/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/25/#ubuntu-no.txt

Trond--Hvorfor får qtransmission sin nedlastingsted som jdownloader? Sånt noe skjer ikke i Windows.05:20
Trond--Også noe rart med Nautilus, som jeg skal holde et øye med. Det starta med å vise ikoner på en annen måte enn det skulle gjøre uten at noen har gjort det slik, det er dessuten bare jeg som bruker maskinen.05:26
* Malin_ biter i det sure eplet og rebooter for å få lydkortet til å virke igjen09:20
Trond--Hvorfor vises ikke SSD'en som Windows og Ubuntu ligger på Nautilus?09:43
Trond--Jeg bruker Tree, men skifter jeg til Places så virker det. Men jeg vil bruke Tree.09:44
krosenvold_Er det noe jeg kan gjøre hvis jeg har klart å fucke opp fil-permissions på /home/xxx beyond belief ?10:21
krosenvold_Trenger noe som bare resetter alle permissions til noe default-aktig10:22
krosenvold_Jeg har gjort en eller annen feil med chmod/chgrp og det ser ut som den har fulgt en symlink til roten10:24
krosenvold_Men jeg trodde egentlig ingen av dem fulgte symlinker på -R opsjoner10:24
Trond--uuid'en kan vel ikke forandre seg? Hadde satt en download folder, men fikk error og måtte sette den på nytt.10:30
geirhakrosenvold_: Den følger kun symlenker som er gitt som argumenter.10:31
geirhakrosenvold_: Hvilke rettigheter har filene fått?10:34
geirhauuid endres typisk bare når du formatterer10:34
krosenvold_geirha: Første problemet var at jeg klarte å få feil eier10:35
geirhachown -R brukernavn /home/brukernavn10:35
krosenvold_Men det vil vel si at hvis jeg sier "chwown -R fubar *" og det er en symlink i cwd så er jeg fucked10:35
krosenvold_?10:35
krosenvold_chown10:35
geirhakrosenvold_: ja10:35
geirhahvis symlinken peker på en ugunstig katalog10:36
krosenvold_geirha: Ja, det gjør den10:36
krosenvold_Også har jeg i tillegg klart å kjøre med feil umask satt i /etc/profile en stund10:36
krosenvold_Og det har gjort tilsvarende vondt10:37
krosenvold_Og nå trenger jeg jif skurekrem10:37
geirhafind /home/foo -type f -exec chmod 644 {} +   burde gjøre ting littegranne bedre10:38
geirhaog en tilsvarende for kataloger10:39
krosenvold_Ja, jeg kan vel ta den for alle brukerne, det er jo ikke mer enn 4 kommandoer elns10:40
geirhaVel, to. Men så må hver bruker fikse rettigheter for enkeltkataloger etterpå10:40
krosenvold_Både chmod og chown10:41
geirhahvis de har en ~/bin, så vil de sikkert ha x-bit på filene der f.eks.10:41
krosenvold_Heldigivs er alle brukerne "meg"10:41
krosenvold_Æsj. den x'en ja10:41
geirhacd /home && for dir in *; do [[ -d $dir && ! -L $dir ]] || continue; sudo chown -R "$dir:" "$dir"; done10:43
krosenvold_geirha: 1000 takk; tankeleser10:44
geirhaDet burde fikse eierskap i alle fall.10:44
superosGod ettermiddag.15:21
jo-erlend:)15:24
silverarrowhvordan søker man etter feil i VLC?16:45
Kageedu mener rapporterte bugs?16:51
silverarrownei, mer trøbbel på denne maskinen17:12
lnostdal_start VLC fra terminalen; se om du får noe output der17:35
silverarrowble ikke noe klokere17:37
silverarrowVLC media player 1.2.0-git Twoflower (revision exported)17:37
silverarrow[0x89ca914] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.17:37
jo-erlendstrace vlc?17:40
silverarrowhimmel for en smørbrødliste http://pastebin.com/XhC5Dd4G17:44
silverarrowsudo apt-get install --reinstall vlc ?17:45
silverarrowspiller kun audio, intet bilde17:47
Trond--Står Firefox for lenge på så klikker det. Trykker jeg på noe så får jeg opp noe helt annet.20:26
Malin_og når det klikker, hva skjer egentlig da?20:45
Trond--Trykker jeg på noe så får jeg opp noe helt annet.20:46
Malin_prøvd å kjøre firefox fra terminal for å se om du får noe output når det der skjer?20:47
Trond--Sånt kan ikke jeg21:00
Trond--Er det for å se feilmelding?21:00
Trond--En restart av Firefox hjelper hvertfall. Har bare skjedd i Ubuntu.21:01
lnostdalchrome.21:05
lnostdal:)21:05
jo-erlendchrome er så treig å jobbe med. :)21:05
lnostdalneh21:08
lnostdalgår noe galt detter bare ei fane ned ..      og mye raskere JS21:08
Sakariashar nå klart å tryne hele Chrome... flere ganger21:10
jo-erlendlnostdal, det er ikke det jeg snakker om. Webkit er nokså rask. Chrome krever lite CPU-tid, men mye mer arbeid av meg.21:12
lnostdal"av deg"?21:12
jo-erlendja. Jeg må klikke og gjøre mye mer for å få jobben gjort.21:13
lnostdalsom f.eks.? ..  nysjerrig21:14
Sakariasmangel på tastatursnarveier?21:14
lnostdalalt+1-9   alt-d (eller ctrl-l)  ..   hva trenger du?21:14
lnostdalctrl-pgup/pgdn21:14
lnostdalctrl-f (søk)21:15
BergeMan bruker da vimium.21:15
BergeHvem trenger mus?21:15
jo-erlendtja. Jeg vil gjerne lese det dokumentet jeg leste på ettermiddagen en fredag for noen måneder siden.21:15
xtslike diskusjoner er så sære21:16
xtlykke til videre!21:16
BergeJeg bidro!21:16
BergeFlink21:16
Berge?21:16
lnostdaldet du ikke bokmerket :)21:16
jo-erlendlnostdal, mhm. Jeg bokmerker nesten ingenting, bortsett fra søkesider.21:16
jo-erlendmanuell bokmerking er så 1995.21:17
=== Jimtrim is now known as JimWhale
=== JimWhale is now known as Jimtrim
lnostdalaner ikke hvordan noe slikt skulle fungert21:18
lnostdal..men husker jeg noe av detaljene, så fungerer ctrl-h21:19
jo-erlendlnostdal, hva gjør det?21:19
lnostdal..eller så googler jeg meg frem til dokumentet igjen; basert på nøkkelord21:20
lnostdalsøk i historie, jo-erlend21:20
jo-erlendlnostdal, det er jo standard i Firefox. Behøver ikke å gjøre noe spesielt for det.21:20
jo-erlendog jeg har absolutt ikke lyst til å være avhengig av en ekstern søkemotor for å finne frem.21:21
lnostdalhva er standard? .. ctrl-h ..? .. heh21:21
jo-erlendaller helst vil jeg ha det der i Zeitgeist, men det tar vel litt tid, reger jeg med.21:21
jo-erlendlnostdal, når du skriver inn ting i awesomebar, så søker den gjennom alt mulig.21:22
lnostdalsheesh .. zeitgest o.l. er mer ekstrernt enn en søkemotor som holder vandrende linker oppdatert21:22
lnostdalegentlig er dette jævlig lite interessant ..   jeg googler alt; og finner gammle ting under sekundet21:22
lnostdal*shoo shoo* ..    såe, tilbake til det jeg egentlig drev med21:23
jo-erlenduh? Er Zeitgeist eksternt?21:23
lnostdalchrome har "awesomebar"  også21:24
lnostdal...aka. søker i historie21:24
jo-erlendok. Jeg fant ikke ut hvordan jeg legger inn søk på nøkkelord engang.21:24
lnostdalgoogle "er" på webben ..   zeitgeist er rett forran deg ..   det du leiter etter er på webben ..    "eksternt" i forhold til det du leter etter21:25
lnostdalmen ugh ugh ..  finne ut hvorfor denne tingen ikke spytter ut .jar og se film så sove ..  dette er en kjedelig diskusjon!21:26
jo-erlendZeitgeist kan bruke massevis av forskjellige datakilder samtidig. Det er ingenting i veien for at den også bruker Google, hvis du vil det.21:26
jo-erlendDeja-dup er inkrementell backup, ikke sant?22:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!