/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/18/#ubuntu-nl.txt

=== zz_RobinJ is now known as RobinJ
=== RobinJ is now known as zz_RobinJ
* OerHeks vat het niet meer.11:14
OerHeksik wil een paar plaatjes uitprinten.11:15
OerHeksonder KDE krijg ik printer error uitgeprint, insufficient memory11:15
OerHeks:(11:16
OerHeksjpg van 124 -194 KiB11:16
OerHeksvan 1200/600 dpi terugschroeven naar 600 dpi werkt wel ..11:20
OerHeksmaar ook niet met alle plaatjes ..11:26
OerHeksgrijstinten dwingen is ook niet de oplossing ...11:30
OerHeksapple macbook pro print wel.11:38
OerHeks... zucht11:39
Tjibbaik heb mijn grubloader kapot gemaakt door Burg te installeren. Ik heb nu dus geen grubloader meer15:25
Tjibbageprobeerd om hem te herstellen via een live usb maar dat werkt niet15:25
Tjibbagrub-install /dev/sda15:25
CasWZit er nog een map genaamd ¨grub¨ in je /boot?15:27
Tjibbaeven kijken15:30
Tjibbaals je in terminal sudo grub typt15:30
Tjibbauhm eerst sudo apt-get install grub15:31
Tjibbaen daarna dus sudo grub15:32
Tjibbadan krijg je hetzelfde venster te zien, dat ik nu alleen maar te zien krijg15:32
Tjibbain mijn map Boot staat nu een mapje met BURG en grub15:32
CasWWat is dat venster wat je nu alleen maar te zien krijgt?15:34
Tjibbaja geen grubloader meer15:34
CasWGeen grubloader, of geen bootloader?15:34
Tjibbanope alleen wat je in de terminal ziet15:34
CasW(C.q. is het een error van grub of van je pc)15:34
Tjibbakrijg geen error15:35
CasWAls je ¨grub¨ intypt, dus? (Ik zit hier nu onder Windows, kan het dus niet uittesten)15:35
Tjibbauuh15:36
Tjibba       [ Minimal BASH-like line editing is supported.   For          the   first   word,  TAB  lists  possible  command          completions.  Anywhere else TAB lists the possible          completions of a device/filename. ]  grub>15:36
CasWJa, da´s grub; probeer ´s sudo update-grub15:37
Tjibbasudo is geen command15:37
TjibbaError 27: Unrecognized command]15:37
CasWSorry, nee, niet in dat grub, maar met bijvoorbeeld een livecd (wacht even, even iets opzoeken)15:37
Tjibbaik volg nu die15:38
Tjibbadit15:38
Tjibbahttp://ubuntuforums.org/showthread.php?t=22435115:38
Tjibbafind /boot/grub/stage115:38
Tjibbanou mount ik de hardeschijf15:39
CasWDat weet ik niet, die ken ik niet15:39
Tjibbamaar met find /boot/grub/stage115:39
Tjibbagaat hij niets vinden. omdat hij zoekt op mijn live usb toch?15:39
Tjibbahoe laat ik hem zoeken op de hardeschijf?15:39
CasWhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Grub2#Herstel_Grub_2_met_een_LiveCD15:41
CasWProbeer die ´s15:41
Tjibbaga ik doen15:44
Tjibbaeumg15:47
Tjibbabij de laatste stap The File /boot/grub/stage1 not read correctly15:47
CasWBij ¨sudo umount /mnt¨?15:48
Tjibbagrub-install /dev/sda15:49
CasWOké, en update-grub gaf geen foutmelding?15:49
CasWhttp://www.linuxquestions.org/questions/debian-26/grub-setup-problem-boot-grub-stage1-not-found-175689/ lijkt erop15:51
Tjibbacould not find /boot/grub/menu.lst would you like to genereat15:51
CasWYes15:51
Tjibbaja gedaan15:53
Tjibbagrub-install /dev/sda15:53
TjibbaThe File /boot/grub/stage1 not read correctly15:53
CasWIk weet dan niet zo gauw hoe je dat moet repareren...15:56
Tjibbadamn15:58
Tjibba:(15:58
Tjibbaik denk dat ik maar een windows cd ga pakken15:58
Tjibbakan ik iig in mijn windows komen15:59
Tjibbakut BURG... AARGH16:00
=== JanC_ is now known as JanC
TjibbaJanC ervaring met Burg?16:40
JanCgebruik gewoon grub...16:40
OerHeksssst .. ik hoor niets19:39
CasWWaarom moeten we dan stil zijn?19:40
imkes60(anders overstemmen we dat waar OerHeks naar probeert te luisteren?)19:42
OerHeksnogsteeds geen printout in Kubuntu, tenzij ik dwing naar 600x600 dpi plus nog eens 'alleen grijstinten'19:43
OerHeksdit staat al goed in localhost:631, maar op 1 of andere vage manier wil het niet met Gwenview19:44
CasWEn dezelfde afbeelding onder Gnome doet het wel gewoon goed?19:44
OerHekseen png van een schermafdruk wil wel, zonder naar color grijswaarden te dwingen of resolutie van 1200x600 terug te zetten19:45
OerHeksde files komen van een usb stick, maar staan wel op de pc.19:45
OerHeksprinter = brother lazer ML 166019:46
OerHeksdit is op zich niet zo'n ramp, maar mama wil de afdrukken :(19:47
CasWJa, maar is die png niet veel kleiner dan die jpg? Dat was toch waar hij om klaagde, dat de afbeelding te groot was?19:50
OerHeks196 kb20:00
OerHekslijkt me niet20:00
CasWJe weet maar nooit, als je denkt aan 60k ought to be enough, misschien hanteren ze dat ;)20:01
OerHeksik pin hem maar op 600x60020:06
=== marcuy is now known as marcuyAFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!