/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/22/#ubuntu-no.txt

Trond--Hva kan treg surfing tyde på?05:45
kjesreboot modem og/eller ruter05:48
kjesher pleier det være et av de som er synderen05:48
kjeskan ofte få full hastighet på tester, men sider laster tregt som møkk alikevel05:48
Trond--Skal prøve igjen når folk  har stått opp og skrudd av alarmen05:52
Trond--Det gikk fint i begynnelsen, men nå er hele trådløs greia rar.05:52
Trond--treg surfing, vg laster ikke, nedlasting av 1/3 og 2/3, i går 3/3 en god stund.05:53
Trond--Connection Information Speed: 24 Mb/s05:54
Trond--Den stod på 54 i går når jeg idlet05:54
Trond--med en gang jeg laster en webside eller laster ned eller kjører speedometer kan den gå til 1, 3, 5 og 11.05:54
Trond--kjes, jeg åpnet porter 10000-60000 i går, kan det ha noe å si?05:55
Trond--hører noen gå på gulvet. da restarter jeg ruteren.05:56
Trond--test05:58
Trond--disconnecta jeg ikke?????05:58
Trond--nå idler den på 3605:59
Trond--fuuuuu jeg blir mad på trådløs05:59
SakariasBruk kabel som alle andre fornuftige mennesker06:12
Trond--Hvordan auto-mounter jeg 3 interne harddisker?11:18
Sakariasfstab11:25
Trond--http://www.itavisen.no/876244/test-helt-ferske-firefox-7 FF7 snart allerede, men "Mozilla tenker også sikkerhet og har implementert ny drittvare" skjønte jeg ikke.11:29
Trond--Hvordan skal jeg skrive ''' /dev/sdb: LABEL="1" UUID="c28f4e18-958e-4bcb-b3ee-546bde564716" TYPE="ext4" ''' i fstab?11:53
Trond--''' UUID="c28f4e18-958e-4bcb-b3ee-546bde564716" /media/2TB ext4 defaults 0 0 ''' ?11:54
geirhaUUID=c28f4... /media/oensket_plassering ext4 defaults 0 211:54
Trond--uten '''11:54
Trond--hva står 0 2 for?11:54
Trond--gnu/linux er farlig11:55
geirhasiste feltet er fsck, 0 betyr ikke sjekk filsystemet ved boot. > 0 betyr sjekk det, og tallet sier hvilken prioritet det har.11:55
geirhaTypisk vil man at / har 1, alle andre 211:56
geirhadvs. alle andre ext4-filsystem.11:56
Trond--boot har 111:56
geirhaAh, ja, det er greit.11:56
geirhaJeg pleier ikke ha egen /boot-partisjon selv.11:57
Trond--disse jeg legger inn er ext4 lagrings hdds11:57
geirhaJupp, da setter du 0 2 på slutten.11:57
geirhaOg, monteringspunktet må eksistere, så pass på å gjøre en  sudo mkdir -p /media/2TB11:58
Trond---p ?11:58
Trond--ja har laget det11:59
geirhaSamme som uten -p, bare at den ikke klager om katalogen allerede eksisterer11:59
geirhaFor å teste kan du kjøre   sudo mount -a   den vil lese /etc/fstab og montere alle filsystem som skal monteres automatisk og som ikke allerede er montert.12:00
Trond--en gang til. det skal være 0 2? hvorfor ikke 0 0?12:02
Trond--det virka hvertfall med mountinga12:03
Trond--selv om jeg fikk mange (gedit:2405): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: No such file or directory12:04
Trond-- feilmeldinger12:04
geirhaHm. Er du logget inn som root, grafisk?12:04
Trond--jeg jobbet i terminalen12:05
geirhaTrond--: med 0 0 vil filsystemet aldri bli sjekket.12:05
jo-erlend_Trond--, har du brukt "sudo gedit" istedenfor "gksudo gedit"?12:07
Trond--ja12:08
Trond--men fstab funka ikke12:08
Trond--2TB mappa er tom12:08
Trond--må jeg reboote?12:08
jo-erlend_for det første: bruk gksudo for å kjøre grafiske programmer som root. For det andre..."fstab funka ikke"?12:08
Trond--brb12:08
Trond--ingen av dem er mounted12:10
Trond--trykker jeg på dem får jeg feilmeldinger12:10
Trond--Unable to mount 1. Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with: mount: according to mtab,/dev/sdc is already mounted on /media/2TB mount failed12:12
geirhaOi vent, du prøver å montere HELE disken? den er ikke partisjonert?12:13
Trond--geirha, Jeg har 3 interne HDD. Jeg skal auto-mount dem.12:17
geirhaJa, men du bør fortsatt partisjonere dem ...12:17
Trond--Hvorfor det? Skal bare lagre ting på dem.12:18
citoyendu kan gjerne sette hele disken som en partisjon12:18
citoyenmen du må montere partisjonen, ikke rådisken12:18
Trond--Er ikke partisjon det samme som å dele opp i stykker?12:19
citoyennei12:19
citoyendu kan ha flere partisjoner på en disk, men du trenger ikke ha mer enn en12:19
citoyenog du kan lage partisjoner som dekker flere fysiske disker, for den saks skyld12:20
Trond--Åja det er det partisjoner er12:20
Trond--Godt jeg tok backup av den fstab fila12:21
Trond--Uten grunn12:21
Trond--jeg prøvde å følge denne guiden men jeg skulle jo vel reboote først http://www.bunkerhollow.com/blogs/matt/archive/2010/07/17/ubuntu-10-04-automatically-mount-drives-on-boot-with-fstab.aspx12:23
Trond--Ah Ubuntu er drit12:24
Trond--Lenge leve Windows12:24
citoyenlegg merke til at devicen har adresse /dev/sdb1 i den guiden12:25
citoyendet betyr første partisjon på disken sdb12:25
citoyenhvis du prøver med /dev/sdc1 i stedet for /dev/sdc burde du komme lenger12:25
citoyenog du trenger ikke reboote, bare lagre og kjør sudo mount -a12:26
Trond--jeg bruke UUID adressene i fstab12:26
Trond--brukte*12:26
citoyenser ikke poenget med det12:27
Trond--jeg brukte UUID'ene til de 3 harddiskene12:27
Sakariasbruke UUID er en fordel12:28
citoyenmjo, ser at det kan være et poeng hvis man skal flytte på diskene12:28
SakariasJupp... bruker bare UUID på jobben... disse san-diskene bytter navn oftere enn jeg skifter underbuker :P12:29
Trond--jo-erlend_, gksudo ga meg denne feilmeldingen: (gedit:1928): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: No such file or directory12:29
* citoyen bytter ikke om på ting særlig ofte i hjemmemaskinene :)12:29
jo-erlend_Trond--, javel. Det er uansett bare fordi du kjører et program som root, root har sitt eget hjemmeområde og siden du ikke har startet en gnome-sesjon som root, mangler endel filer som vanligvis finnes.12:30
Trond--jeg aner ingenting12:31
Trond--Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table12:32
Trond--jeg formaterte den likt som de to andre12:32
jo-erlend_du bør ikke bruke upartisjonerte disker.12:32
jo-erlend_også bør du bruke en bedre beskrivelse enn "2TB", synes jeg. Spesielt hvis du har flere av dem.12:33
Trond--åja jeg fikk feilmeldingen på alle 3 faktisk12:33
Trond--jo-erlend_, du sa du ikke visste om sånt når jeg spurte om formatering. Jeg spurte om jeg skulle bruke Format Drive eller Format Volume.12:34
Trond--Jeg har jo tatt Format Volume.12:34
jo-erlend_jeg snakket om SSD.12:34
Trond--Ja, vi snakker jo aldri omtrent om det samme.12:35
Trond--Blir jo bare rot.12:35
jo-erlend_Trond--, for en ny disk, så må du antakelig bruke Format Disk.12:35
Trond--Hvilket scheme skal jeg ta?12:35
jo-erlend_hvilke har du?12:36
Trond--Jeg tok Don't partition på dem.12:36
Trond--vent litt12:36
jo-erlend_du har lyst til å partisjonere.12:36
Trond--Master Boot Record. GUID Partition Table. Apple Partition Map.12:36
jo-erlend_Master Boot Record.12:37
Trond--Mister jeg data jeg har lagret?12:37
jo-erlend_ja.12:37
Trond--da tar jeg backup.12:37
jo-erlend_har du klart å lagre ting på disken?12:37
Trond--Ja12:37
Trond--formaterte til EXT412:37
jo-erlend_ok. Det var så enkelt altså? Jeg hadde trodd at det ville bli komplisert.12:38
Trond--og nå Create Partition?12:38
jo-erlend_mhm.12:38
Trond--endelig begynner jeg å komme meg noen vei her. stagnering påfører bare frustrasjoner.12:40
Trond--da prøver jeg med /dev/sdb1: /media/2TB ext4 relatime,noexec 0213:43
Trond--dropper UUID13:43
Trond--[mntent]: line 14 in /etc/fstab is bad13:44
Trond--mount: special device /dev/sdb1: does not exist13:44
Trond--jeg prøver med UUID da13:47
Trond--whoopdidoo jeg klarte det det13:50
Trond--menneh.. alle 3 harddiskene viser det samme innholdet13:51
Trond--trykker jeg på en harddisk hopper den til en annnen13:51
Sakariasdu har forskjellige /media/katalog_navn ?13:52
Sakariasog unike UUIDer ?13:52
Trond--unike uuider ja13:52
Sakariasog katalog navn?13:53
Trond--jeg unmountet før jeg begynte13:53
Trond--laget en 2TB katalog13:53
Sakariasdu trenger en katalog til hver disk13:53
Sakariaskan ikke montere 3 disker inn i en katalog13:53
Trond--gnu/linux er farlig13:53
BergeSakarias: unionfs!13:53
Trond--hvordan reverserer jeg skaden?13:54
SakariasBerge: hehe, det er ikke det samme som ext4 :P13:54
BergeSakarias: Nei, men du kan montere flere filsystemer i samme katalog!13:55
SakariasTrond--: avmonter /media/2TB til den sier at den ikke er montert lenger13:55
SakariasBerge: jada... forvirr Trond mer enn nødvendig :P13:55
Trond--jeg trenger root for å avmounte13:55
Sakariassudo umount /media/2TB13:56
Trond--japp13:57
Trond--gjort det13:57
BergeSakarias: d-:13:57
Trond--måtte gjøre den tre ganger13:57
Sakariasså langer du forskjellige kataloger til diskene13:59
Trond--sånt da virker det13:59
Trond--japp jeg spurte før jeg tenkte13:59
Trond--I Nautilus, går det ann å ordne rekkefølgen de 3 mountene skal vises i?14:00
BergeHar hørt mye bra om alfabetisk sortering.14:01
Trond--jeg har By Name på14:01
Trond--Tree virka fremfor Places14:02
Trond--Places var jo piss. Var mye der jeg aldri brukte, og Tree viser bare det jeg bruker.14:03
Trond--Nå begynner sola å titte frem ja. Var lenge mørke skyer her en stund.14:04
Trond--Create a file called .hidden in / with the following content:14:10
Trond--lost+found14:10
Trond--hva betyr following content? skal jeg lage en fil?14:10
Trond--jeg prøvde å installere java med sudo apt-add-repository ‘deb http://archive.canonical.com/ natty partner’14:21
Trond--sudo apt-get update14:21
Trond--sudo update-alternatives –config java14:21
Trond--E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.14:22
Trond--trond@trond-P67A-UD3P-B3:~$ sudo update-alternatives --config java14:22
Trond--There is only one alternative in link group java: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java14:22
Trond--Nothing to configure.14:22
Trond--skulle hatt en type java som lar meg logge inn med bankid14:22
Trond--http://i.imgur.com/6nPDa.png går ikke ann å trykke OK eller skrive noe14:26
Brumle[tab] [enter]  :)14:26
Brumle… kanskje ;)14:27
Trond--takk. en livredder14:28
Trond--der ja. bankid også.14:28
Trond--damn it14:53
jo-erlend_hmm?15:01
Trond--har blitt noe kluss med jdownloader hvor ting lagres etter jeg gjorde fstab greiene15:02
Trond--Natutilus sorterer ikke etter navn lengre15:02
Trond--nå vet jeg ikke hvordan jeg fikk til å sortere lengre15:05
Trond--Alle mappene i Tree vinduet15:05
Trond--Hvordan sorterer jeg dem etter navn?15:06
zid_Hva heter den file-manageren du bruker?15:08
Trond--Nautilus 2.32.2.115:08
zid_Du har prøvd å gå i menyen øverst og finne "view" -> og så "Arrange items" ja? Men mulig det ikke fungerer for selve treet nei...15:11
Trond--im a sad panda15:12
zid_Og du har prøvd menyen "edit" -> Preferences  også?15:12
zid_Ser at det ikke står spesifikke sorterings alternativ for selve treet der heller ja...15:13
Trond--ja, finnes ikke tror jeg.15:14
jo-erlend_Trond--, sortere etter navn, for eksempel?15:14
jo-erlend_Vis > Liste. Så kan du klikke på headerne.15:15
Trond--nei, mappene under Tree15:15
Trond--Treet på norsk?15:16
zid_Så du liker ikke "Thunar" (ligner veldig) eller "Dolphin"?15:16
Trond--har ikke sett på andre15:17
zid_(Tror du kan starte begge ved bare å skrive navnet i et terminal-vindu15:17
zid_Dolphin er jo veldig fin da.15:17
zid_Mye "snacks" :)15:17
Trond--Thunar er mer min stil, men lar det ligge for nå.15:19
Trond--Internett ble bedre etter jeg lufta rommet. Ringte support og det var et av forslagene jeg fikk, for trådløs overføring kan la seg affisere av luften.15:19
Sakariasda må du virkelig ha jalla luft på rommet ditt15:30
si-m1haha15:30
si-m1støvkorna leder strøm når de er tette nok15:31
si-m1eller har du slipt metall i det siste kanskje?15:31
si-m1så lenge wlan fungerer fint på rommet mitt har jeg vanskelig å tro at slik kan skje15:32
Malin_åj16:20
jo-erlend_heh.. Jeg er vel en smule skeptisk. Det skal vel være nokså tjukk luft før det påvirker radiosignaler.16:56
jo-erlend_for all del.. Jeg er villig til å la meg overbevise, men da må jeg ha noen skikkelig overbevisende beviser :)16:56
Malin_ja, det skal vel noe til før en merker det så tydelig på wifi17:49
Malin_men jeg vil tro at en dag med skyfri himmel og høytrykk vil gi mindre støy17:49
jo-erlend_jada og hvis du henter en hel sky inn på soverommet, så kan vel det påvirke litt av hvert. :)17:59
* Malin_ brukte Dolphin da hun brukte Kubuntu og den fungerer flott den17:59
Malin_jupp18:00
Trond--Ok, skal prøve å forklare hva som skjedde med Jdownloader. Tidligere i dag formaterte jeg 3 HDD med partisjoner. Før det hadde jeg lastet ned filer til den ene av dem igjennom Jdownloader. Jeg tok backup av de filene ved å flytte dem etter jeg formaterte den første, så flyttet jeg filene over og formaterte de to andre. Jeg rename hvor jeg ville laste ned filene i Jdownloader til der jeg flyttet filene over, men den fortsetter å laste ned ti18:10
Trond--l den gamle plassen i stedet for.18:10
Trond--hmm linje brudd??18:10
Trond--det står tydelig /media/3 men den laster ned til /media/1 igjen18:12
Trond--skal skifte til /media/1 og se om den laster ned til /media/318:13
Trond--vente i 10 minutter til den er ledig18:14
Trond--ah de var lagret til å save i /media/118:15
Trond--da er den løst18:15
Trond--Hvordan får jeg mikrofonen til å virke i Ubuntu? Den er koblet bak hovedkortet hvor det står Mic18:17
KageeKan jeg bruke / modifisere configure-strengen til kode jeg har lastet ned via apt-get source slik at den blir nokså identisk med den vanlige binørpakken?18:42
SakariasKagee: kan det, mener jeg19:52
silverarrowhei21:58
silverarrownoen som har peiling på hvordan man legger til ppa / unsuported back ports i terminal?21:59
silverarrowingen ved maskinen så sent+22:00
silverarrow?22:00
Kageeer det et ppa på launchpad ?22:02
silverarrownja, jeg fant først minitube i package manager22:06
silverarrowså viser det seg at den er utdatert med 2 versjoner, og ingenting funker22:06
Kageedersom det er et ppa fra lauchpad skal det stå instruksjoner på sida22:06
silverarrowjeg må oppdatere via terminal, og legge til rett ppa for å kunne gjøre det22:07
Kageedersom det er et ppa fra lauchpad skal det stå instruksjoner på sida22:07
silverarrowja launchpad er den oppdaterings greien når man laster ned pakker direkte fra nettsider?22:07
silverarrowsorry litt treig22:07
Kageedet er der de fleste ubuntu-ppa'ene er hostet22:08
silverarrowjeg har prød et par av veiledningene jeg googlet frem, men de funket ikke22:08
silverarrowdu vet, de skal være nokså idiotsikker, mest copy & paste22:09
Sakariasppa:ferramroberto/minitube ?22:09
Sakariaser det ikke en apt-ppa kommando i ubuntu ?22:10
Kageehttps://launchpad.net/~ferramroberto/+archive/minitube22:11
Kageedet står instruksjoner der. "Read about installing"22:11
silverarrowtja, der står flavio tardini org, minitube 1.1.322:12
silverarrowså man gjør det ikke via terminal?22:13
silverarrowjeg har lastet ned en av de pakkene, men de åpner seg ikke via noe wizard eller lignende22:13
Sakariassudo vim /etc/apt/sources.list.d/minitube.list22:16
Sakariaslegg til22:16
Sakariasdeb http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu natty main22:16
Sakariasdeb-src http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu natty main22:16
Sakariassudo apt-get update && sudo apt-get install minitube22:17
silverarrowpå den første får jeg "command not found"22:19
Sakariasbytt ut vim med nano f.eks da22:19
silverarrowvim command not found really22:19
silverarrowhmm, da fikk jeg noe22:20
silverarrowmed nano22:20
Sakariasdet er en editor22:20
Sakariaslim inn deb og deb-src linjene22:20
Sakariastrykk så ctrl+x, svar ja på at du vil lagre22:21
silverarrownoe tull22:22
silverarrowher22:22
silverarrowhttp://pastebin.com/C80TcdVH22:24
silverarrowkan du få noe ut av det22:24
silverarrow?22:24
Sakariasdu har med deb først?22:26
Sakariasog natty main til slutt?22:28
Sakariashmm... ta å slett minitube.list22:28
jo-erlend_hva er greia med minitube?22:29
Sakariasog kjør "sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/minitube" istedet22:29
jo-erlend_jeg leste såvidt om det på omgubuntu tidligere idag.22:29
Kageedet sto jo hva man skulle gjøre *_*22:29
silverarrowhttp://pastebin.com/ntr83g1q22:29
jo-erlend_er det bare for å spille av youtube?22:29
SakariasKagee: kun etter at man har valgt distroen sin22:30
Kageesudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/minitube22:30
silverarrowminitube skal streame direkte, laste ned, og virker uavhengig flash player og browser22:30
Sakarias*sove*22:30
Kageevlc?22:31
jo-erlend_silverarrow, omtrent som Totem altså?22:31
Kageeomtrent som vlc?22:31
jo-erlend_Totem er jo installert som standard i Ubuntu.22:31
silverarrowja, bare vlc funker ikke hos meg for tiden, gjorde det for to måneder siden22:31
silverarrowjeg er ikke i Ubuntu, men lubuntu. totem er fin, men jeg trenger noe som er litt mindre22:32
jo-erlend_mindre?22:32
jo-erlend_minitube bruker såvidt jeg kan se samme backend som Totem.22:32
silverarrowyoutube har i hvert fall gjort noe som gjør at VLC ikke funker lenger22:35
silverarrowblir sikkert fixet ved neste oppdatering/utgave22:35
jo-erlend_mulig. Jeg synes youtube har blitt så dårlig etterhvert at jeg nesten ikke bruker det.22:36
silverarrowjeg begynner å bli trett i hode nå22:37
silverarrowdata fiksing er slitsomt, lol22:37
jo-erlend_hehe, ja.22:37
Sakariasheh, vlc segfaulter her når jeg prøver å åpne en youtube link22:38
jo-erlend_oi... Totem tryner ikke, men spiller ikke av...22:39
jo-erlend_det er jo litt rart. Den klarer å spille det av fra webben. Sikkert bare endringer i URL eller noe sånt?22:39
silverarrowja det er noe de har gjort hos youtube nå i de siste22:39
jo-erlend_mhm.22:40
silverarrowdet er noe med to bokstaver og et 8 tall, som ny codec lignene ting22:40
silverarrowjeg leste det tidligere22:41
jo-erlend_VP8?22:41
silverarrowja22:41
silverarrowde har gjort noe nytt så mange av de video nedlastings programmene ikke funker22:42
silverarrowyoutube-dl funker faktisk fra terminal22:42
jo-erlend_jeg har vp8 installert.22:42
silverarrowI am confused22:42
silverarrow:- |22:43
jo-erlend_synes det der er litt snålt. Totem spiller også fint av youtube-video når jeg åpner dem i Firefox.22:43
silverarrowHTML5 player da?22:52
silverarrow!"#¤%22:52
* jo-erlend_ gjør et nytt forsøk med oneiric :)23:11
* Kagee gjør et nytt forsøk med debian23:11
jo-erlend_Kagee, det er lenge siden. Begynner det å komme seg eller?23:11
Kageejeg prøver det tredje isobildet nå.23:12
Kageedebian liker virkelig ikke nettverkskortet mitt23:12
silverarrowKagee, laptop eller stasjonær?23:17
silverarrowjeg trenger en  pause23:19
silverarrowkanskje en løsning dukker opp i morgen23:19
jo-erlend_silverarrow, kan ikke minitube spille av heller?23:21
silverarrownei23:21
jo-erlend_men ja html video funker fint i Firefox.23:22
silverarrowi hvert fall ikke den 1.3 versjonen i package manager23:22
silverarrowadobe flash player?23:22
jo-erlend_hmm?23:22
jo-erlend_html video. Bare legg på &html5=true på slutten av adressen.23:22
silverarrowog jeg klarer ikke å oppdatere til 1.5, "#¤%&?*23:23
jo-erlend_hmm?23:23
jo-erlend_har de ikke noe ppa eller noe sånt?23:23
silverarrowjo, men jeg får det ikke til,23:24
silverarrowjeg har satt i timesvis med det23:24
jo-erlend_hva er det du ikke får til?23:24
silverarrowjeg er bare ikke flink med terminal vinduet23:24
jo-erlend_du behøver ikke å bruke det. Åpne Ubuntu programvaresenter. Du kan legge inn ppa der.23:24
silverarrowå legge til ppa,  til minitube23:25
silverarrowr det package manager?23:25
silverarrowjeg har den på engelsk23:25
jo-erlend_nei. Programmet heter "Ubuntu Programvaresenter". Eller Ubuntu Software Center på engelsk.23:25
silverarrowhmm, jeg har lubuntu23:26
jo-erlend_men hva er det du ikke klarer å gjøre?23:26
Kageehvor stor må en /boot være om dagen ?23:27
silverarrowhttp://www.ubuntugeek.com/install-minitube-in-ubuntu-9-10-karmic.html23:27
silverarrowjeg har fulgt denne veiledningen, og to andre23:27
silverarrowjeg får bare error messages og slikt23:27
jo-erlend_silverarrow, hvilken versjon av lubuntu bruker du?23:28
jo-erlend_silverarrow, du er helt nødt til å si hvilke feilmeldinger. "Not enough diskspace" eller "Network not available". Skal vi gjette?23:28
silverarrow11.0423:29
jo-erlend_Berge, oppgave til deg. Mange 403'er igjen. Denne gangen har jeg vinduet oppe.23:29
silverarrownatty23:29
jo-erlend_Berge, http://paste.ubuntu.com/672777/23:29
silverarrowjo-erlend, nei; mer som "command not recongniced, og slikt, http not found23:30
silverarrowmasse diskspace23:30
jo-erlend_ah. Du prøvde "julenisse gi meg minitube"-kommandoen? Den må installeres først. ;)23:30
silverarrowlol23:31
silverarrowmuligens23:31
jo-erlend_silverarrow, men lubuntu bruker da Ubuntu software center?23:31
silverarrownja,23:31
silverarrownei?23:31
jo-erlend_tror det.23:31
silverarrowjeg har synaptic package manager23:31
silverarrowder fant jeg minitube 1.323:31
silverarrowden funker ikke sånn som youtuber er nå23:31
jo-erlend_det var ikke det jeg sa. Jeg sa at du kan legge til PPA der.23:32
jo-erlend_det kan du også gjøre i synaptic, hvis du ikke liker å lime inn ting i terminalen.23:32
silverarrowjeg kan klippe og lime i terminalen, men de funker ikke med de veiledningene som er på weben23:33
jo-erlend_du kan forsåvidt også kikke i menyene etter noe som heter "software sources".23:33
silverarrowtingen er jeg bare følger en veiledning, hva søren de sudo kommandoen er vet jeg i grunnen ikke23:33
silverarrowmer sånn vag andelse23:33
jo-erlend_sudo gjør at du kan kjøre en kommando som root, altså administrator-brukeren.23:34
silverarrowjeg har prøvd den ogsp23:34
jo-erlend_du får ikke lov til å administrere systemet uten.23:34
silverarrowjeg mener her er resultatet av å legge til en ppa fra package manager23:34
jo-erlend_?23:34
silverarrowE: Type 'http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/minitube.list23:35
silverarrowE: The list of sources could not be read.23:35
silverarrowGo to the repository dialog to correct the problem.23:35
silverarrowE: _cache->open() failed, please report.23:35
silverarrowjeg har ødelagt hele package manager23:36
Kageelinjen du har skrevet i /etc/apt/sources.lidt.d/minitube.list er feil23:36
silverarrow"#¤%&?*23:36
KageeDersom du kommenterer ut den linjen med #, bør det fungere igjen.23:36
jo-erlend_silverarrow, det der har du skrevet før. Hva mener du med det?23:36
silverarrowsåpass har jeg komt til også, hva som er korret er verre23:37
Kageehvorfor redigerte du filen manuelt, og hvorfor brukte du ikke kommandoen jeg limte inn ?23:37
silverarrowdet er en feilmelding jeg får når package manager starter23:37
silverarrowog den bare lukker ned umiddelbart nå23:37
Kageeog jeg har også skrevet hvordan du fikser det.23:37
silverarrowvel, sikkert fordi jeg prøvde feil først og så endret jeg på den når det ikke funket23:38
Kagee[01:36] Kagee: linjen du har skrevet i /etc/apt/sources.lidt.d/minitube.list er23:38
Kageefeil23:38
Kagee[01:36] Kagee: Dersom du kommenterer ut den linjen med #, bør det fungere igjen23:39
silverarrowdette er verre enn å få deler til overs etter å ha plukket fra hverandre et 7 girs sykkel nav23:39
jo-erlend_silverarrow, det er jo uansett enkelt å fikse.23:39
silverarrowkan du si23:39
jo-erlend_ja. Det er så enkelt som å åpne en tekst editor og lime inn de korrekte linjene.23:39
Kageegksudo gedit /etc/apt/sources.lidt.d/minitube.list23:40
jo-erlend_jeg er litt hemmet der nå, fordi jeg holder på å installere oneiric.23:40
Kageeog så kommenterer du ut alle linjene med #23:40
jo-erlend_skrivefiel.23:40
Kageederetter bruker du kommandoen jeg limte inn fra lauchpad-siden til å legge til repositoriet23:40
jo-erlend_<Kagee> gksudo gedit /etc/apt/sources.lidt.d/minitube.list <-- det hender at det fungerer bedre med sources.list.d23:41
Kageejo-erlend_: vel, ja23:41
jo-erlend_:)23:41
Kageegksudo gedit /etc/apt/sources.list.d/minitube.list23:41
Kagee(du kan bruke <TAB> for å fullføre navnene på filene)23:41
silverarrowder kommer ingenting frem?23:42
Kageederetter bruker du "sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/minitube" for å legge til repositoriet23:42
jo-erlend_den finnes sikkert ikke. Lim inn innholdet av /etc/apt/sources.list i http://paste.ubuntu.com23:43
Kageejo-erlend_: rart, det er jo spesifikt det han får spørsmål om23:43
jo-erlend_Kagee, han hadde jo tydeligvis noen andre problemer?23:43
jo-erlend_Kagee, hmm?23:43
Kageejo-erlend_: grunnen til at han ikke får opp noen package manager er jo feilmeldingen som sier at han har en feil i den filen23:44
jo-erlend_åh. Unnskyld. :)23:44
Kageedvs, det han sa 01:3523:44
Kageesilverarrow: ble du ikke spurt om passordet ditt?23:44
silverarrowjo23:44
Kageeog så fikk du opp en teksteditor ?23:45
jo-erlend_og gedit åpnet seg med et tomt dokument?23:45
silverarrowetter den siste /etc/apt.... fikk jeg "permission denied"23:45
silverarrownei fikk ikke opp noe23:45
Kageesilverarrow: du skulle skrive alt på en linje ?23:45
jo-erlend_silverarrow, det blir mye lettere hvis du beskriver hva som skjer.23:46
jo-erlend_ingen her ser skjermen din.23:46
silverarrowjeg skrev " ingen ting dukket opp"23:46
Kageegksudo gedit /etc/apt/sources.list.d/minitube.list23:47
silverarrowbeklager, jeg er litt vel treg23:47
Kageedu tastet den kommandoen ordrett på en linje, du ble spurt om passordet ditt, og "ingenting skjedde" ? Ingen programmer åpnet seg?23:47
silverarrowingenting, hverken i terminal eller utenfor23:48
Kageejavel?23:48
jo-erlendsilverarrow, jeg tolket "ingenting dukket opp" som at du fikk et tomt dokument i gedit.23:49
Kageesilverarrow: kjør denne kommandoen_: "sudo apt-get install pastebinit"23:49
silverarrowjeg vet ikke hva jeg har gjort galt, jeg har rotet lenge23:49
Kageesilverarrow: si ifra når du har gjort det.23:49
silverarrowsaker og ting skjer23:49
jo-erlend.....23:50
Kageesilverarrow: si ifra når du er tilbake til promptet (det som ender med $)23:50
silverarrowE: Unable to locate package pastebini23:50
jo-erlendtemmelig viktig å skrive riktig.23:50
Kageesilverarrow: du glemte en t. Dersom du skriver kommandoene vi gir det feil, kan vi ikke hjelpe deg.23:50
jo-erlendterminalen er ikke en intelligent.23:50
jo-erlenden intelligent.? :)23:51
silverarrowbeklager, klippe lime tull23:51
silverarrowde siste bokstavene kom ikke med23:52
Kageeprøv igjen.23:52
silverarrowhttp://pastebin.com/TZwRRiPy23:53
Kageegreit. da er programmet pastebinit installert.23:54
Kageekjør nå denne kommandoen: "pastebinit /etc/apt/sources.list.d/minitube.list"23:54
jo-erlendalt er med andre ord i orden.23:54
Kageejo-erlend: ehh. right. wtf.23:55
Kageesilverarrow: og så kjører du "sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/minitube"23:55
Kagee(på en linje)23:55
Kageejo-erlend: der. nettverk funker, og LVM satt opp.23:56
jo-erlend;)23:56
Kageejeg lurer på om jeg burde bruke LVM i stedet for unionfs23:56
silverarrowhttp://paste.ubuntu.com/672789/23:57
jo-erlendjeg lurer på hvor lurt det var å bytte ut gdm med lightdm usett :)23:57
Kageesilverarrow: hvilken kommando var det resultatet av ?23:58
jo-erlendsilverarrow, sudo apt-get update23:58
silverarrowden første23:58
silverarrowsilverarrow@silverarrow:~$ sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/minitube23:58
silverarrowExecuting: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name /etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80/ --recv 3E756CF119B127D4DA40A186B725097B3ACC396523:58
silverarrowgpg: requesting key 3ACC3965 from hkp server keyserver.ubuntu.com23:58
silverarrowgpg: key 3ACC3965: public key "Launchpad lffl" imported23:58
silverarrowgpg: no ultimately trusted keys found23:58
silverarrowgpg: Total number processed: 123:58
silverarrowgpg:               imported: 1  (RSA: 1)23:58
silverarrowden siste23:58
silverarrowden var litt lang,23:58
silverarrowskal bruke pastebin på alt over en linje, lover23:59
Kageesilverarrow: sudo apt-get update23:59
jo-erlendsilverarrow, sudo apt-get update23:59
Kageejo-erlend: det er antagelig update som feiler når han bruker grafiske verktøy23:59
jo-erlendmulig.23:59
silverarrowE: Type 'http://ppa.launchpad.net/ferramroberto/minitube/ubuntu' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/minitube.list23:59
silverarrowE: The list of sources could not be read.23:59
Kageesilverarrow: Dersom du får den samme feilmeldingen nå, kjør kommandoen "sudo rm /etc/apt/sources.list.d/minitube.list"23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!