/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carrerashola món20:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom20:05
rafael_carrerasel primer punt és Lloc i data per la festa onírica20:06
rafael_carrerases van presentar dues sol·licituds per fer la festa20:06
rafael_carreras Lloret de Mar i lews Borges Blanques20:06
rafael_carrerascom que no volem repetir, elegim Lloret20:07
rafael_carrerasens proposen el 12 de novembre, dissabte20:08
rafael_carrerasel segon punt és Gestió de les sales disponibles a la festa onírica20:10
SiscoGarciahola rafael_carreras20:10
rafael_carrerashola SiscoGarcia20:10
SiscoGarciaem sembla que el món avui queda reduït a tu i a mi :(20:11
rafael_carrerasno passa res20:11
SiscoGarciaés clar20:11
SiscoGarciacom van les festes per Gràcia?20:11
rafael_carrerasbé, suposo, jo només treballo, no festejo :-/20:12
SiscoGarciaXD20:12
rafael_carrerasés que sóc més raro...20:12
SiscoGarciano sabia que les Borges s'havia tornat a proposar; han fet com Terrassa20:12
rafael_carrerassí, van quedar contents també :-)20:12
rafael_carrerasm'agradaria tornar-hi algun dia, és clar20:13
SiscoGarciala veritat és que amb nosaltres s'ho van fer molt bé20:13
SiscoGarciaa Terrassa també20:13
SiscoGarciala data em sembla bé, si fos el cap de setmana anterior ho tindria pitjor, però està bé20:14
rafael_carrerasdoncs perfecte20:14
SiscoGarcia... el que passa és que sense quòrum no podem decidir res :(20:14
rafael_carrerasno cal, lloret està clar i la data ens la propossen ells, així que ja està20:15
rafael_carrerasel segon punt és Gestió de les sales disponibles a la festa onírica20:16
rafael_carrerasel cas és que només tenen dues sales20:16
rafael_carrerasi últimament en fem servir tres20:16
SiscoGarciadoncs ens haurem de «comprimir» :P20:16
rafael_carrerasaixí que hauríem de reduir les xerrades i tallers20:16
rafael_carrerasexacte20:16
SiscoGarciasap greu però sembla que no hi ha opció :(20:17
rafael_carrerasdiria que no, però és un nou repte :-)20:17
SiscoGarciahome, el repte seria omplir 5 o 6 sales :)20:17
rafael_carreraso haver de seleccionar xerrades i rebutjar-ne alguna20:18
SiscoGarciala cosa és que una sala l'haurem de dedicar a la install i l'altra compartir-la entre xerrades i tallers...20:19
SiscoGarcia... tret que fem com a València, on hi va haver alguna xerrada a la sala install (com el meu cas)20:19
rafael_carreras20:19
rafael_carrerasno, la segona sala és molt petita20:20
SiscoGarciaseria la de la install?20:20
rafael_carrerasdepen del que volem20:20
SiscoGarciaquan dius petita de quina capacitat parles?20:20
rafael_carrerasl'avantatge és que ho podem decidir sobre la marxa20:20
SiscoGarciaaprox20:20
rafael_carreras20 persones20:21
SiscoGarciaquè estàs proposant? no fixar res i fer-ho sobre la marxa?20:21
SiscoGarciauna mena de jam-festa?20:21
SiscoGarciauna ufj? Ubuntu Festa Jam?20:21
rafael_carrerasno, vull xerrades i tallers, però depenent de la quantitat de gent interessada, es podria moure tot20:22
rafael_carrerasd'una sala a l'altra20:22
SiscoGarciaja, és el que volia dir amb la «jam»20:22
rafael_carrerasdoncs això20:22
SiscoGarciasuposo que les sales seran a prop l'una de l'altra20:22
rafael_carrerasmolt boig :-)20:22
SiscoGarciaperò «mola»20:23
rafael_carrerassí, al mateix edifici, de fet tot l'edifici és per nosaltres20:23
SiscoGarciaara veig el repte ;)20:23
rafael_carrerasi tenen un jardí a fora que es pot usar per xerrar20:23
rafael_carrerassense molestar ningú20:23
SiscoGarciapodríem ubicar-hi una mena de desconferència allà, oi?20:24
rafael_carrerasa fora?20:24
SiscoGarcia20:24
rafael_carrerasdoncs és una idea20:24
rafael_carrerastot i que depenem del temps, però vaja, seria informal, així que...20:25
SiscoGarciasi fes bo fins i tot podríem dedicar l'espai a les xerrades, i les dues sales interiors als tallers i la install20:25
SiscoGarciacom es deia això que dues persones diuen el mateix simultàniament?20:25
rafael_carrerasfer un bisbe20:26
SiscoGarciaaixò20:26
rafael_carrerasm'agrada més la desconferència al jardí20:26
SiscoGarciaa mi també, la veritat; tipus la que vam muntar la segona jornada a València20:27
rafael_carrerassí :-)20:27
rafael_carrerasa veure si ve molta gent20:27
SiscoGarciaperò que no siguin guiris buscant borratxeres :P20:28
SiscoGarciaquina capacitat té la sala gran?20:28
rafael_carreras:-D20:28
SiscoGarciaaprox20:28
rafael_carrerasui, allà hi caben 60 o 7020:28
SiscoGarciaés a dir, que podem encabir perfectament un centenar de persones o més (si comptem el jardí)20:29
rafael_carrerasi tant20:29
SiscoGarciam'agrada20:29
SiscoGarcia:)20:29
rafael_carrerasi el lloc és molt maco20:29
SiscoGarciaja tinc ganes, perquè no sé com ho tindré per la ugj a Vilaweb i el dlp a les Corts :(20:30
rafael_carrerasvaja20:30
SiscoGarciaespero poder venir al menys un dels dos dies, però em temo que fins a última hora no podré saber-ho en cap cas :(20:31
SiscoGarciatot i això Lloret me l'apunto perquè no hi veig cap problema :)20:31
rafael_carrerasbé, paciència20:31
SiscoGarciai tant!20:31
SiscoGarciabé, em sembla que ja ho tenim tot per avui, oi?20:32
rafael_carrerasdoncs sí20:33
rafael_carrerashi havia alguna cosa que no recordo20:33
rafael_carrerasi no hi és a l'ordre del dia20:34
SiscoGarciaaixí fins la propera, vaig a acabar de sopar20:34
SiscoGarciaja ho parlarem a la llista, val?20:34
rafael_carrerasvinga, bona nit20:34
SiscoGarciabona nit... i bona festa major (o treball major) :P20:34
rafael_carrerashehe, ja hi aniré20:34
SiscoGarciavagi bé20:34
rafael_carrerasadéu20:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!