/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/12/#ubuntu-dk.txt

jarlenVirker MSN ikke i Empathy i 11.04, eller er det bare mig der failer?13:27
j3llojarlen Hos mig virker det fint (11.04)14:11
j3lloKommer den med fejlmeddelelse ?14:11
jarlen"Disconnected - No reason specified"14:15
jarlenSå ja, men ikke rigtigt noget brugbart14:15
j3lloHvad hvis du prøver med facebook eller noget ?14:16
jarlenDet fungerer fint14:17
j3lloOg du er self sikker på du skriver rigtig mail + pass :b ?14:18
jarlenJeg har prøvet en del forskellige14:18
j3llohvordan skal det forstås ?14:19
jarlenJeg har prøvet alle de koder det evt. kunne være, så en af dem vil have været rigtig14:20
j3lloja okay, hvis det er en hotmail, så prøv at login via www.hotmail.com :)14:21
jarlenDet er det ikke14:22
j3llookay, så login via den side du har oprettet mail.. grunden til dette, er for at udelukke du ikke bruger forkert login til empathy :)14:24
jarlenDer er ikke noget galt med mit login14:26
Ubuntubruger6hey er der nogle der har lidt tid til at hjaelpe med installation af Ubuntu nattywhale_17:21
kasperdJeg har problemer med at konfigurere et trådløst netkort i master mode.17:49
kasperdHvis jeg bruger "iwconfig wlan0 mode Master" får jeg fejlen "Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :    SET failed on device wlan1 ; Invalid argument."17:50
kasperdJeg får den fejl på flere forskellige computere med hhv. Ubuntu og Fedora.17:51
kasperdMen hvis jeg tager ældre distributioner som f.eks. Fedora Core 6, så virker kommandoen.17:51
kasperdJeg prøvede med et USB wifi netkort sådan at jeg kunne afprøve nøjagtigt samme netkort på en computer med Fedora Core 6 og en computer med Ubuntu 10.04.17:53
kasperdEr der nogen som har et bud på hvad der kan være galt?17:54
kasperdJeg fandt frem til lidt dokumentation som ser ud som om det kan hjælpe mig. Men det bliver ikke i dag jeg får det testet.18:32
kasperdhttp://www.fit-pc2.com/forum/viewtopic.php?t=182918:32
kasperdhttp://wireless.kernel.org/en/users/Documentation/hostapd18:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!