brokpa dobro i ostao živ :)17:53
promispa valjda je komanda ista kao malo pre17:53
promissamo se menja nzaiv17:53
brokda unesem u fstab17:53
brokprvo17:53
promisprvo se pravi "kuka"17:53
promispa onda upisuje u fstab17:54
brokkako bi išla sada kuka17:54
promisiskucaj samo: sudo mkdir /media/ubuntu17:54
brokda ne lupam više17:54
brokaha, pa dobro, nisam baš puno lupio, jesam malo ali ne baš puno :)17:55
promisjok nisi17:55
brokpa dobro jesam ali moglo je i gore17:56
brok:)17:56
broke sada u fstab unosim šta17:57
brok/dev/ubuntu /media/ubuntu ext4    errors=remount-ro 0 017:58
brokjel tako17:58
brokilli sam opet kao Maksim17:58
promisovako: /dev/sda9 /media/ubuntu ext4 defaults 0 017:59
promisne znam stvarno odakle ti ove ideje:  /dev/ubuntu17:59
brokpa jesam malopre uneo /dev/debian18:00
brokako se ne varam18:00
promisvaraš se18:00
brokizbutalo se sve po glavi18:00
promisočigledno je da ne razumeš i ne znaš šta se nalazi u /dev folderu18:01
promisi šta znače sda oznake18:01
brokzavršeno18:03
brokpa ne znam18:03
brokzato i pitam18:04
brokda ne bi bilo kao prošli put kada sam sve živo izmešao18:04
broka tebi stvarno ne znam šta da kažem18:04
brokveliko HVALA18:04
broke da18:04
brokda opišem u temi kako sam, ustvari kako si ti rešio problem18:05
brokmožda nekom zatreba18:05
broka ovakve teme mislim da nema na forumu18:05
brokmožda se i varam18:05
promisnapiši18:05
brokali ja je nisam našao18:05
broksvi uglavnom imaju problem sa NTFS particijama18:05
brokoću18:06
brokeno napisao sam18:23
broka i mnogo toga naučio18:23
broknisam znao da ne može dva puta da se da ocena za nekoga18:24
brokpošto sam sada probao18:24
brokHVALA još jednom Promis18:24
promisništa18:25
brokmožda za tebe ništa za mene je ovo velika stvar18:25
brokznaj da imaš druga u Kraljevu18:25
promisheh, dobro18:27
promismožda da dodaš ovamo sudo za komandu mount -a18:27
promismislim da nisam bio u Kraljevu18:28
brokPromis polao sam ti PP18:30
brokimaš tamo i moj broj telefona18:30
brokpa ako te put nanaese u ili kroz Kraljevo18:30
broknemoj da se ne javiš18:30
brokda barem popijemo piće18:30
brokako ništa drugo18:30
promisdobro18:31
promis:D18:31
brok:)18:31
broketo sada imaš i razlog da navratiš do Kraljeva18:32
promisjoš samo da vidim gde je na karti18:33
brokcentralna Srbija18:33
promismalo pre sam se prisećao da možda nisam bio tamo, međutim setio sam se da je to ustvari bio Kruševac18:34
alibaba-Promis, mislim da bi trebao da odes18:34
brokzašto da ne, da se družimo i van foruma18:35
brokja sam hteo, ustvari još sam zagrejan za tu ideju da formiram LUG u Kraljevu18:35
brokali slab je odaziv ljudi18:35
brokmalo ns ima18:35
brokima tema na komuni18:35
broksa pozivom18:36
promisvideo sam gde je18:36
brokmalo njih se javilo18:36
brokodo da večeram18:36
promisbih ja alibaba- ali me koči globalizacija18:38
alibaba-kakva globalizacija18:39
alibaba-nema da koci, samo gas18:39
alibaba-bio sam ja jednom u Kraljevu18:40
promisreklama za ms office20:02
promishttp://www.youtube.com/watch?v=VUawhjxLS2I20:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!