/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/30/#ubuntu-cat.txt

avinsolBona nit, que hi ha algú??? bé, en tot cas algú que em situi una mica amb el Unity que tot just començo a explorar19:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!