/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/24/#ubuntu-cat.txt

Hombreb20:10
HombreBona nit a tothom !20:10
HombreDespres de veure i probar varies formas de instalacio de paquets sense exit, synaptic i apt-get procurant seguir al peu de la lletra tots i cadas cun dels pasos amb cura i seny i amb ausencia de errors ortografics, pregunto el següent :20:24
HombrePer fer una instalacio d'un paquet ubicat en un subdirectori qualsevol, a la versio kubuntu 10.04, quina es la forma més sencilla i eficient per instalar un paquet corrent el sistema en un drive usb 8Gb que te una velocitat de grabacio de 7Mbps i una velocitat de escriptura de 15Mbps ?.20:28
Hombreperdoneu repeteixo les dades de lectura i escriptura : lectura 15Mbps i escriptura 7Mbps de la Marca Transcend ?20:29
HombreL'ordinador es un AMD Sempron 2,7 Ghz20:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!