/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/28/#ubuntu-no.txt

jo-erlendnå har irc vært morsomt igjen, ser jeg? :)12:55
geirhaem: Fiks tilkoblingen din.13:06
Bergeem: geirha says: "Fix your [Internet] connection."13:08
geirhaTipper Irene har vært noe medvirkende på de siste nettsplittene.13:08
silverarrowhei16:07
silverarrownoen som bruker xchat?16:07
silverarrowmin er gått i stå16:07
Skummelhvordan har den gått i stå?16:11
silverarrowvel, den vil ikke koble seg til freenode16:12
Skummelok, hvilke feilmeldinger får du?16:12
Skummelog har du prøvd noen andre servere/nettverk?16:12
silverarrowingen16:12
silverarrowden kommer b are ikke videre16:12
silverarrowmen siden pidgin virker, så er det nok xchat?16:13
jo-erlendsilverarrow, er brukergrensesnittet låst?16:13
silverarrowhva for noe?16:13
Skummelkan du gjøre forandringer i grensesnittet?16:14
silverarrowdette er alt som vises Looking up irc.freenode.net16:14
silverarrow* Connecting to chat.freenode.net (86.65.39.15) port 8001..16:14
silverarrow_det funker16:15
silverarrow_rart16:15
Skummelder kom du jo inn med xchat ;)16:15
silverarrow_helt plutselig16:15
silverarrow_har ikke fungert i går eller i dag16:15
silverarrowkan browser eller transmission rote det til?16:15
silverarrowom de er oppe samtidig16:16
Skummelskal en del til for at de skal klare det.16:16
silverarrowde har ikke gjort det tidligere16:16
silverarrowjeg har rotet med oppdateringer, synaptic package manager,16:18
silverarrowog diverse tåkete installeringer via terminal16:18
silverarrowet overraskende resultat er at mplayer kan vise nrk onlie tv16:18
silverarrowdet er egentlig helt utrolig16:19
silverarrowmed tanke på cpu og ram, og videokort i denne laptopen16:19
silverarrowminimalt16:19
silverarrowjeg vet ikke helt hva jeg har gjort, men fint er det jo16:20
jo-erlendgnome-shell har blitt veldig pent og fint, synes jeg.21:20
jo-erlenddet er noen ting jeg ikke skjønner hva er, men. :)21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!