/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/17/#ubuntu-no.txt

Malin_jo-erlend, knis01:59
=== Malin_ is now known as Malinmedkjempela
=== Malinmedkjempela is now known as Malin_
kjesjo-erlend: du får jo 1920x1200 da :-D Det er jo "høyere" enn 1920x108002:54
kjesjo-erlend: og går du ned på 21" så kan du brått få 1600x120002:55
kjesoh, det var lavere02:55
kjesklokken er 04:55, jeg er unnskyldt02:55
Trond--Mens jeg kjørte Ubuntu update gikk det ikke ann å restarte Firefox. Den avsluttet, men startet ikke igjen.07:03
Trond--kul oppdatering til firefox. nå er hele urlen grå bortsett for hovedurlen som er i svart.07:31
brikdet har vel chrome hatt ei god stund allerede07:33
Trond--Hva var forskjellen på Chrome og Firefox nå igjen? Sist gang var det at jeg likte Firefox med masse addons, men Chrome har også addons.07:35
Trond--Chrome er lightweight?07:35
brikstemmer07:38
xtbrik: nei, stemmer ikkje07:47
xtchrome er vesentlig tyngre enn firefox ved mange tabs, t.d.07:47
brikikke den erfaringen jeg har med ff, men mulig de har forbedret seg07:50
BergeTung i minnebruk, men lettvekts i form av hastighet, dog.07:53
xtkva erfaring du har er ikkje så interessant.. :)07:53
xtBerge, ja, men er det rett bruk av ordet lettvekt?07:54
Bergetja07:54
BergeJeg vet ikke helt hva som menes.07:54
Bergeexim4-daemon-heavy er jo ikke tungvekts fordi den bruker mye RAM (den gjør ikke).07:54
xtNei, kven veit.07:54
BergeDen er tungvekts fordi den kan alt i hele verden.07:55
xtmen firefox er raskare enn chrome for store nummer av faner07:55
Trond--det er viktig for meg at jeg kan ha mange faner åpne uten at det trøbler07:57
Trond--det var i 1994 at jeg hadde et vindu oppe om gangen07:57
Trond--i dag kan jeg ha 30 oppe07:57
Trond--faner i et vindu07:57
Trond--i 1994 hadde man ikke faner07:58
Bergext: Tja, mulig?07:58
Bergext: Jeg synes Chromium virker rask selv med 30+ faner.07:58
BergeOg jeg antar at vi snakker om Fx 4, siden Fx 3 alltid er suppetreig hos meg (-:07:58
Trond--6 er siste07:59
Berge6!07:59
BergeDet går unna.07:59
BergeHva skjedde med 5?07:59
Trond--den var kortvarig ^^07:59
BergeJeg gikk visst glipp av den.07:59
brik6 allerede?08:02
xtBerge: du lev under ein stein! ff har bytta til quarterly release cycle08:07
xtmå jo konkurre med versjonsnummera til chrome08:07
briklol08:10
brik"Firefox 5 lansert!" med link til nedlastning av FF608:11
Bergext: åh, klat08:18
Bergeklart08:18
BergeVeldig Slackware.08:18
Malin_ser at FF6.0 er kommet her også i Ubuntu i dag08:22
jo-erlend30+ faner.. Hva brukere dere dem til?12:20
jo-erlendhender at jeg kommer opp i ti stykker, men det er stort sett bare veldig midlertidig.12:21
* kjes har 10-11 faste som alltid er der12:27
Sakariashmmm... kommer helt ann på hvor jeg er... 3-4 faste hjemme, 3 faste på jobb12:28
jo-erlendnår du sier faste, mener du faner som alltid er åpne, eller som du bruker veldig ofte?12:29
Sakariassom alltid er åpne12:30
Sakariasog bor på fane-plass 1-412:30
jo-erlendok. Jeg har ingen sånne igjen etter at jeg byttet til tbird.12:33
Sakariashva har en epost-leser med en nett-leser å gjøre?12:34
jo-erlenddet var nettopp det jeg også etterhvert begynte å lure på.12:34
* citoyen har vel rundt 20 som alltid er åpne, men prøver å rydde litt av og til12:36
brik29 åpne akkurat nå12:36
jo-erlendpleide å bruke nettleserbasert epost og rss. Men jeg liker bare ikke browserapps.12:36
brikplus 5 i FF :p12:36
citoyenhar skjerpet meg veldig på jobb, laget hurtigbokmerker i stedet12:36
jo-erlendja, nøkkelord bruker jeg hele tiden.12:37
citoyenså nå har jeg bare 8 tabs åpne i det ene nettleservinduet, og 6 i det andre12:37
citoyento skjermer, så ett vindu til hver skjerm12:37
citoyenmed forskjellig type innhold12:37
jo-erlendhvordan håndterer du lenker fra andre programmer?12:38
citoyende går inn i det sist brukte vinduet12:38
jo-erlenddu fokuserer riktig vindu før du åpner dem, eller?12:38
citoyeni teorien :P12:39
jo-erlend:)12:39
jo-erlendjeg skulle gjerne hatt litt mer kontekst-baserte arbeidsområder, sånn at jeg har en nettleser på hvert og at lenker fra det arbeidsområdet åpnes i riktig nettleser.12:40
kjesjo-erlend: som allid er åpne13:56
* kjes lukket akkurat 56 tabs13:56
Sakariashvor 55 ikke var jobb relaterte :P13:57
jo-erlendhehe13:57
kjessom citoyen har jeg også to vinduer oppe, et jobb og et privat13:57
kjesSakarias: 56 kayako-tabs :-/13:57
Sakariasmye å gjøre på jobb mao :P13:57
kjesnah.. jeg teller13:58
kjesfaenskapet av et system vil jo ikke gi nyttige rapporter13:58
Sakariashaha13:58
Sakariassikkert en tilleggspakke å få kjøpt :P13:58
kjessikkert13:59
Malin_n900:)14:08
krosenvoldUff. Her trodde jeg at jeg hadde fått tilbake gnome, men så kjøærer jeg startx -- :2 og der kommer den nymotens dingsen19:21
krosenvoldHvordan kan jeg få gnome overalt, da ?19:21
Malin_n900startx har vel ikke noe med om du kjører gnome, kde osv å gjøre?19:25
Malin_n900dstarte gnome: sudo /etc/init.d/gnome start19:25
krosenvoldMalin_n900: Alt jeg forstår er at jeg får gnome på den ene desktoppen og det der andre på den nye19:28
krosenvoldIkke bra ;)19:28
Malin_n900det der andre? kde?19:29
krosenvoldHva-det-nå-heter som 11.04 prøver seg på som default19:29
Malin_n900Jeg detter snart ut pga snart tom for strøm på tlf19:29
Malin_n900ah. unity19:30
Malin_n900du kan logge ut og velge under sessions: ubuntu classic19:31
krosenvoldJoa, men jeg får det ikke til å gjelde på neste desktop som startes med startx -- :219:32
Malin_n900hva som starter opp da? Får du noe grafisk interface ved å kjøre startx ?19:34
Malin_n900Kanskje dette er noe som er litt utenfor det jeg kan :)19:34
krosenvoldMalin_n900: Ja, jeg får en sånn unity dings ;)19:38
Malin_n900aha :) Og du vil ha gnome :) hm og du vil aldri bruke unity? Kanskje om du avinstallerer unity?19:39
Malin_nå er jeg hjemme. gikk tom for strøm fra mobilen20:36
Malin_kan virke som msn har endra noe sertifikater igjen? Jeg får ikke koblet meg til med empathy nå i alle fall. Kanskje teste ved å kjøre debugmode, eller i alle fall starte opp fra terminalen og se21:17
Malin_nope, var nok ikke derfor, er inne igjen nå. sukk msn er :S :S21:36
Malin_hvorfor er jeg der21:36
xthttp://support.microsoft.com/kb/555375 :)21:45
Malin__ /join irc.freenode.org #online22:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!