/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/15/#ubuntu-tr.txt

ronakslm11:20
ronakDebian ve Ubuntu için kullandığımız Rescatux'un 32.bitliği varmıydı acaba?11:20
ronakYada 32.bitlik benze bir dağıtım biliyormusunuz?11:21
Pardusloverseks13:56
Kartagisvajina14:00
Pardusloveram yazsana delikanli gibi14:01
Parduslovervajina da ne be14:01
Pardusloverdoktormusun nesin?14:01
=== slarikan_ is now known as slarikan

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!