/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/25/#ubuntu-nl.txt

Thomas_de_GraaffPartner Ubuntu-NL zoekt vrijwilligers: http://t.co/5pxW6RU11:41
alex--Ik ga proberen om een soort eigen linux distro te maken, wie kan me helpen met een lijst van dingen die je ongeveer nodig hebt op een computer?16:55
OerHekseen eigen distro maken, dan heb je een development omgeving nodig, bugreport, version control, etc .. en een test omgeving17:02
OerHeksvertalingen17:02
viezerden een security team17:04
OerHeksart team17:04
StefandeVriesEen stabiele verbinding..17:04
* cchriss is away: Away from keyboard.17:17
* cchriss is back (gone 00:31:39)17:48
Guus_wauw deze irc is best druk18:19
Guus_dat wist ik niet18:19
alex--valt mee18:33
* cchriss is away: Away from keyboard.18:34
=== erkan^ is now known as zippo^
=== zippo^ is now known as erkan^
=== Priyantha is now known as Priyantha|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!