/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/12/#kubuntu-se.txt

x_linkPhilip5: Har du Facebook?13:04
x_linkJag har inte, så vill fråga dig om en tjänst13:04
Philip5kör google+13:11
Philip5och knappt det13:11
x_linkPhilip5: Är inte Google+ typ som Facebook?21:51
Philip5typ men lite annorlunda21:52
Philip5som något mitt mellan twitter och facebook21:52
Philip5får väl se om folk kommer gilla det eller inte21:52
x_linkOkej, gillar du det?21:53
x_linkOch tror du att det kommer slå Facebook?21:53
Philip5tror jag inte det kommer göra om inte facebook gör bort sig på något sätt21:54
x_linkOkej21:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!