/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/15/#ubuntu-lt.txt

Tomikassssveiki07:58
Tomikasssmielieji, reikia pagalbos07:58
Tomikassskaip ubuntu darbalaukio icon'as nukelti is sono i apacia?07:59
Tomikasssar yra gyvu? :)08:12
SpXmjo10:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!