/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/28/#ubuntu-vn.txt

vubuntor947 em mới down bản Ubutu-Pingguy OS4 version 11.04 về, tạo bản boot ra USB ok hết, khi boot chỉ tới màn hình đen thui chỉ có dòng command line " System linux 11.04..... gì đó phía trên đầu + 1 dấu nhắc lệnh dòng tiếp theo...Hết. Không chạy gì nữa. Pro nào gặp phải trường hợp này chỉ giáo em với. may1 em core i3,2gb,640gb,hd graphics02:36
CoconutCrabusb format dạng fat 3202:38
vubuntor947usb em format Fat32 mà02:39
CoconutCrabthế chịu :-02:41
vubuntor947thank !02:42
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor564Pro nào chỉ dùm em boot không đc PingGuy OS 11.04 với,máy em core i3,BIOS Insyde H2O 2.14, màn hình boot ( hình : http://cc7.upanh.com/27.241.34502886.08I0/photo0005.jpg )06:10
_Tux_vubuntor564: xài cái gì để tạo USB Boot06:12
_Tux_vubuntor564: checksum file iso cho kĩ06:14
_Tux_dùng unetbootin bản mới nhất06:14
vubuntor564em sài unetbooting update mới nhất, file iso khong lỗi dc, boot trên dell core 2 chạy ok hết. core i3 chỉ tới đó, chờ 30p vẫn thế06:15
vubuntor564unetbooting 5.4906:16
_Tux_vubuntor564: máy đó VGA gì ?06:16
vubuntor564HD i306:16
* _Tux_ ếu biết là giờ còn có con card HD i306:16
_Tux_vubuntor564: Intel GMA chứ gì ?06:17
vubuntor564dạ06:17
_Tux_có card rời không >06:17
vubuntor564ko, 1 card06:17
_Tux_ok06:17
_Tux_mang cái USB đó sang máy khác boot tốt chứ gì ?06:17
vubuntor564đúng, boot tốt, máy đó cũng GMA luôn06:18
_Tux_vubuntor564: dùng thử grub2 và file iso coi06:19
_Tux_vubuntor564: máy bạn là máy đời nào ?06:19
_Tux_chả có nhẽ06:19
vubuntor564lenovo Z46006:19
_Tux_.g ubuntuforums lenovo Z46006:21
bkphenny_Tux_: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=165224106:21
bksupybotTitle: [ubuntu] Sound only through laptop speakers, none through headphones - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)06:21
_Tux_.g ubuntuforums lenovo Z460 boot usb06:21
bkphenny_Tux_: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=147780306:21
bksupybotTitle: [ubuntu] 10.04 Touchpad not working - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)06:21
vubuntor564em search trên forum thấy off ACPI mà tìm không thấy trong file ISO lẫn boot trong USB.06:23
_Tux_vubuntor564: lúc boot ấy06:24
_Tux_thêm options acpi=of06:24
_Tux_thêm options acpi=off06:24
_Tux_nếu dùng unetbootin06:24
_Tux_lúc tới màn hình boot06:24
_Tux_nhấn tab06:24
vubuntor564em không boot đc tới tag đó luôn06:25
vubuntor564có dấu nhắc lệnh mà gõ chả đc06:25
vubuntor564gõ đc thì đã nói, vào BIOs tìm ko có06:26
_Tux_vubuntor564: thế túm lại là nó có màn hình boot đúng kiểu unetbootin chứ06:27
vubuntor564ko, http://cc7.upanh.com/27.241.34502886.08I0/photo0005.jpg, anh xem đó06:28
_Tux_vubuntor564: đó là cái màn hình đầu tiên luôn ?06:29
vubuntor564dạ, chạy tới đó là dừng, không boot đc nữa06:30
_Tux_vubuntor564: thử grub2 và iso boot đi06:30
_Tux_.g syslinux err boot lenovo z46006:31
bkphenny_Tux_: No results found for 'syslinux err boot lenovo z460'.06:31
vubuntor564ok, để em thử, thank anh nhiu06:31
_Tux_.g syslinux err boot06:31
bkphenny_Tux_: http://ask.metafilter.com/92334/Live-USB-boot-problems06:31
bksupybotTitle: Live USB boot problems - fedora liveusb creator | Ask MetaFilter (at ask.metafilter.com)06:31
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
dungwdGUI tools nào cho ubuntu 11 để chỉnh dc grub vậy?08:12
dungwdGUI tools nào cho ubuntu 11 để chỉnh dc grub vậy?08:12
dungwdstarup manager của mình nó chỉ có 2 tab08:13
dungwdvà nó không hoạt động được08:13
nobawkko biết08:14
nobawkchỉnh = tay đi08:14
dungwdhic, tại mình mỗi lần chỉnh tay cứ bị quên, rồi phải vào đọc docs của ubuntu08:15
dungwdchứ thật ra không pải mình làm biếng đọc đâu08:16
dungwdnhưng nhớ hỏng nỗi08:16
nobawkthì backup lại08:17
nobawkhỏng thì restore08:17
nobawkhỏng thì vào livecd mà sửa08:17
nobawkthế thôi08:17
dungwdhic hic....08:18
dungwdcho mình hỏi, mình muốn mở terminal tại chỗ thư mực hiện hành thì cài cái gì08:20
_Tux_dungwd: nautilus open terminal08:22
dungwdcài xong rồi, giờ dùng sao bạn08:28
_Tux_dungwd: tự vọc tí đi08:34
dungwdsao mình chỉnh shortcuts key dùng fim Window khong dc vay?08:38
dungwdtrong bảng short nó vẫn lưu bình thường, mà bấm thì không tác dụng, nhưng nếu chỉnh phím là ctrl  alt thì ok08:39
nobawk08:43
nobawknó ko cho dùng phím windows đó08:43
afterlastangelzj3t3mju: mới cài ubuntu 11.0408:44
afterlastangelcài ibus = cách chỉnh sang giao diện tiếng Việt08:44
afterlastangelzj3t3mju: sao ibus nó ko hiện lên08:44
afterlastangel:((08:45
vubuntor351Mình mới cài cái compizconfigmanager cho ubuntu 11.04, do nghịch ngu disable cái GNOME compatable và chọn KDE + 3cube rồi nó hiện thông báo Destop Wallpaper gì gì ấy mình chọn disable thế là giờ ko thao tác gì được trên ubuntu cả (giao diện đồ họa còn mỗi cái wallpaper), mình mở terminal = alt + ctr + f4 nhưng mò mãi ko thể mở cái compiz manager để chỉnh lại. 09:07
nobawkvubuntor351: reset gnome thử xem09:10
nobawk!reset gnome09:10
ubot2`Vào Applications => Accessories => Terminal rồi gõ lệnh : rm -rf .gnome .gnome2 .gconf .gconfd .metacity .config09:10
nobawkvubuntor351: nhớ là cái này reset config của rất nhiều thứ, gần như là về mặc định nha09:10
nobawknếu có cái .compiz thì remove nốt cái .compiz đi09:10
vubuntor351như vậy một là remove , hai là reset, nếu reset thì dùng lệnh nào thế bro <nobawk>09:12
nobawkreset = cách remove đó09:13
nobawkxoá file đó09:13
nobawkấn ctrl + alt + f409:13
nobawkrồi chạy lệnh kia09:13
nobawknhớ là xoá rồi ko khôi phục lại được09:13
nobawknên nhìn cho kỹ rồi hãy xoá09:13
vubuntor351ok như vậy nó sẽ trở về mặc định hết hay là sau đó mình sẽ cài lại09:13
nobawkxoá nhầm ráng chịu09:13
vubuntor3518-x09:13
nobawkcái gui sẽ trở về mặc định thôi09:13
nobawkgiao diện đồ hoạ gần như trở về mặc định thôi09:14
nobawkcái khác ko sao09:14
vubuntor351merci :x09:14
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor461@ _Tux_ ping10:00
vubuntor461@ Tux : Em đã thử boot = grub4 từ iso mà kết quả vẫn vậy: result :http://cC1.upanh.com/27.259.34521890.UFY0/photo0006.jpg10:01
CoconutCrabcái ảnh dòm thấy rõ cái mặt đằng sau10:11
dungwdlúc nãy mình quên nói: máy mình cài Ubuntu, Kubuntu, Window 710:16
dungwdnên grub2 có chỉnh bình thường không10:16
dungwdhay có vấn đề gì10:16
CoconutCrabkhông vấn đề10:17
dungwdai chỉ mình với, mình làm hỏng dc , hic hic....10:27
dungwdgrub210:27
dungwdtrước khi chạy lệnh update-grub10:27
dungwdthì phải chỉnh trong file nào?10:27
dungwd/etc/default/grub phải không?10:28
CoconutCrab /etc/default/grub10:28
dungwd/boot/grub/grub.cfg10:28
dungwdentries lúc boot không giống trong file cấu hình10:32
dungwdgiờ tôi phải làm sao đây ??? huhu10:32
CoconutCrabupdate-grub10:33
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== vubuntor694 is now known as VHNgoc
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
zj3t3mju1:P13:56
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor725xin cho hoir: em cos dia "ubuntu 10.10 desktop edition" (xin cua canonical), bay gio em muon cai cho laptop thi khong biet banr "desktop : nay cho dung duoc ko? co gay hai gi cho phan cung ua may ko?15:46
CoconutCrabdùng phe15:46
CoconutCrabtốt15:46
vubuntor725the ko phai la ubuntu co phien ban danh rieng cho laptop hay sao?15:46
CoconutCrabko15:47
CoconutCrabdùng chung hết15:47
vubuntor725vay la ko gay hai gi cho phan cung ha a?OK nha!15:47
vubuntor725thank anh15:48
_Tux_vubuntor725: hại hay không còn tùy người dùng15:48
_Tux_kiểu như ma túy ấy :)15:49
* CoconutCrab vả vả _Tux_ 15:49
=== Camapz is now known as C4NoC
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== C4NoC is now known as Camapz
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor011hi23:00
vubuntor011generating public private dsa key pair <<< vay la sao23:00
vubuntor011?23:00
vubuntor011Enter passphrase (empty for no passphrase):23:01
vubuntor011gio minh go gi ?23:01
vubuntor011:(23:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!