/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/18/#ubuntu-vn.txt

vubuntor293co ai hok?01:08
vubuntor293cho mình hỏi với01:08
vubuntor293oài01:09
vubuntor293mình out đã01:09
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== Camapz is now known as C4NoC
vubuntor641Chào bạn, tôi vừa mới installe Ubuntu 11.04 trên laptop HP Pavilion DV200. Bây giờ tôi phải làm gì nữa?04:06
C4NoC:-/04:09
C4NoCxa`i?04:09
vubuntor040sao coi phim, rùi phóng to là bị giật là sao ta04:24
vubuntor040phóng to khi xem phim thì bị giật, làm sao đây04:36
C4NoCvubuntor040: ca'u hi`nh may' the nao04:38
vubuntor040Pent D, ram 2G, vga 51204:38
C4NoC:304:39
C4NoCma'y ye^'u the^'04:39
C4NoCvga gi`04:39
C4NoCma'y do' ma` coi HD thi` ko gia^.t mo+'i la.04:39
vubuntor040ati04:39
vubuntor040coi flv có 5m cũng giật mà nói ji`04:40
C4NoC:|04:40
C4NoCthe6' ca`i driver va`o04:40
C4NoCati j`04:40
vubuntor040phóng to là bị ah`04:40
C4NoCati gi`04:41
vubuntor040ai nhớ đâu04:42
=== lmq24011 is now known as lmq2401
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Camapz is now known as C4NoC
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor555giup em mot chut08:18
C4NoC!ask08:19
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!08:19
vubuntor555khi e cai kubuntu xong, chay duoc mot lat no lai bat log in08:20
C4NoC:-/08:20
C4NoClogin?08:20
C4NoCla` sao08:20
C4NoCva(ng ra ma`n hi`nh login?08:20
vubuntor555no hin: your cpu appears tobe lacking expected security protections ,please check your BIOS setting ,or for more information,run :/usr/bin/chek-bios-nx--verbose08:21
vubuntor555sau khi run,no hien:this cpu is familu 15 ,modenl 3. and has nx capabilities but is unable to use these protective features beacause the BIOS is configured to disable the capability.Please enable this un your BIOS08:24
vubuntor555em chay duoc mot lat man hinh chi toan mau den,hien: login  pass .sau khi go pass xong no hien len nhu vay08:27
vubuntor555hhhhhhhhhhhhhhhhhelp em voi08:28
C4NoC:-/08:29
C4NoCthi` va`o bios08:30
C4NoCenable len08:30
* C4NoC hug ScentedWind 08:30
C4NoCvubuntor555: reboot va`o bios08:30
vubuntor555nhung em ko bit enable cai gi08:30
C4NoCvubuntor555: va`o cho^~ CPU08:30
vubuntor555em da thu enable het nhung van the08:31
C4NoCthi` ke^. no'08:31
C4NoC:308:31
C4NoCco' a?nh huong j` dau08:31
vubuntor555nhung ko chay dc08:31
vubuntor555no hien ra man hinh nhu vay chi co tat thui08:31
C4NoC:-/08:32
vubuntor555em lam j day???08:32
vubuntor555em c.on08:32
C4NoCvubuntor555: va`o BIOS08:33
C4NoCvubuntor555: CPU08:33
C4NoCkie^'m ca'i Execute gi` gi` do'08:33
C4NoCcoi no' la` gi`08:33
C4NoCthi` doi no' sang nguo.c la.i08:33
vubuntor555yes sir08:34
vubuntor555!!!!08:34
vubuntor458cho em hoi khi cai ubuntu co 2 lua chon la :  cai dat thu nghiem,day du  va  cai ben trong windows co gi khac nhau08:56
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== C4NoC is now known as Camapz
vubuntor927cho mình hỏi, có bạn nào xài Fedora 15 chưa?12:26
vubuntor927so với Ubuntu 11.04 thì nó như thế nào?12:26
kid__vubuntor927: xài đi thì biết:D12:30
vubuntor927mình đã thử cài Ubuntu 11.04, nhưng thấy nặng quá (Vì máy mình cấu hình yếu). nên muốn kiếm cái nào nhẹ hơn12:42
vubuntor927có bạn đề nghị mình cài Lubuntu, nhưng khi cài bị crash, ko hiểu tại sao12:42
vubuntor927ko biết là do lỗi Lubuntu hay do phần cứng có vấn đề12:43
vubuntor927nên mình đang tính thử Fedora12:43
=== kid__zzz is now known as kid__
vubuntor504mình có một cây hỏi thể này : làm thể nào để thay đổi thư mục log file ( kiểu như cahce của window) sang ổ đĩa khác (không phải root)14:32
vubuntor504các bạn giúp dùm mình nhé14:32
vubuntor504mình có search thì theo mysquartz bảo rằng sửa file /etc/syscomfig/readonly-root nhưng là trên fedora còn trên ubuntu bản 10.04 mình ko làm được14:34
vubuntor163hallo14:37
kid__holla14:37
vubuntor163minh cai ubuntu len laptop, va dang gap rac roi voi card man hinh ati radeon mobi14:38
vubuntor504bonjour14:39
vubuntor504làm ơn chỉ mình cách chuyển thư mục chứa file log của ubuntu sang phân vùng khác nha14:40
kid__chuyển để làm gì?14:41
vubuntor504tránh tình trạng ghi xóa nhiều lần trên phân vùng cài đặt14:42
kid__CoconutCrab: ping14:42
kid__của sn14:42
vubuntor504???14:42
kid__bạn chờ nhiều tẹo14:43
CoconutCrabvubuntor504: mount nó qua chỗ khác ?14:43
CoconutCrabvubuntor163: vấn đề của bạn là gì?14:43
vubuntor163laptop cua minh card VGA la ATI radeon 6470m. Hinh nhu chua co driver ho tro full14:44
CoconutCrabhmm, theo mình được biết có kha khá nhiều người dùng rồi14:45
CoconutCrabhọ không gặp vấn đề gì14:45
vubuntor163co phai vi the ma hoat dong khong muot ma, minh co cam giac may chay cham lam14:45
vubuntor163CPU cua minh la AMD n950 quad cores14:46
CoconutCrabvậy thì cài driver đóng vào?14:46
CoconutCrab.g ubuntu ati catalyst14:46
bkphennyCoconutCrab: https://wiki.ubuntu.com/BinaryDriverHowto/ATI14:46
vubuntor163driver dong tuc la driver download tu ATI?14:46
bksupybotTitle: BinaryDriverHowto/ATI - Ubuntu Wiki (at wiki.ubuntu.com)14:46
CoconutCrabbạn vào link trên14:46
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor504@coconutcrab : mình cũng mới xài linux, mình cũng search google ra thư mục chứa log file là /var/log . Vậy có đúng ko ạ ?14:50
CoconutCrabừm14:50
CoconutCrabmount nó ra chỗ khác14:50
vubuntor504okie merci rất nhiều :D14:51
vubuntor163to CoconutCrab: Theo minh tim hieu thi ati radeon 5xxx va 6xxx chua co driver full thi phai14:52
* CoconutCrab thấy đầy người sử dụng14:53
vubuntor163su dung duoc, van hien thi du do phan giai, tuy nhien khong enable duoc visual effect ... hinh anh bi xe ...14:54
CoconutCrabati cung cấp driver đóng cho card của họ14:55
CoconutCrabxem link trên để biết14:55
CoconutCrabdriver mở cho ati cũng kha khá tốt rồi14:55
vubuntor163ke ca cai catalyst down tu trang ATI van ko tot14:56
CoconutCrabtự cài từ trang đó thì không tốt cũng đúng :-\14:56
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Camapz is now known as C4NoC
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== C4NoC is now known as Camapz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!