/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/22/#ubuntu-vn.txt

=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Camapz is now known as C4NoC
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor171mọi người ơi05:45
vubuntor171có ai không05:45
vubuntor171cho mình hỏi05:46
vubuntor171alo05:46
vubuntor171có ai không cho mình hỏi05:47
vubuntor171halo05:48
n0bawkko co'05:51
C4NoCko05:56
C4NoCngu? het roi05:56
vubuntor171:@05:57
vubuntor171ngủ mà trả lời05:58
vubuntor171cho hỏi 1 câu05:58
vubuntor171có cách nào sử dụng Zing Play trên ubuntu 11.04 k vậy05:58
vubuntor171halo05:58
vubuntor171alo05:58
vubuntor171à lố05:59
vubuntor171ồ lá05:59
C4NoCnope06:05
C4NoCsay no with zing06:05
C4NoC:306:05
vubuntor171:(06:09
vubuntor171thiệt thòi06:09
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|bash
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Camapz is now known as C4NoC
vubuntor296ai co the giup minh ko07:16
vubuntor296minh moi lam quen voi ubuntu07:16
vubuntor771hellu07:49
vubuntor771cho minh hoi07:49
vubuntor771sao lap top cua mjnh cai dat ubuntu khong nhan duoc wifi zay?07:49
C4NoCwifi gi`07:50
vubuntor771thi khong connect duoc zoi song wifi07:51
vubuntor771:(07:51
vubuntor687mấy bác ơi cho e hỏi: sao e cài win rồi cài Ubuntu lúc chọn phân vùng nó cứ báo là trong máy chưa có OS nào là sao vậy.08:59
vubuntor687mấy bác ơi cho e hỏi: sao e cài win rồi cài Ubuntu lúc chọn phân vùng nó cứ báo là trong máy chưa có OS nào là sao vậy?09:07
C4NoC:-/09:11
C4NoCcho.n the^' na`o?09:11
vubuntor611Ai giup e voi, e sau khi khoi dong lai may bao : fsck from util-linux-ng 2.17.2 roi k vao dc ubutnu nua :(09:27
C4NoC:-/09:34
C4NoCroot co' van de a`09:34
vubuntor611vao man hinh den xi , hien : fsck from util-linux-ng 2.17.2  1 loat dong OK nua roi dung yen k vao dc ubutnu nua :(09:35
C4NoC:|09:35
C4NoCteo o`i09:35
C4NoC1 loat ok?09:36
C4NoCca'i j` ok?09:36
C4NoCno' de^'n dau ma` ko va`o dc09:36
vubuntor6111 loat cai staring va stop cai gi y :(09:37
vubuntor611em dang nhet dia cdlive vao :(09:37
vubuntor611neu cai lai lan nua thi la cai ubutn 4 lan trong 1 thang roi :((, bao nhieu du lieu :((09:38
vubuntor611ban 11.10 nay dung chan qua :(09:38
vubuntor293anh ơi cho em hỏi: e cài win7 trước sau đó cài ubuntu lúc chia phân vùng nó cứ báo là ổ cứng chưa có OS nào là sao thế?09:40
C4NoCvubuntor293: chia cho no' 1 partition tro^'ng09:41
C4NoCvubuntor293: ro^`i cho.n ca`i / va`o do'09:41
C4NoC!bg09:41
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide09:41
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)09:41
kid__vubuntor611:  vai~ 11.10?09:41
C4NoCwtf09:42
C4NoCvubuntor611: ai ba?o xa`i 11.10?09:42
C4NoCxa`i beta co`n la j` nua09:42
=== anyoneofus|bash is now known as anyoneofus
vubuntor293e chia rồi vào nó nhận cả ổ 500Gb luôn lúc ấy tạo phân vùng mới cho nó thì win bị lỗi luôn.09:44
=== vubuntor350 is now known as v0ld3m0rt248
=== zj3t3mju is now known as zj3t|invi
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor495alo alo15:09
vubuntor495có ai k15:09
vubuntor495cho mình hỏi15:09
vubuntor495alo15:10
vubuntor495có ai k15:12
vubuntor495cho mình hỏi15:12
_Tux_!ask15:13
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!15:13
vubuntor495các bạn hướng dẫn mình cài đặt và chơi giả lập ps 1 đc k :D15:14
=== Camapz is now known as C4NoC
vubuntor520permission denied17:19
vubuntor520???17:19
_Tux_???17:19
vubuntor520setup ubuntu 11.04 in winxp17:20
_Tux_(đi translate sang Tiếng Ta đã, khó hiểu Tiếng Tây quá)17:22
C4NoCD:17:22
vubuntor520cài đặt ubuntu 11.04 trong win xp sp 217:23
C4NoCtrong là sao17:23
vubuntor520gặp lỗi errno 1317:23
C4NoCchia 1 partition đi17:23
C4NoCrồi cài trực tiếp vào17:24
vubuntor520có đc chia đâu ma chia17:24
vubuntor520khởi động bằng xp17:24
_Tux_vubuntor520: Wubi hở17:24
vubuntor520bỏ đĩa ububuntu vào17:24
vubuntor520chạy wubi17:24
vubuntor520chonj cài song song win17:25
C4NoCno no17:25
C4NoChok chơi wubi17:25
vubuntor520chọn cài vào ổ C17:25
vubuntor520chạy được 1 lúc thì báo permission denied17:25
_Tux_vubuntor520: thì chạy với quyền admin có sao lolz17:26
vubuntor520làm thế nào bây giờ17:26
_Tux_vubuntor520: mà đấy có phải cài // đâu17:26
vubuntor520mình đang là admin mà17:26
_Tux_không biết, acc bạn đang dùng17:26
vubuntor520user có tư cách là admin17:26
_Tux_không có quyền làm gì đó17:26
vubuntor520boot bằng đĩa ubuntu17:27
vubuntor520chọn cài đặt17:27
vubuntor520thấy màn hình hiện ubuntu 11.0417:28
vubuntor520và các dấu chấm ... chạy mãi17:28
vubuntor520???17:28
vubuntor520help17:29
C4NoC:-/17:29
vubuntor520help17:29
C4NoCboot = đĩa?17:29
vubuntor520yes17:32
C4NoCboot để cài trực tiếp hả?17:32
C4NoChay sau khi chạy wubi?17:32
vubuntor520cài trực tiếp17:34
C4NoC:317:35
C4NoCchờ lâu hok?17:35
vubuntor520chờ mãi17:38
vubuntor520ko ai giúp đc à?17:41
vubuntor520chan the nhi17:51
C4NoC:318:01
=== C4NoC is now known as Camapz
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== kid__ is now known as kid__MU

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!