/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/16/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

erkan^CasW? ken je die www.dummieshtml.com?19:44
erkan^die boek (dutch) heb ik vandaag gekocht19:44
CasWMijn goedkeuring, èn die van mijn vader, heb je19:45
CasWJa, het is een bekende en wel aardig goede reeks19:45
erkan^ik heb bijna hfd 1 in de trein gelezen, echt interesse19:46
CasWJa, je hebt er ook veel aan :)19:47
erkan^(-:19:51
erkan^ken je bluefish?19:52
CasWBluefish, nee?19:53
erkan^is een html-editor19:53
CasWWacht even, hoor, ik schakel even over naar m'n andere pc19:53
erkan^okay19:54
CasW1Ben ik alweer19:54
=== CasW1 is now known as CasW
erkan^wb19:55
CasWEn ik ga even weg19:58
Ronnieerkan^: ik heb wel eens van bluefish gehoord en kort even gebruikt20:00
erkan^ik gebruik die meeste ivm html in de bericht van thunderbird invoegen20:01
CasWBen ik weer20:01
Ronnieoh, ik stuur bijna nooit HTML emails20:03
Ronnieik schrijf de meeste webpagina's ook gewoon in een kale texteditor20:03
erkan^ik gebruik alleen HTML voor de nieuwsbrief20:06
erkan^ik ben zo terug, ik ga zippo aan het uitlaten...20:08
CasWIk ga, doei!20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!