/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/17/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

RawChidtrijntje: https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/exiv2/+pots/exiv2/nl/4/+translate11:27
RawChidEen lege string!11:27
RawChidMisschien goed voorbeeld voor als je een bug wilt melden?11:28
RawChidtrijntje, ik heb een foutje gemaakt, ben je er nu?12:08
trijntjeRawChid: hey18:04
RawChidDag trijntje18:34
trijntjeRawChid: hey, ik was eten, sorry19:46
RawChidGeen probleem trijntje19:53
trijntjewat heb je stukgemaakt ;)19:54
RawChidHad je je PM gezien?19:54
trijntjeRawChid: ow, ik zie het nu, moment19:57
trijntjeik zit nu op oneiric, vensterbeheer is gecrasht ;)19:58
RawChidmoet ik het herhalen?20:02
trijntjeRawChid: nee, ik heb het nu gezien. Ik zal die suggesties wel goedkeuren20:02
trijntjeje kan trouwens bovenaan de pagina in launchpad instellen dat je tijdelijk alleen suggesties wilt doen20:02
trijntjereviewer mode en translator mode20:03
RawChidOhja! handige tip! Want ik had het voor de helft vergeten20:03
trijntjeja, ik gebruik die optie ook nooit20:12
trijntjevoorlopig hebben we daar niet genoeg vertalers voor20:12
=== Ronnie1 is now known as Ronnie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!